İcra Dilekçe Örneği Nasıl Hazırlanır?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

İcra Dilekçe Örneği Nasıl Hazırlanır?

İcra dilekçe örnekleri, icra hukukunda gerek borcunu ödeyemeyen gerekse ödemeyen borçluların taşınır ve taşınmaz mal varlığının üzerine alacaklı kişinin talebiyle, devlet aracılığıyla el konulması, bunların paraya çevrilmesiyle alacağın tahsil edilmesi için icra takibi açılır. İcra takibinin açılması içinde alacaklının ya da alacaklı vekilinin icra dairesine takipte bulunması gerekir. Alacaklı elinde bulunan belgelere göre ya da borcu doğuran sebeplere göre takip yollarına başvurulur. Bunları yapmak için icra dilekçesi hazırlanması gerekir.


İcra takibi yolları

  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz ile takip
  • İlamsız takip
  • İlamlı takip
İcra dairesine başvuruda bulunan alacaklı, bu yöntemlerden hangisini tercih ettiyse buna uygun şekilde borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrini alan borçlunun tebligatı aldıktan sonra, yasal süre içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Borca süresi içinde itiraz edilmezse ya da itiraza rağmen geçerli bir itiraz olmadığı için ödeme emri kesinleşir. İcra ödeme emrine karşı alacaklının seçtiği takip yollarına göre ve itiraz sebeplerine göre yasal itiraz süreleri de farklıdır.

Ödeme emrindeki yasal sürede borçlunun borcu ödememesi halinde, alacaklının talebiyle icra dairesi borçlunun borcu kadar mal varlığını haczeder. Alacaklı da belirli süreler içinde haciz edilen malların satışını istemek zorundadır. Taleple haciz edilmiş mallar ihaleyle satılarak, alacaklının hanesine geçirilir. Borcun tutarından fazla olanlar borçluya geri verilir.


İcra dilekçe örnekleriİcra takip talebi dilekçe örneği


Takip Talebi.

Esas Kayıt No ve Tarih.

1- Alacaklının ve varsa kanuni vekilinin adı soyadı, ikametgahı, alacaklının yabancı memlekette olması halinde Türkiye'de gösterebileceği ikametgahı:

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, ikametgahı:

3- Terekeye karşı takip açıldıysa, mirasçıların adı ve soyadları, ikametgahları:

4- Alacak ya da talep edilen teminatın cins ve Türk parası tutarı, faizli alacaklardaki faiz tutarı ile faizin işlemeye başladığı tarih:

5- Menkul rehni ile ipotekle temin edilen -------- TL alacağın takipten bir alacağın talebinde mernunun ne olduğu, ------- itibaren %80 faiz, icra masrafları ile vekalet ücretiyle mernun üçüncü şahıslar tarafından birlikte tahsili ya da mülkiyet üçüncü şahsa geçmişse adı, soyadı:

6- Takip ilama ya da ilam hükmünde belgeye müstenid ise ilam ya da belgeyi veren makamın adı, belgenin tarihi, numarası:

7- Tevdi edilen çek, senet, poliçe tarihi, numarası, özeti, senede müstenit olmazsa borcun nedeni:

8- Alacaklının icra takip yollarından hangisini talep ettiği:

Yukarıdaki yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İ. İ. K. 8, 58)

Yönetmelik örnek no: 1 Alacaklı ya da Vekilinin (İmzası)

İcra Dilekçe Örnekleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Metin Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Metin Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Betimleme Örnekleri ve Betimleme Çeşitleri

Betimleme Örnekleri ve Betimleme Çeşitleri

Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

İhtarname Örneği Nasıl Hazırlanır?

İhtarname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Kartvizit Örneği Nasıl Hazırlanır?

Kartvizit Örneği Nasıl Hazırlanır?

Güncel

Sunum Örnekleri Hazırlanışı

Sunum Örnekleri Hazırlanışı

Güncel

Slogan Örnekleri Slogan Yöntemleri

Slogan Örnekleri Slogan Yöntemleri

Güncel

Mektup Örnekleri ve Yazım Kuralları

Mektup Örnekleri ve Yazım Kuralları

Tutanak Örnekleri ve Çeşitleri

Tutanak Örnekleri ve Çeşitleri

Nüfus Kayıt Örneği; Kullanıldığı Yerler

Nüfus Kayıt Örneği; Kullanıldığı Yerler

Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Makale Örnekleri Makalenin Özellikleri

Makale Örnekleri Makalenin Özellikleri

Örnek Dilekçe Dikkat Etidelecek Hususlar

Örnek Dilekçe Dikkat Etidelecek Hususlar

Ders Planı Örneği Nasıl Hazırlanır?

Ders Planı Örneği Nasıl Hazırlanır?

Zarf Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Zarf Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Anı Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Anı Örnekleri Türleri ve Özellikleri

E Posta Örnekleri Nelerdir?

E Posta Örnekleri Nelerdir?