Tez Örneği Nasıl Hazırlanır?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Tez Örneği Nasıl Hazırlanır?

Tez Örnekleri, üniversitelerde ilgili bölümlerden mezun olunma aşamasında son derece önem arz eden bilimsel nitelikteki çalışmalardır. Sadece içeri değil biçim düzenlemelerinin de büyük önem arz ettiği bu çalışmada bireyler bir konu üzerine detaylı olarak yapmış oldukları çalışmaları enstitülerinin istedikleri formata göre düzenlerler. Bazı tez çalışmalarında anket araştırması ya da mülakat da gerekmekte iken bazıları sadece literatür çalışması olarak hazırlanmaktadır.

Tez örnekleri için öncelikle bir önsöz, özet, abstract ve giriş hazırlanması gerekmektedir. Burada çalışmanızın genel hatları ve nelerden bahsedeceğimiz yer alır. Aynı zamanda çalışmanızın problemi ve amacını da özet ya da giriş kısmında belirtmeniz gerekir. Örneğin, sigara kullanımını azaltmak için ülkemizde yürütülen politikalar üzerine bir tez çalışması için önceki yıllarda ve günümüzde ne gibi gelişmeler kaydedildiğini, politikaların amaçlarına uygun olup olmadığını açıklamanız gerekir. Daha sonra tezin birinci bölümü yazılır. Burada kullanılacak kavramların tarihsel gelişiminden, dilimize nereden geldiğinden ve tanımlardan bahsedilir. Aynı zamanda kurumlarla ya da hangi alanla ilgili ise konunuzun bağlı olduğu bu genel çerçevenin açıklanması da birinci bölümde yapılır ve asıl konuya zemin hazırlanır. Bir sonraki bölümde ise konunuzun nedenleri veya ana etkenleri, sonuçlarınız ve sorunlar temelinde ise bu sorunların nelerden oluştuğu açıklanır. Literatür taraması yapılarak benzer çalışmalara atıfta bulunulur.

Araştırmaya ayrıca amaç, yöntem, modelleme, problem ve alt problemler, hipotezler eklenerek detaylı olarak ayrı bir bölümde yer verilir. Aynı zamanda belli bir saha çalışması yapılacaksa bu çalışmalardan elde edilen bulgulara ve bu bulguların nasıl analizinin yapıldığını da açıklamak gerekmektedir. Son olarak sonuç ve değerlendirme meni yazılarak çözüm önerileri sunulur. Yararlanılan kaynakların belirtilmesi ise tezin en önem arz eden kısımlarından birdir. Tüm bunları üniversitenizin tez yazım kılavuzuna ulaşarak yapmanız gerekmektedir. Çünkü genel taslak bu şekilde olsa da her üniversitenin kabul ettiği tez çalışma formatı değişebilmektedir. Bu nedenle mutlaka üniversitenizin sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzunu incelemeniz gerekmektedir.

Örnek

Giriş örneği: Okul çağı çocuklarında e günümüz koşullarında en büyük sorun hazır gıdaların tüketilmesinin artmasıyla beraber obezitenin de yaygınlaşması dolayısıyla bu çalışma beslenme alışkanlıklarının yol açtığı sorunlar ve eğitim üzerine etkisini açıklamak üzere hazırlanmıştır şeklinde giriş yapılabilmektedir.

Gelişme ve sonucu: Daha sonra eğitim obezite ve beslenme kavramları üzerinde durulmalı ardından eğitim ve beslenme üzerine bir bakış açısı geliştirilerek çocuklar üzerinde bir anket uygulaması yapılmalıdır. Başarı durumları ve beslenme arasındaki ilişki açıklanarak sonuç ve öneriler yazılır.

Tez Örnekleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Fiil Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Fiil Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Senaryo Örnekleri Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Senaryo Örnekleri Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Biyografi Örneği Nasıl Yazılır?

Biyografi Örneği Nasıl Yazılır?

Sözleşme Örneği Nasıl Hazırlanır?

Sözleşme Örneği Nasıl Hazırlanır?

Satış Sözleşme Örnekleri Dikkat Edilecek Hususlar

Satış Sözleşme Örnekleri Dikkat Edilecek Hususlar

Güncel

İstifa Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

İstifa Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Güncel

Dava Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Dava Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Kompozisyon Örnekleri ve Çeşitleri

Kompozisyon Örnekleri ve Çeşitleri

Özgeçmiş Örnekleri Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Özgeçmiş Örnekleri Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E Posta Örnekleri Nelerdir?

E Posta Örnekleri Nelerdir?

Eleştiri Örnekleri Eleştiri Çeşitleri

Eleştiri Örnekleri Eleştiri Çeşitleri

İş Planı Örnekleri Hazırlanışı

İş Planı Örnekleri Hazırlanışı

Deyim Örnekleri ve Açıklaması

Deyim Örnekleri ve Açıklaması

Beyanname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Beyanname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Anket Örneği Nasıl Hazırlanır?

Anket Örneği Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?