Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Makale Örnekleri

Makale Örnekleri

Makale Örnekleri, Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu kanıtlamak veya bir konuşmadaki düşüncelerini savunmak için yazılan yazılardır. Makalede temel amaç bir fikri savunmaktır.

Makalenin Özellikleri Nelerdir?

  • Makalenin amacı bir düşünceyi ya da fikri savunmaktır.
  • Somut özellikler ön plandadır.
  • Dergi veya gazeteler de yayımlanabilir.
  • Yazar yazılan konu hakkında kendini belgelerle ya da istatistiklerle okuyucuya kendini inandırmalıdır.
  • Makalenin diğer bir amacı ise eleştirel yönde yazmaktır. Fakat eleştirel yazmanın yanında öğretici, açıklayıcı bilgilendirme amaçlı da yazılabilir.
  • Yazılan makaleler toplanıp bir araya getirilerek kitap yayımlanabilir.
  • Makalelerle açık, sade, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmalıdır.
  • Öğretici yazılar olduğundan tarafsız ve bilimsel yazılmalıdır.
Makalelerde diğer edebi metinler gibi konuya bağlı olarak uzun veya kısa olabilir. Her konu da makale yazılabilir. Bilim, sanatsal edebi gibi her türde yazılır. Makaleler niteliklerine göre iki kısma ayrılır. Bunlar edebi makale ve mesleki makalelerdir. Edebi makale de isminden de anlayacağınız gibi edebi sanatsal konular üzerine yazılır. Mesleki makaleler ise bilimsel konular ele alınır. Mesela tıp, sosyoloji gibi bilime dayalı konular.

Türk Edebiyatında makaleleriyle ünlü bir isim vardır. En önemlisi ise Türk edebiyatının ilk makale örneği olan Tercümanı Ahval Mukkadimesi'dir. Namık Kemal, Muallim Naci, Cenap Şahabettin ve Fuat Köprülü gibi birçok kişi makale üzerine eserler çıkarmıştır. Bu türün yani makalenin gelişmesini sağlamışlardır.

Makale yazarken üç bölümden oluşur. Bu bölümler giriş, gelişme ve sonuç bölümüdür. Giriş bölümünde savunulacak düşünce açıklanır. Giriş bölümleri genellikle çok uzun yazılmaz. Fakat konuya bağlı olarak ikinci bir paragraf daha yazılabilir. Giriş bölümünde dolaylı bir anlatım yapılmadan net bir şekilde anlatacağı veya savunacağı düşünceyi vermelidir. Dolaylı olarak anlatırsa insanlar iki bilemediniz üç cümleden sonra okuyucu sıkılır. Bu yüzden en zor kısmı makalenin giriş kısmıdır. Gelişme bölümü yazarın rahatça yazabildiği kısımdır. Yazar okuyucuyu görüşlerine inandırmak ve ispatlamak zorundadır. Bu bölümde giriş bölümünde bahsettiğiniz düşünceyi çeşitli yönlerden geliştirip yazabilirsiniz. Okuyucuyu inandırmak için tanımlar yapabilir, örnekler verebilir, tanıklama yapabilirsiniz. Gelişme bölümünü tek paragraf yazmak zorunda değilsiniz. İki veya üç belki de daha çok paragraflı olabilir. Paragraflar çok uzun ise bölün. Okuyucular çok uzun paragraflardan da sıkılır.

Son olarak sonuç bölümü yazarın belki de en rahat yazdığı bölümdür. Çünkü gelişme bölümünde savunduğu tüm fikirlerini açıklamıştır. Sonuç bölümünde gelişme bölümünde anlatılanlar kısaca özetlenir. Yazdığı konuyu son kez savunduğu bölümdür. Konuyu sonuca ulaştırdığı bir bölümdür. Bu bölüm genelde tek paragraf olur. Sade anlaşılır bir dil ile yazılır. Okuyucuya son noktayı koyacak yerdir. Bu yüzde yazılacak cümleler çok önemlidir. Çünkü koca bir makaleden genelde okuyucular sonuç bölümünden okuduklarını hatırlarlar.
Son Güncelleme : 19.01.2024 05:48:56
Makale Örnekleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Makale Örnekleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Makale Örnekleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024