Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Senet Örneği

Senet Örneği

Senet Örneği, borçlu olunan ödemenin gösterilmek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli bir evraktır. Ticari anlamda ise satışı yapılan mal veya hizmetin tutarının peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir belgedir. Senette iki tane taraf bulunur. Borçlu mal veya hizmetin bedelini ödeyecek olan, alacaklı ise mal veya hizmetin bedelini bedelini tahsil edecek kişidir.

Senetlerin belirli başlı özellikleri vardır. O nedenle senet düzenlemeden ve düzenlenen senedi teslim almadan önce bu özelliklerin bilinmesi gerekir. Senet mal veya hizmete karşılık bir alacak hakkı içerir. Taraflar arasındaki ilişkiyi borç üzerine kurar. Senedin ödenebilmesi için ibraz edilmesi gerekir. Senedi imzalayan taraflar kefil sıfatı ile senedi imzalamış dahi olsalar müteselsil borçlu durumundadır. Senet üzerinde mutlaka yazılı olması, bulunması gerekenler bilgiler vardır. Bu bilgiler olmadan senet düzenlenemez.

Senet örneğinde olması gereken bilgiler


Ödeme Günü: Ödeme gününe yazılan tarih o tarihte ödeme yapılacağına dair yazılı beyan anlamına gelir. Eğer önceden belirtilen bir tarihte ödeme için anlaşma yapılmışsa, anlaşılan tarih yazılmalıdır.

Borç/Alacak Miktarı (Rakamla): Senede konu olan borcun miktarının Türk parası ya da yabancı para cinsinden ifade edilmesidir. Rakam ile yazılan tutarın başına ve sonuna bir simge koymak senet üzerinde yapılacak sonradan müdahaleyi engeller.

Kuruş: Senede konu olan borcun varsa eğer küsuratının belirtildiği alandır. İfade eder.

No: Birden fazla senet varsa senet numarasının yazıldığı alandır. Böylece alacaklı ve borçlu kaç tane daha senedi kaldığını takip edebilir.

Vade: Ödeme gününe yazılan bilginin aynısı bu alana da yazılır.

Alacaklı: Konu olan borcun alacaklısının bilgileri yazılır. Alacaklı tüzel kişi ise firma resmi unvanı, gerçek kişi ise adı soyadı olarak yazılır.

Borç Miktarı (Yazıyla): Senete konu olan borç miktarının ister yazıyla yazılmasıdır. Böylece tutat rakam olarak yanlış anlaşılmaz yazı ile yazılarak teyit edilmiş olur.

Borcun sebebi: Senet üzerinde borcun ya da alacağın hangi sebepten kaynaklandığı açıklanmalıdır. İki faklı yazım yöntemi vardır. Ödeme taahhüdü ile para verilip karşılığında hazırlanmış bir senet ise nakden ifadesi, Bir mal veya hizmet karşılığında ödeme yapılacaksa malen ifadesi kullanılmalıdır.

Mahkeme: Senetten doğan anlaşmazlıklara hangi mahkemenin bakacağının yazılı olduğu alandır.

Borçlu kişi: Konu olan borcu ödemeyi taahhüt edenin yani borçlunun bilgilerinin yer aldığı kısımdır. Borçlu gerçek kişi ise adı, soyadı, açık adresi, Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası yazılır. Borçlu tüzel kişi ise firmanın unvanı yazılmalıdır. Firmanın direk kaşesi de yeterli olacaktır.

Düzenlendiği tarih: Senetin düzenlendiği tarihtir.

Borçlunun imzası: Borçlu olan tarafın adı soyadı ve imzası olmalıdır. Borçlu gerçek kişi ise adı, soyadı ve imzası, borçlu tüzel kişi ise firma kaşesi ya da firma yetkilisinin imzasıyla birlikte firma bilgilerinin yazılması yeterlidir.

Kefil: Konu olan borca ilişkin herhangi bir kefil anlaşması varsa kefilin adı, soyadı, adresi, Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası ve imzası bulunmalıdır. Kefil ikinci borçlu hükmünü taşır.

Senet özetleri: Senete ilişkin borçlu, vade, ödeme tutarı gibi bilgilerin yazılı olduğu bölümdür. Alacaklı alacağı borçları kolayca takip etmek amacıyla kullanılır.

Senet dayanağı: Özellikle boş bırakılan bu kısma senetin hangi borca istinaden hazırlandığı yazılır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 05:06:57
Senet Örneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Senet Örneği Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Senet Örneği"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024