Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Lise Günlük Plan Örnekleri

Lise Günlük Plan Örnekleri

Lise Günlük Plan Örnekleri, hazırlanırken uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Bunlar hazırlandıktan sonra ancak istenilen verileri doldurma işlemi gerçekleşir. Lise günlük planı örneği hazırlanırken birkaç bölüm halinde hazırlamak gerekmektedir. Bu bölümde gerekli olan bilgiler doldurulduktan sonra plan tamamlanmış olur.

Birinci bölümde okulun adı, dersin adı, sınıfı, ünite numarası belirtilmelidir. Ayrıca işlenecek olan konu ile konunun kaç hafta süreceği gibi bilgiler girilmesi gerekmektedir. Özellikle de konu kısmının açık bir biçimde yaşanması gerekmektedir.

İkinci bölümde ise öğrenci Kazanımları ile hedef davranışlar hakkında bilgiler detaylı bir şekilde ve maddeler halinde sıralamak gerekmektedir. Temel kavram ve terimlerinde belirtilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler mutlaka planda yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda ikinci bölümde ünite kavramları ile sembolleri olması gerekir. Bunun yanı sıra davranış örüntüsünde yer alması gerekir. Öğretme öğrenme yöntem ve teknikleri de bulunması gerekir. Bu tekniklere cevap olarak anlatım, soru-cevap, örnekleme ve uygulama gibi cevaplar yazılabilir. Kullanılan eğitim teknolojileri ile araç, gereçler belirtilmesi gerekir. Kaynakça ikinci bölümde kısa bir biçimde de olsa anlatılması gerekmektedir. İkinci bölümün en önemli kısmı ise öğretme- öğrenme etkinliklerinin neler olduğu ve neler yapıldığı hakkında detaylı bir bilgi aktarılması gerekmektedir. Lise plan örneğinin en önemli kısmı burasıdır. Bu kısmı maddeler halinde anlatmak daha iyi olur. Bundan sonra ise özet kısmının yer alması gerekir. Burada da kısa kısa anlatılması gerekir. Dikkat çekimi ve güdülenme açısından nelerin uygulandığı belirtilmelidir. Derse geçişte neler yaşandığı da anlatılmalıdır. Yapılan etkinlikler anlaşılır bir şekilde açıklanması önemli bir durumdur. Bireysel Öğrenme Etkinlikleri olan ödev ve deneyler ile grupla öğrenme etkinlikleri de açıklanması detaylı bir biçimde yapılmalıdır. Güvenlik önlemleri varsa anlatılması gerekir.

Üçüncü bölümde ise ölçme-değerlendirme kısmı yer almaktadır. Artık yapılan işlemler ve etkinliklerin değerlendirilmesi gerekir. Bunu yaparken de grupla yapılmış olan etkinlikler ile bireysel anlamda yapılan etkinliklerin ayrı bir biçimde değerlendirmeler yapmak gerekir. Ölçme ve değerlendirme aşamasında bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme ile grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme ve değerlendirme ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yer almaktadır.

Dördüncü ve son bölümde ise planın uygulamasına ilişkin açıklamalar belirtilmesi gerekmektedir. Hemen akabinde ise günlük plan örneğini uygulayan öğretmenin adı, soyadı ve branşı belirtilir. Devamında ise sağ alt köşede okul müdürünün adı soyadı imzası ve tarih atılması gerekir. Tarih kısmı aynı zamanda birinci bölümde yer alan kısımda sağ üst köşeye de yazılmaktadır.

Hazırlanmış olan bir lise günlük planı örneği verecek olursak eğer bedriye haluk özmen ticaret meslek lisesinde işlenen bilgisayar dersinde Haluk Şahin öğretmenin lise 2. Sınıf öğrencilerine ödev olarak vermiş olduğu excel uygulamasını grup olarak ve bireysel anlamda neler yapıldığı hakkında yapılacak etkinlikleri bu plan sayesinde düzene sokabilir. Bu planın hazırlanması Milli Eğitim Bakanlığının teftiş ve denetimine tabi tutulmaktadır. Bu yüzden yapılan bir etkinliğin günlük açıdan değerlendirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin yapılan etkinliklerinin kayıt altına alındığını bilmesi de önemli bir etkendir. Öğrenciler bu sayede yapılan işlemleri daha da ciddiye alırlar.

Özellikle de lise planı hazırlarken bu etkinliklerin detaylı bir şekilde belirtilmiş olması önemli bir noktadır. Çünkü diğer hazırlanmış olan ders planlarında ilkokul ve ortaokullarda hazırlanan günlük planları detaylı olarak anlatılması gerekmez iken lise günlük planında ise ayrıntılarıyla beraber açıklanmasında fayda vardır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 17:39:18
Lise Günlük Plan Örnekleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Lise Günlük Plan Örnekleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Lise Günlük Plan Örnekleri"
ben taslak bir fotoğraf göremedim görünende zaten net değildir
Liseli . 10.02.2021 20:49:41
CEVAP YAZ
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus kayıt örneği, Nüfus kayıt örneği çoğu yerde gerekli bir yazılı belgedir. Nüfus kayıt örneği aynı zamanda resmi bir belgedir. Nüfus kayıt örneğin...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024