dilekceornegi.gen.tr https://www.dilekceornegi.gen.tr Dilekçe, Dilekçe Örneği ve Hazırlanışı tr-TR hourly 1 Copyright 2020, dilekceornegi.gen.tr Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 +0000 Sun, 23 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Lise Günlük Plan Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/lise-gunluk-plan-ornekleri.html Sat, 27 Oct 2018 19:37:49 +0000 Lise Günlük Plan Örnekleri, hazırlanırken uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Bunlar hazırlandıktan sonra ancak istenilen verileri doldurma işlemi gerçekleşir. Lise günlük planı örneği hazırlanırken birkaç bö Lise Günlük Plan Örnekleri, hazırlanırken uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Bunlar hazırlandıktan sonra ancak istenilen verileri doldurma işlemi gerçekleşir. Lise günlük planı örneği hazırlanırken birkaç bölüm halinde hazırlamak gerekmektedir.  Bu bölümde gerekli olan bilgiler doldurulduktan sonra plan tamamlanmış olur.

Birinci bölümde okulun adı, dersin adı, sınıfı, ünite numarası belirtilmelidir. Ayrıca işlenecek olan konu ile konunun kaç hafta süreceği gibi bilgiler girilmesi gerekmektedir. Özellikle de konu kısmının açık bir biçimde yaşanması gerekmektedir.

İkinci bölümde ise öğrenci Kazanımları ile hedef davranışlar hakkında bilgiler detaylı bir şekilde ve maddeler halinde sıralamak gerekmektedir. Temel kavram ve terimlerinde belirtilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler mutlaka planda yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda ikinci bölümde ünite kavramları ile sembolleri olması gerekir. Bunun yanı sıra davranış örüntüsünde yer alması gerekir.  Öğretme öğrenme yöntem ve teknikleri de bulunması gerekir.  Bu tekniklere cevap olarak anlatım, soru-cevap, örnekleme ve uygulama gibi cevaplar yazılabilir. Kullanılan eğitim teknolojileri ile araç, gereçler belirtilmesi gerekir. Kaynakça ikinci bölümde kısa bir biçimde de olsa anlatılması gerekmektedir. İkinci bölümün en önemli kısmı ise öğretme- öğrenme etkinliklerinin neler olduğu ve neler yapıldığı hakkında detaylı bir bilgi aktarılması gerekmektedir. Lise plan örneğinin en önemli kısmı burasıdır. Bu kısmı maddeler halinde anlatmak daha iyi olur. Bundan sonra ise özet kısmının yer alması gerekir. Burada da kısa kısa anlatılması gerekir.  Dikkat çekimi ve güdülenme açısından nelerin uygulandığı belirtilmelidir. Derse geçişte neler yaşandığı da anlatılmalıdır. Yapılan etkinlikler anlaşılır bir şekilde açıklanması önemli bir durumdur. Bireysel Öğrenme Etkinlikleri olan ödev ve deneyler ile grupla öğrenme etkinlikleri de açıklanması detaylı bir biçimde yapılmalıdır. Güvenlik önlemleri varsa anlatılması gerekir.

Lise Günlük Plan Örnekleri

Üçüncü bölümde ise ölçme-değerlendirme kısmı yer almaktadır. Artık yapılan işlemler ve etkinliklerin değerlendirilmesi gerekir. Bunu yaparken de grupla yapılmış olan etkinlikler ile bireysel anlamda yapılan etkinliklerin ayrı bir biçimde değerlendirmeler yapmak gerekir. Ölçme ve değerlendirme aşamasında bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme ile grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme ve değerlendirme ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yer almaktadır.

Dördüncü ve son bölümde ise planın uygulamasına ilişkin açıklamalar belirtilmesi gerekmektedir. Hemen akabinde ise günlük plan örneğini uygulayan öğretmenin adı, soyadı ve branşı belirtilir. Devamında ise sağ alt köşede okul müdürünün adı soyadı imzası ve tarih atılması gerekir.  Tarih kısmı aynı zamanda birinci bölümde yer alan kısımda sağ üst köşeye de yazılmaktadır.

Hazırlanmış olan bir lise günlük planı örneği verecek olursak eğer bedriye haluk özmen ticaret meslek lisesinde işlenen bilgisayar dersinde Haluk Şahin öğretmenin lise 2. Sınıf öğrencilerine ödev olarak vermiş olduğu excel uygulamasını grup olarak ve bireysel anlamda neler yapıldığı hakkında yapılacak etkinlikleri bu plan sayesinde düzene sokabilir.  Bu planın hazırlanması Milli Eğitim Bakanlığının teftiş ve denetimine tabi tutulmaktadır. Bu yüzden yapılan bir etkinliğin günlük açıdan değerlendirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin yapılan etkinliklerinin kayıt altına alındığını bilmesi de önemli bir etkendir. Öğrenciler bu sayede yapılan işlemleri daha da ciddiye alırlar.

Özellikle de lise planı hazırlarken bu etkinliklerin detaylı bir şekilde belirtilmiş olması önemli bir noktadır. Çünkü diğer hazırlanmış olan ders]]> İzin Dilekçe Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/izin-dilekce-ornegi.html Sun, 28 Oct 2018 05:57:24 +0000 İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul  hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. iş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıll İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul  hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. iş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmaktadır. Okullarda da mazeretli izinler için kullanılmaktadır.çalışanların hepsi 1 yılı doldurduklarında yıllık izin dilekçesi doldurarak hak kazmış oldukları izinleri yılın herhangi bir zamanında kullanabilirler. Bunun dışında hastalıktan dolayı kullanılan izin dilekçe örnekleri hastane yada doktor raporlu olması gerekmektedir.


İzin dilekçesi örnekleri ücretlide olabilir ücretsizde olabilir.çalışanların iş yerine gelemediklerinde haksız konuma düşmemeleri için imza karlığı alınan resmi bir belgedir. Böylelikle çalışanların ister devlet dairesinde ister özel sektörde gelmedikleri günler için ayrıca bir beyanat yada tutanak tutulmasını önleyerek yasal haklarını kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Çalışanların bilgisi ve imzası olmadan işveren tarafından düzenlenen evraklar çalışanın imzası olmadan geçerlilik kabulü göremez.çalışanların yıllık izin dilekçesini kullanma süreleri 1 yıl için 1 hafta 7 iş günü 5 yılı dolduranlar için 21 gün olarak belirlenmiştir.

Okullarda okuyan bütün öğrencilerin izin dilekçesi örneğini yılda 45 gün için kullanma hakları vardır. Öğrencilerin izin dilekçe örnekleri ile ilgili olarak en son Milli Eğitim Bakanlığında belirlenen son yönetmelikte rapor sürprizi çıktı. Özürlü devamsızlık yapan öğrencilerin rapor almalarına gerek olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin okula gelmedikleri günler için velilerinden imzalı izin dilekçe örneği götürmeleri yeterli olacaktır. MEB'in yönetmeliğinde öğrencileri sevindirecek olan bu düzenleme ile devamsızlık süresi, özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır düzenlemesi yer alıyor.önceki yönetmelikte özürsüz devamsızlık 20 gün iken yeni yönetmelikte 10 güne düşmesi kötü haber olarak yorumlanmıştır.

İzin Dilekçe Örneği
Ancak yeni yönetmeliğin başka bir maddesinde 10 günden sonra kalan 35 günlük özürlü devamsızlığın önceki yönetmelikteki gibi rapor şartı aramaması ortaya çıkmıştır. Yeni yönetmelikte izin dilekçe örneği kullanılarak öğrencinin gelmediği günlerinin hesaplanarak velilere imzalatılmak suretiyle özür günün takip eden en geç 5 iş günü içerisinde okul yönetimine verilirse e-okul sistemine işlenir düzenlemesi yer aldı. Böylece özürlü devamsızlıklarda doktor raporu veya okula gelmeyişi sebebini resmi olarak belgelendirmek şartı izin dilekçe örneği ile kalkmış oldu. böyle durumlarda öğrencinin velisine imzalatacağı izin dilekçe örneği yeterli olacaktır.

İzin dilekçe örneği aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

Orta Öğretim Müdürlüğüne

Velisi bulunduğum .... numaralı .... isimli ..... sınıfında öğrencinin .... tarihindeki devamsızlığı bilgim dahilindedir .... sebepten ötürü belirtilen tarihlerde okula gelememiştir.
]]>
Boşanma Dilekçesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/bosanma-dilekcesi-ornegi.html Mon, 29 Oct 2018 03:56:40 +0000 Boşanma dilekçesi örneği, çiftlerin boşanmaya karar verdikleri zaman mahkemeye sunulacak bir dilekçedir. Dilekçenin içeriği çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanmalarına bağlı olarak gerekli açıklamaları içeri Boşanma dilekçesi örneği, çiftlerin boşanmaya karar verdikleri zaman mahkemeye sunulacak bir dilekçedir. Dilekçenin içeriği çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanmalarına bağlı olarak gerekli açıklamaları içerir. Boşanma davasını açacak olan eş davacı sıfatında yer alırken, diğer eşte davalı konumunda olur. Mahkemeye sunulacak olan boşanma dilekçesinde, tarafların boşanma nedenlerini içeren açıklamalar yer alır. Eğer varsa çocukları hakkındaki velayet talepleri yer alır. İki tarafında adres ve kimlik bilgileri açık bir şekilde beyan edilir. Ayrıca nüfus kayıt örneği de beyan edilir. Eğer çiftler anlaşmalı olarak boşanma talebinde bulunuyorsa, boşanma dilekçesine aralarında yaptıkları anlaşma protokolünü de beyan ederler. Çekişmeli boşanma davalarında bu protokol olmaz. Bu konuda bir avukattan yardım alınması faydalı olur. Taraflar anlaşmalı boşanma dilekçesi verecekse, aşağıdaki örneğe uygun şekilde dilekçelerini hazırlayabilir. Buna anlaşma protokolü de ekler. Ancak çekişmeli boşanma dilekçesi profesyonel şekilde hazırlanmalıdır. Bu yüzden bir avukata danırşarak, vekaletle boşanma davasının yürütülmesi daha yararlı olacaktır.

Boşanma dilekçesi örneği

Aile Mahkemesi Başkanlığına / İzmir

Davacı:
TC No:
Adres Bilgileri:
Davalı:
TC No:
Adres Bilgileri:
Dava Konusu: Evlilik birliğinin anlaşmalı şekilde sona erdirilmesi talepli dava dilekçesi

Açıklamalar:

1- Davacı --------------- ile davalı eş ------------20/08/2008 tarihinden beri evli bulunmaktadır. Bu durum nüfus kayıt örneklerinde açıkça görülebileceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten 19/07/2012 tarih doğumlu -------- adlı kız çocukları vardır.

Boşanma Dilekçesi Örneği
2- Ancak eşler evlendikleri zamandan bugüne kadar aralarında uyum sağlayamamış, müşterek yaşamları çekilmez bir duruma gelmiştir. Bu nedenle birlikte yaşayarak evlilik birliğini sürdürmeleri olanaksız görünmektedir.

3- Davalı eş ---------------- boşanmayı kabul etmiştir. Eşler kendi arasında 22/03/2016 tarihli bir protokol yaparak, bunun mali sonuçları konusunda bir anlaşmaya varmıştır.

Yapılan bu protokol boşanma dilekçemize ekli haldedir. Bu yüzden Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi gereğince anlaşmalı boşanmalarını talep etme zaruriyetimiz hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstek:

Davalı eş --------- boşanmayı kabul ettiğinden dolayı 22/03/2016 tarihli protokol göz önüne alınarak tarafların boşanmalarına ve duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair olan işbu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederim. 05/04/2016

Davacı                                                             Davalı


Deliller: Nüfus kayıt örneği ve Boşanma Protokolü
]]>
Kısa Masal Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/kisa-masal-ornekleri.html Mon, 29 Oct 2018 16:59:07 +0000 Kısa masal örnekleri, masal, halkın yaratmış olduğu, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa devam eden, olağanüstü durumları ve karakterleri anlatan hikayelerdir. Masallarda yer alan kahramanlar genellikle olağanüstü Kısa masal örnekleri, masal, halkın yaratmış olduğu, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa devam eden, olağanüstü durumları ve karakterleri anlatan hikayelerdir. Masallarda yer alan kahramanlar genellikle olağanüstü özelliklere sahiptir. Başlarda üzücü olaylarla başlayarak, genelde mutlu sonla tamamlanır. Masal tam anlamıyla hayal ürünü olup, gerçekle herhangi bir alakası yoktur. Giriş kısımları genelde tekerleme ile başlar. Daha çok çocuklara hitap eden metinlerdir ve çocukların anlayabileceği türdedir.

İki yiğit arkadaş

Çok eski yıllarda bir padişah varmış ve kendini korumak için iki muhafız arıyormuş. Bunun için ülkenin her tarafına haber göndermiş. Haberi duyan kişiler padişahın sarayına akın etmiş. Padişah muhafızları seçmek için bir sınav düzenlemiş. Huzuruna iki kişi gelmiş ve padişah onlara;

Siz ne zamandır arkadaşsınız Diye sormuş.

Arkadaşlardan biri:

Çocukluğumuzdan beri arkadaşız demiş.

Padişah:

O zaman sizinle bir gezintiye çıkalım demiş.

Aslında padişahın niyeti gezmek değil adamları denemekmiş. Padişah yanlarında gelen diğer muhafızlara adamları deneyeceğini söylemiş ve onlara da bazı görevler vermiş. Padişah ve iki arkadaş epey yürümüşler. Arkalarından da diğer muhafızlar geliyormuş. Çok derin bir ırmağın kenarına gelmişler ve durmuşlar. Padişah iki arkadaştan biriyle konuşurken muhafızlar arkadaşını nehre atmışlar. Arkadaşının düştüğünü gören adam, padişaha, padişahım bu nehir çok derin ve akıntılı, eğer bende arkadaşımı kurtarmak için atlarsam ikimizde boğuluruz demiş. Padişah askerlerine emir vererek ırmağa attıkları adamı kurtarmalarını söylemiş.

Padişah adamlara dönerek sizi bir sınavdan geçirdim. Eğer arkadaşının arkasından nehre atlasaydın sınavı geçecektiniz demiş. En yakın arkadaşını koruyamayan kişiler beni hiç koruyamazlar demiş. Padişah kendini koruyabilecek muhafızları bulamayacağını düşünürken günler geçip gitmiş. Bir gün saraya yine muhafız olmak için iki arkadaş gelmiş. Padişah onlara da diğer adamlara sorduğu soruları sorarak nehre doğru yürümeye başlamışlar. Nehir kenarına geldiklerinde padişahın askerleri adamlardan birini nehre atmış. Dışarıda kalan arkadaşı hemen nehre atlayarak arkadaşını kurtarmış. Bu padişahın çok hoşuna gitmiş ama sınav daha bitmemiş. Yürümeye başlamışlar ve bir kuyunun önünde durmuşlar. Padişahın askerleri bu sefer diğer adamı kuyunun içine atmış. Dışarıda kalan arkadaş hemen kuyuya atlayarak arkadaşını kurtarmış. Bu durum padişahın çok hoşuna gitmiş ve bu iki arkadaşı muhafızı olarak saraya almış ve iki arkadaş padişahı her zorluğa karşı korumuşlar.

Kısa Masal Örnekleri

Padişahın güzel kızı

Bir varmış bir yokmuş, çok eski yıllarda bir padişah varmış. Padişahın çocuğu olmuyormuş. Padişah bu duruma çok üzülüyormuş. Ülkenin her bir tarafına haber salmış. Kim benim derdime çare olursa her istediğini yerine getireceğim demiş. Padişahın bu duyurusunu duyan herkes saraya koşmuş. Padişaha ve karısına farklı farklı ilaçlar vermiş ancak padişahın bir türlü çocuğu olmuyormuş Yine günlerden bir gün saraya hamile bir kadın gelmiş. Padişahın derdine çare olacağını anlatmış ve padişahın huzuruna çıkmış. Padişaha isteğini kabul ederse çocuk sahibi olacağını söylemiş. Padişah kadına ne istersen yaparım diye söz vermiş. Kadın isteğimi şimdi değil ilaçları getirince söyleyeceğim demiş ve saraydan ayrılmış. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar ilaçlarla saraya gelmiş. Padişaha benim bir oğlum olacak senin de kızın olacak. Çocuklar evlenme çağına gelince benim oğlumla senin kızın evlenecek demiş. Bu şartımı kabul edersen ilaçları vereceğim demiş. İlerde sözünü unutursan kızının hayrını göremezsin demiş. Padişah hiç düşünmeden kabul etmiş ve kadının dediği gibi bir kızı olmuş. Aradan yıllar geçmiş padişahın kızı evlenme çağına gelmiş. Zengin bir ülkenin kralı padişahın kızını oğluna istemiş ve padişah hiç düşünmeden kızını kralın oğluna vermiş. Sarayda düğün]]> Girişimcilik Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/girisimcilik-ornekleri.html Mon, 29 Oct 2018 17:31:42 +0000 Girişimcilik Örnekleri, Ekonomik mal ve hizmet üretimi meydana getirmek için üretim imkanlarının bir arada kullanılmasıyla, iktisadi fırsatların kar elde etmek amacı ile yeni mal ve hizmet özelliğine sahip ürünl
Girişimcilik Örnekleri, Ekonomik mal ve hizmet üretimi meydana getirmek için üretim imkanlarının bir arada kullanılmasıyla, iktisadi fırsatların kar elde etmek amacı ile yeni mal ve hizmet özelliğine sahip ürünlere dönüştürülmesine girişimcilik denilmektedir. Diğer bir adı teşebbüs olan girişimcilik; (müteşebbüs) girişimci tarafından ihtiyaç olan süre ve emeğin harcanıp sosyal, psikolojik ve mali riskler göze alınarak para ve kariyer özgürlüğü elde edilmeye çalışılan ekonomik faaliyetlerin bütünüdür. Girişimcilik örnekleri insan talebi doğrultusunda teknolojik cihazlar, yeni icatlar, veya hizmet alanında olabilir.


Girişimciliğin insan yaşamına sağladığı yararlar,
 • Ekonomik gelişim ve değişim de lider olmak,
 • Ekonomik bir düşünceyi hayata geçirmek,
 • Yenir üretim imkanlarının oluşmasına olanak sağlamak,
 • Bulunduğu üretim sektörünün gelişimine yardımcı olmak,
 • Hiç kimsenin aklına gelmeyen fırsatları paraya dönüştürebilmek,
 • Yeni hizmet sektörleri veya yeni parasal kaynaklarla kontak kurmak,
 • Teknolojik gelişmeleri zorunlu olarak takip ederek gelişmelerden uzak kalmamak.
Ne iş yapılacağının araştırılması,

Öncelikle biraz da olsa anlayacağınız iş kolu olmalıdır. Yani "balıklama dalmamak" gerekiyor. Yapmak istediğiniz iş için Sermaye yeterliliği, Piyasa da bulunan rakipler, Piyasa talep durumunu son derece iyi analiz etmeniz gerekiyor. Tek bir iş ve hizmet sektörüne odaklanmak doğru değildir.

Girişimcilik örnekleri neler olabilir

İhracat ve ithalat

Günümüzde en popüler girişimcilik örneklerinin başında ihracat ve ithalat işi yapmak geliyor. Dünya ekonomik dengelerinin içinde Çin malı ürünlerin pazar payı oldukça fazladır. Düşük maliyet ve dolayısı ile düşük fiyat Çin malı ürünlerin piyasada daha çok alıcı bulmasına neden olmaktadır. Çin'den ithalat yapmak için 1000 tl sermaye başlangıç için yeterlidir. İlerleyen zamanlar da çeşitli tecrübeler ile birlikte daha fazla sermaye bu işe yatırılabilir böylece elde edilen deneyimler daha risksiz kullanılabilir. Bu girişimcilik örneğinin en önemli yanı yüksek karıdır. Kar marjı ithal edilen ürüne göre değişmektedir. Bir kaç güvenli ithalattan sonra hedef müşteri kitleniz, faaliyet göstereceğiniz sektör netleştikçe daha iyi paralar kazanacaksınız.

Çin'den ithal edilebilecek ürünler arasında tablet, pc, gibi elektronik üründen. araba parçasına varıncaya kadar binlerce ürün gamından bir veya birkaçını seçerek getirtebilirsiniz. Türkiye'deki emsallerinden neredeyse yüzde 60 daha ucuza getirilebilen bu ürünler iyi kar bırakacaktır. Tabi ki bu işte büyük para olduğunu gören büyük sermaye grupları bu işe el atmıştır. Piyasa araştırıldığında nelerin kendiniz tarafından getirilebileceğini kolayca tahmin edebilirsiniz.

Girişimcilik Örnekleri
Ürünleri nasıl alıp getireceğiz

İlk defa bu işi yapanların güvenilirliği test edilmiş komisyoncu veya aracılar ile kontak kurmalarında fayda vardır. Çin'de bulunan fabrikalar ile kontak kurabilirseniz tabi ki daha güvenilir olur. Fiyatını konuşup anlaştıktan sonra numune alacak kadar para göndermelisiniz, gelen numuneler sizin isteklerinize cevap veriyor ise büyük parti mallar getirtebilirsiniz. Malı Türkiye'ye getirterek gümrük vergisini ödedikten sonra malı istediğiniz gibi satabilirsiniz.

Tarımsal iş ile uğraşmak,

Yüksek kar marjının elde edilebileceği bir başka iş kolu olması nedeni ile girişimcilere tavsiye edilebilir. Bu alanda son günlerin popüler etkinliği solucan gübresi üretimidir. Biraz mide bulandırıcı gibi olsa da kazandırdığı paraya bakıldığında iyi bir iştir. Bu iş için uygun bir tesisin varlığı gerekiyor. Çok büyük alanlara ihtiyaç yoktur.]]> İcra Dilekçe Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/icra-dilekce-ornekleri.html Tue, 30 Oct 2018 13:33:50 +0000 İcra dilekçe örnekleri, icra hukukunda gerek borcunu ödeyemeyen, gerekse ödemeyen borçluların taşınır ve taşınmaz mal varlığının üzerine alacaklı kişinin talebiyle, devlet aracılığıyla el konulması, bunların paraya çe İcra dilekçe örnekleri, icra hukukunda gerek borcunu ödeyemeyen, gerekse ödemeyen borçluların taşınır ve taşınmaz mal varlığının üzerine alacaklı kişinin talebiyle, devlet aracılığıyla el konulması, bunların paraya çevrilmesiyle alacağın tahsil edilmesi için icra takibi açılır. İcra takibinin açılması içinde alacaklının ya da alacaklı vekilinin icra dairesine takipte bulunması gerekir. Alacaklı elinde bulunan belgelere göre ya da borcu doğuran sebeplere göre takip yollarına başvurulur. Bunları yapmak için icra dilekçesi hazırlanması gerekir.

İcra takibi yolları
 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz ile takip
 • İlamsız takip
 • İlamlı takip
İcra dairesine başvuruda bulunan alacaklı, bu yöntemlerden hangisini tercih ettiyse buna uygun şekilde borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrini alan borçlunun tebligatı aldıktan sonra, yasal süre içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Borca süresi içinde itiraz edilmezse ya da itiraza rağmen geçerli bir itiraz olmadığı için ödeme emri kesinleşir. İcra ödeme emrine karşı alacaklının seçtiği takip yollarına göre ve itiraz sebeplerine göre yasal itiraz süreleri de farklıdır.

Ödeme emrindeki yasal sürede borçlunun borcu ödememesi halinde, alacaklının talebiyle icra dairesi borçlunun borcu kadar mal varlığını haczeder. Alacaklı da belirli süreler içinde haciz edilen malların satışını istemek zorundadır. Taleple haciz edilmiş mallar ihaleyle satılarak, alacaklının hanesine geçirilir. Borcun tutarından fazla olanlar borçluya geri verilir.

İcra dilekçe örnekleri

İcra takip talebi dilekçe örneği

Takip Talebi
Esas Kayıt No ve Tarih

1- Alacaklının ve varsa kanuni vekilinin adı soyadı, ikametgahı, alacaklının yabancı memlekette olması halinde Türkiye'de gösterebileceği ikametgahı:

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, ikametgahı:

3- Terekeye karşı takip açıldıysa, mirasçıların adı ve soyadları, ikametgahları:

4- Alacak ya da talep edilen teminatın cins ve Türk parası tutarı, faizli alacaklardaki faiz tutarı ile faizin işlemeye başladığı tarih:

İcra Dilekçe Örnekleri
5- Menkul rehni ile ipotekle temin edilen -------- TL alacağın takipten bir alacağın talebinde mernunun ne olduğu, ------- itibaren % 80 faiz, icra masrafları ile vekalet ücretiyle mernun üçüncü şahıslar tarafından birlikte tahsili ya da mülkiyet üçüncü şahsa geçmişse adı, soyadı:

6- Takip ilama ya da ilam hükmünde belgeye müstenid ise ilam ya da belgeyi veren makamın adı, belgenin tarihi, numarası:

7- Tevdi edilen çek, senet, poliçe tarihi, numarası, özeti, senede müstenit olmazsa borcun nedeni:

8- Alacaklının icra takip yollarından hangisini talep ettiği:

Yukarıdaki yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İ.İ.K. 8, 58)
Yönetmelik örnek no: 1                 Alacaklı ya da Vekilinin (İmzası) 
]]>
Senet Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/senet-ornegi.html Wed, 31 Oct 2018 11:29:35 +0000 Senet Örneği, borçlu olunan ödemenin gösterilmek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli bir evraktır. Ticari anlamda ise satışı yapılan mal veya hizmetin tutarının peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi Senet Örneği, borçlu olunan ödemenin gösterilmek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli bir evraktır. Ticari anlamda ise satışı yapılan mal veya hizmetin tutarının peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir belgedir. Senette iki tane taraf bulunur. Borçlu mal veya hizmetin bedelini ödeyecek olan, alacaklı ise mal veya hizmetin bedelini bedelini tahsil edecek kişidir.

Senetlerin belirli başlı özellikleri vardır. O nedenle senet düzenlemeden ve düzenlenen senedi teslim almadan önce bu özelliklerin bilinmesi gerekir. Senet mal veya hizmete karşılık bir alacak hakkı içerir. taraflar arasındaki ilişkiyi borç üzerine kurar. Senedin ödenebilmesi için ibraz edilmesi gerekir. Senedi imzalayan taraflar kefil sıfatı ile senedi imzalamış dahi olsalar müteselsil borçlu durumundadır.Senet üzerinde mutlaka yazılı olması, bulunması gerekenler bilgiler vardır. Bu bilgiler olmadan senet düzenlenemez. 

Senet örneğinde olması gereken bilgiler:

Ödeme Günü: Ödeme gününe yazılan tarih o tarihte ödeme yapılacağına dair yazılı beyan anlamına gelir. Eğer önceden belirtilen bir tarihte ödeme için anlaşma yapılmışsa, anlaşılan tarih yazılmalıdır.

Borç/Alacak Miktarı(Rakamla): Senede konu olan borcun miktarının Türk parası yada yabancı para cinsinden ifade edilmesidir. Rakam ile yazılan tutarın başına ve sonuna bir simge koymak senet üzerinde yapılacak sonradan müdahaleyi engeller.

Kuruş: Senede konu olan borcun varsa eğer küsuratının belirtildiği alandır. ifade eder. 

No: Birden fazla senet varsa senet numarasının yazıldığı alandır. Böylece alacaklı ve borçlu kaç tane daha senedi kaldığını takip edebilir.

Vade: Ödeme gününe yazılan bilginin aynısı bu alana da yazılır. 

Alacaklı: Konu olan borcun alacaklısının bilgileri yazılır. Alacaklı tüzel kişi ise firma resmi unvanı, gerçek kişi ise adı soyadı olarak yazılır.

Borç  Miktarı(Yazıyla):  Senete konu olan borç miktarının ister yazıyla yazılmasıdır. Böylece tutat rakam olarak yanlış anlaşılmaz yazı ile yazılarak teyit edilmiş olur. 

Borcun sebebi: Senet üzerinde borcun yada alacağın hangi sebepten kaynaklandığı açıklanmalıdır. İki faklı yazım yöntemi vardır. Ödeme taahhüdü ile para verilip karşılığında hazırlanmış bir senet ise nakden ifadesi, Bir mal veya hizmet karşılığında ödeme yapılacaksa malen ifadesi kullanılmalıdır.  

Senet Örneği

Mahkeme: Senetten doğan anlaşmazlıklara hangi mahkemenin bakacağının yazılı olduğu alandır.

Borçlu kişi: Konu olan borcu ödemeyi taahhüt edenin yani borçlunun bilgilerinin yer aldığı kısımdır. Borçlu gerçek kişi ise adı, soyadı, açık adresi, Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası yazılır. Borçlu tüzel kişi ise firmanın unvanı yazılmalıdır. Firmanın direk kaşesi de yeterli olacaktır.

Düzenlendiği tarih: Senetin düzenlendiği tarihtir.

Borçlunun imzası: Borçlu olan tarafın adı soyadı ve imzası olmalıdır. Borçlu gerçek kişi ise adı, soyadı ve imzası, borçlu tüzel kişi ise firma kaşesi yada firma yetkilisinin imzasıyla birlikte firma bilgilerinin yazılması yeterlidir. 

Kefil: Konu olan borca ilişkin herhangi bir kefil anlaşması varsa kefilin adı, soyadı, adresi, Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası ve imzası bulunmalıdır. Kefil ikinci borçlu hükmünü taşır. 

Senet özetleri : Senete ilişkin borçlu, vade, ödeme tutarı gibi bilgilerin yazılı olduğu bölümdür. Alacaklı alacağı borçları kolayca takip etmek amacıyla kullanılır. 

Senet dayanağı: Özellikle boş bırakılan bu kısma senetin hangi borca istinaden hazırlandığı yazılır.

]]>
Otobiyografi Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/otobiyografi-ornekleri.html Thu, 01 Nov 2018 04:09:39 +0000 Otobiyografi örnekleri, Otobiyografi yazan kişi kendi hayatında bilgiler verir. Bir nevi kendini hayatını bir başkasına anlatmaktır. Özgeçmiş olarak da bilinir. Otobiyografi yazan kişi adını soyadını, doğum tarihini, sevdikle Otobiyografi örnekleri, Otobiyografi yazan kişi kendi hayatında bilgiler verir. Bir nevi kendini hayatını bir başkasına anlatmaktır. Özgeçmiş olarak da bilinir. Otobiyografi yazan kişi adını soyadını, doğum tarihini, sevdikleri şeyler, öğrenim durumu ve hayatında kısa bir şekilde yazar.

Tuba Asena 

1995 Malatya doğumluyum. Annemin adı Müjgan, babamın adı Hasan'dır. Şuan da 21 yaşındayım. İlköğretimi ve ortaokulu Sümer İlköğretim Okulun'da okudum. Sınavda çok heyecanlandığım için pek bir şey yapamadım. O yüzden lise hayatımı Zübeyde Hanım Kız Meslek ve Teknik Lise'sinde okudum. Lisede bilgisayar bölümünü okudum ve bölümümü başarı ile bitirdim. Liseden sonra ailevi sıkıntılardan dolayı sınava çok hazırlanamadım. Ve direk geçiş hakkımı kullanarak Bilgisayar Programcılığı bölümünü okudum. İki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü de başarıyla bitirdim ve şimdi devlet memurluğuna hazırlanıyorum. 

Seyahat etmeyi, kitap okumayı, el işi yapmayı ve yazı yazmayı çok severim. Boş zamanlarımda şunu yaparım diye düşünmem çünkü boş zamanım yok sürekli bir şeylerle meşgul olurum. Yemek yapmayı çok seviyorum ama pek beceremem. Yeni yemek yapmayı öğrendiğim için biraz zorlanıyorum. En sevdiğim yemekler patates yemekleridir. Maydanoz gibi yeşillikler yiyemem. Kola gibi asitli içecekler içemem. 

Karanlıkta kalmakta ve inşaatan çok korkarım. Gündüz bile inşaatın önünde geçerken ürperirim. En büyük hayalim hayırlı bir evlilik yapıp, hayırlı evlatlar yetiştirmek istiyorum. 

Otobiyografi Örnekleri
Tolgahan Sayışman

Ailenin tek çocuğuydum. Ailenin en sevileni, en yaramaz çocuğuydum. 18.01.1989 İstanbul doğumluyum. Annem Ankaralı, babam İzmirli. Ama ben doğma büyüme İstanbulluyum. Müzik dinlemek ve spor yapmak sevdiğim en çok faaliyetlerdir. Okul hayatımı başarılı bir şekilde bitirdim. En büyük hayalim oyun olmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için birkaç girişimde bulunduğum fakat olmadı. Ama pes etmedim. Bir süre sonra mankenlik iş teklifi geldi ve kabul ederek televizyonlara çıkma hayalime bir adım yaklaştım. Maddi sıkıntılardan dolayı pek okuyamadım ama pes de etmedim. 

Hayvanları çok severim. Bütün zamanımı onlarla geçirsem yine sıkılmam. En sevdiğim yemek patlıcan tavadır. En sevmediğim yemek ise mantar yemekleridir. Asansör de kalma fobim vardır. Ne kadar büyürsem büyüyeyim bu korkumu yenemeyeceğim sanırım. Mankenlikten sonra bir kaç ajansta iş teklifi aldım ve o şekilde oyunculuk hayatıma başladım. Şimdi hayal ettiğim kariyerde ve hedefteyim.
]]>
Kosgeb İş Planı Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/kosgeb-is-plani-ornegi.html Thu, 01 Nov 2018 17:37:33 +0000 Kosgeb İş Planı Örneği,  küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme idaresi başkanlığından destek almak isteyen kobi ve girişimcilerin mutlaka hazırlaması gereken bir dosyadır. Kosgeb ülkemizdeki kobilerin rekabet s Kosgeb İş Planı Örneği,  küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme idaresi başkanlığından destek almak isteyen kobi ve girişimcilerin mutlaka hazırlaması gereken bir dosyadır. Kosgeb ülkemizdeki kobilerin rekabet seviyesinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, küresel pazarda söz sahibi olması ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmasına destek vermektedir. Kosgeb kobi ve yeni iş yeri açacak girişimcilere  faizsiz kredi desteği sağlar. Kobi veya girişimcilerin bu desteklerden faydalanılması için Kosgeb iş planı hazırlaması gerekir. 

Kosgeb  iş planı projesi hazırlamak isteyen kobi ve girişimcilerin bilgilerinin kosgebe kayıt edilmesi gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işleminden sonra iş planı hazırlanmaya başlanabilir. İş plan 9 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan iş planı özetinde, girişimcinin ad soyad bilgileri, iş fikrinin kısaca tarifi ve kısaca genel olarak iş kurma süreci yazılır. İkinci bölümde girişimcinin kişisel bilgileri, eğitim durumu, daha önceki yıllarda çalıştığı işler, bilgi, deneyim, beceri, iş fikrini seçme nedenleri, girişimcinin hedefleri, yazılır. Üçüncü bölümde işin sahip olacağı yasal statü, işin kuruluşundaki ortaklık yapısı ve özellikleri yazılır. Dördüncü bölümde iş fikrinin içinde bulunduğu sektörler ve özellikleri, kurulacak işletmenin ilişki içinde bulunacağı müşteri, girdi ve iş gücü piyasaları bilgileri,  ürün ya da hizmetin sunum bölgesi ve bölge içindeki müşteri kitlesi, girişimcinin hedeflediği sunum bölgesinde rakipler, ürünlerin ya da hizmetlerin müşterilere tanıtımında temel alınacak faktörler yazılır. Beşinci bölümde pazarlama çalışmalarındaki temel hedefler, satış stratejileri, rekabete yönelik önlemler, işletmenin tahmini olarak yapmayı hedeflediği satış planı, ürün ya da hizmetlerin satış bedelleri, ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye ulaştırma metotları, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye tanıtma metotları, işletme için yapılacak pazarlama çalışmalarının aktivite planı yazılır. 

Kosgeb İş Planı Örneği

Altıncı bölümde ürün ya da hizmet üretimi  iş akışı ve üretim planlaması, ürün ya da hizmet üretimi  için gerekli makine ve ekipmanlar, ürün ya da hizmet üretimi  için gerekli ham madde ve diğer girdiler, ürün ya da hizmet üretimi  için gerekli iş gücü,  ürün ya da hizmet üretimi  için seçilen kuruluş yeri ve iş yeri özellikleri yazılır. Yedinci bölümde kurulacak işin üretim dışındaki temel süreçleri yazılır. Ek olarak üretim dışı aktiviteler iş gücü planı, işletme örgüt şeması hazırlanır. Sekizinci bölümde işletme finansal planı açıklanır. Bu bölümde ek olarak başlangıç yatırım sermayesi ihtiyacı tablosu, yıllık giderleri tablosu, işletme sermayesi tablosu, yatırım dönemi finansman yapısı tablosu, gelir ve gider hesabı tablosu, nakit akım tablosu, karlılık hesabı tablosu hazırlanır. Dokuzuncu bölümde ise iş kurma süreci aktivite programı yazılır.

]]>
Öğrenci Cv Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/ogrenci-cv-ornekleri.html Thu, 01 Nov 2018 19:58:37 +0000  Öğrenci Cv'leri, bir çok yerde istenmekte olan bir belgedir. İş hayatına atılmakta, yapılması gerekenlerin en başında iyi bir eğitim almak gerekmektedir. Daha sonra çalışmayı hedeflediniz iş dalı ile ilgili daha detayl  Öğrenci Cv'leri, bir çok yerde istenmekte olan bir belgedir. İş hayatına atılmakta, yapılması gerekenlerin en başında iyi bir eğitim almak gerekmektedir. Daha sonra çalışmayı hedeflediniz iş dalı ile ilgili daha detaylı eğitimleri almaya yönelmelisiniz. 

Ancak ne kadar eğitim almış olsanız da, iş yeri başvurularında daha çok önceden deneyim yapanlar sizden bir adım öndedirler. Bu nedenden ötürü, kişiler, eğitimleri sırasında stajlarını ve tecrübelerini arttırarak, iş yerlerine bunu gayet anlaşılır bir şekilde sunmalıdır.

Bu bilgiler, iş yerlerine sözlü olarak değil de yazılı olarak sunulmalıdır.İyi bir Cv hazırlamak gerçekten zor bir iştir. Özellikle deneyimsiz öğrenci Cv'si hazırlamak daha zordur. Kendinizi, ilgi alanlarınızı ve tecrübelerinizi en iyi şekilde karşı tarafa aktarmanız gerekmektedir. Hele bir de öğrencilik hayatınız hala devam ediyor ya da yeni mezun olmuş iseniz. Öğrencilerin Cv'leri diğer insanlarınkinden daha açıklamalı ve ayrıntılı olmak zorundadır. Kişisel tecrübeleri ve ilgi alanları daha fazla belirgin bir şekilde açıklanmalıdır. Tecrübe sahibi olmadıklarından, iş yeri sahiplerini bu şekilde etkileyip, kendilerini işe aldırmak şanslarını arttırmalıdırlar.

Öğrenci Cv'lerinde Neler Yer Almalı
 • Eğitim görülen okulların detaylı bilgileri
 • Okuduğu bölüm ve çalışmak istediği sektör
 • Katıldığı seminerler
 • Katıldığı kurslar
 • Staj yaptıkları işletmeler
 • Staj süreleri
 • Alınan görevler
 • Davranış teşekkür belgeleri
 • Alınan ödül ve belgeler
 • Çalışanların kendisi hakkındaki referansları
Öğrenci olan bir kişi için profesyonel öğrenci Cv hazırlamaları, işe alınmalarında en önemli etkenlerin başında gelmektedir. 
Siz de etkili bir Cv hazırladığınızı düşünüyorsanız, bunu bir kez daha gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Öğrenci Cv'sine yazacağınız her ayrıntı size artı bir puan katabilir. Mutlaka diğer insanlardan farklı bir noktanızı çekinmeden belirtmelisiniz ki, binlerce başvuru arasında ilgi çekmeyi başara bilesiniz. Daha iyi bir gelecek için kendi ilgi alanlarınızda eğitim alıp, bunu da enerji olarak, sizi işe almasını beklediğiniz kişi ya da kurumlara aktarabilmelisiniz.

Öğrenci Cv Örnekleri
Öğrenci Cv'leri, bir kez daha tekrarlamalıyım ki; diğer Cv'lerden daha ayrıntılı, daha albenili ve daha heyecanlı olmalıdır. Bu belki de geleceğe atacağınız adımların en büyüğüdür. Kaderinizi belirleyecek önemli unsurlardan biridir. Bundan ötürü, her zaman ilgi alanlarımızı daha ayrıntılı biçimde gözden geçirmeliyiz. Şimdi, gördüğümüz üzere kendimizi bir adım öne çıkarmalıyız.

Hayat Yolunda Atılan İlk Adımda Herkese Bol Şans ve Mutluluk getirmesi dileklerimle...

]]>
Stajyer Cv Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/stajyer-cv-ornekleri.html Fri, 02 Nov 2018 06:15:36 +0000 Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler ara Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. En önemlisi de yapılan stajda iyi aktarım önemlidir. Staj başvurularında hazırlayacağınız CV ler çok önemlidir. Daha önce farklı bir firmada yapmış olduğunuz staj da yapmış olduğunuz deneyimleri açık, açık detayları ile belirtmeniz faydanıza olacaktır. Staj için başvuru yapacağınız işyerine iyi donanımlı hazırlanmış bir stajyer CV si ile başvurmanız gereklidir. Ve Cv lerinizde karışık cümleler kurmayarak açık cümleler seçmelisiniz. Kuracağınız karışık cümleler sizi eksiye götürecektir.

Stajyer CV Örneği;

Murat Yıldırım

ODTÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS

Staj Deneyim: 2012 Yaz stajı- ODTÜ Kartal Atölye stajı

Projeler: Elektrikli araba üretimi - Elektrikli el aletleri için faaliyetli

SERTİFİKA BİLGİLERİ: Elektrikli aletlerin kullanımında bilgi ve donanıma sahibim

Kariyer Yönetimi ve Liderlik 05.10.2015

Toplam Kalite Yönetimi: Kalite alanında kalitenin anlatılmaz olduğu yaşanabilirliği ve sürekliliğini öğrendim.

Stajyer Cv Örnekleri

KOSGEB Genel Girişimcilik: Girişimci olmayı ve yeni fikirlere açık olmanın faydalarını öğrendim.  

EĞİTİMLER

BİLGİSAYAR

Programlama dilleri: Java, SQL

İşletim Sistemi: windows xp, windows 95/98

Paket Programlar

Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint

2010-2015: ODTÜ İşletme Yüksek Lisans

2005-2010: ODTÜ Elektrik Mühendisliği

2002-2005: Özel Bal döktü Lisesi (Burslu)

]]>
Kira Beyannamesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/kira-beyannamesi-ornegi.html Fri, 02 Nov 2018 21:19:24 +0000 Kira beyannamesi örneği, ile mülk sahibi olan kişiler,kolaylıkla beyanname örneği hazırlayabilirler. Beyanname, bir kişinin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmesi ve yazılı olarak göndermesidir. Kira beyannamesinde, ki Kira beyannamesi örneği, ile mülk sahibi olan kişiler,kolaylıkla beyanname örneği hazırlayabilirler. Beyanname, bir kişinin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmesi ve yazılı olarak göndermesidir. Kira beyannamesinde, kişinin konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesiyle, konut kira gelirinin haddi sonrası kalan tutar ile işyeri kira gelirinin toplanması sonucu tutarın 27.000 TL'yi aşması halinde iki gelirinde beyan edilme zorunluluğu vardır. Bu tutar aşmıyorsa sadece konut kirası 3.500 TL'yi aşan kişiler konut kira geliri beyan edilmesi yeterlidir. Kira vergisi, kişinin herhangi bir mal varlığının kiraya verilmesi halinde belki bir koşullar altında kira vergisine tabi tutmasıdır. 

Ortak kişiler tarafından sahip olunan mülk veya konut beyannamesinde ortak kişilerin de ayrı ayrı hisselerini ödemeleri gerekir. Beyanname oluşturacak kişi, kira beyannamesi örneği doldurması şarttır. Mavi ve siyah tükenmez kalem kullanılmalıdır. Okunacak bir şekilde olmalıdır. Aynı zamanda rakamlar arasına herhangi bir işaret konulamaz. Alfabetik karakterler sola, sayısal olan karakterler ise sağa yazılmalıdır. Kira geliri elde edilen gayrimenkul ortak hisseli olan kişi tarafından da bilgileri açıkça yazılmalıdır. Kişiler kimlik bilgilerini  doğru bir şekilde vermelidir.

Kira Beyannamesi Örneği
Kira beyannamesi örneği, olarak öncelikle içerisinde bulunan yılın beyanname kağıdı olması gerekir. Daha sonra kağıt bilgilerine geçilerek, içerisinde öncelikle vergi dairesi müdürlüğüne olarak il ve ilçe yazılmalıdır. Aynı şekilde vergilendirme dönemi, vergi kimlik numarası, bağ-kur numarası yazılır. Daha sonra mükellefin kimlik ve adres bilgileri bölümüne geçilerek, e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere doldurulması şarttır. En son olarak gelir bildirimi bölümüne geçilerek, ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazançlar ve iratlar bölümüne bilgiler yazılır. Aynı zamanda toplam sayıları yazılarak, zarar, kar, geçmiş yıl zararları, şahsın sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar yazılarak beyanname tamamlanmış olur. 

Kira beyannamesi örneği, bu şekilde uygulanır. Kira beyannamesinde bulunmayan kişi veya kuruluşlar  ayrı bir cezaya maruz kalırlar.
]]>
Autocad Çizim Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/autocad-cizim-ornekleri.html Sat, 03 Nov 2018 12:29:07 +0000 Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çizimlerin yapılmasında yardımcı bir bilgisayar programıdır. Bu yardımcı p Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çizimlerin yapılmasında yardımcı bir bilgisayar programıdır. Bu yardımcı programı kullanmak isteyen kişiler Autocad programı üzerinde sürekli pratik yaparak nasıl kullanılacağını tekniklerini ve bireysel faaliyetlerini geliştirebilirler. Autocad programını daha hızlı ve daha pratik bir şekilde kullanmak isteyen kişiler program üzerinden basit çizim örneklerini kullanarak çizim konusundaki yetenek ve tekniklerini geliştirmeyi deneyebilirler.

Örnek Autocad çizimleri, ise programı kullanan kişilerin program üzerinde yapmış oldukları çizimleri daha kolay ve daha pratik teknikleri keşfetmelerinde son derece yardımcıdır. Autocad çizim örneklerini ilk kez kullanmaya başlayan kişiler bu programın temel terminolojisini ve programın kullanımı ile ilgili ön bilgiye sahip olacaklardır.

Örnek Autocad Çizimi

Autocad çizim örnekleri programında kullanılan üç boyutlu yada iki boyutlu çizimler için özelleşmiş komutları bulunan çizimler üç boyutlu olmasından dolayı üç boyutlu modelleme çalışma alanı kullanılmadan önce aktifleştirilmeli dır. Programın üst bölümünde yer alan kutudan amaca yönelik çizim seçeneği seçilerek çizime başlanılır. Drafting ve Annotation olan kutuya tıklanarak Basit Modeling seçeneği seçilerek basit modelleme yöntemi için kullanılacak olan komutlar aktifleştirilmeli dır.

Programda üç boyutlu modelleme seçeneği aktifleştirildikten sonra programın hemen sağ alt köşesinde yer alan yeşil renkteki Y ve kırmızı renkli olan X yazan çizgileri birleştiren nokta programın orijin noktası olarak bilinmektedir. Bulunan bu noktanın özelliği tüm noktaların sıfır değerini almasıdır. Çember çizimini gerçekleştirmek için öncelikle Draw menüsü üzerinden Circle komutu seçilerek çizime başlanılır. Komut aktif halindeyken orijin noktasında yer alan 21 yarıçapına sahip olan bir çember çizilir. Daha sonra yine aynı merkezde bulunan nokta üzerinden 35 yarıçapına sahip olan ikinci bir çember daha çizilir. Üçüncü çember çizimi için çapı 24 birim olan bir çember daha çizilerek üç adet iç içe geçmiş çember elde edilmektedir. Çizilen üç adet çemberden sonra Modeling araç çubuğu bölümünde yer alan Extrude seçeneği seçilerek en dışta kalan çember üzerine sadece bir kez basılarak Enter tuşuna basılır. Enter tuşuna basılarak komut onaylanır. Daha sonra komut satırında gelinerek -16 yazılarak tekrardan Enter tuşuna basılır ve komut yeniden onaylanır.                                            
Ortaya çıkan modelin katı bir halde olması istenirse Visual Style Control bölümünde bulunan Wireframe seçeneği seçilerek Shaded kısmı seçilerek oluşan katı modelin içi dolu görünmesi sağlanacaktır. Daha sonra içi dolu silindir oluşturulduktan sonra Modeling kısmında yer alan Presspul seçeneği seçilerek en içte yer alan çemberin içine tıklanarak -20 değeri yazılır. -16 değerinden daha düşük olduğu için bu değer silindirin içinin tamamen boşalmasını sağlayacaktır. Daha sonraki işlem ise Presspull seçeneği yeniden aktifleştirilerek ortada bulunan çemberin içinde seçilir sonra basit çözüm örneğinin büyük bir bölümü tamamlanacaktır. Free orbit seçeneği seçilerek üç boyutlu devam eden çizim serbest olarak çevrilerek alt bölümünde yer alan dış dairenin köşelerine tıklanır.
]]>
Tübitak Proje Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/tubitak-proje-ornekleri.html Sun, 04 Nov 2018 10:33:01 +0000 Tübitak Proje Örnekleri, tübitak projeleri ülkemizde baş göstermişler sorunlara karşı sunulan ya da yeni bir şeylerin keşfedildiği bir alandır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun kısaltılmış adıdır. Bu zam Tübitak Proje Örnekleri, tübitak projeleri ülkemizde baş göstermişler sorunlara karşı sunulan ya da yeni bir şeylerin keşfedildiği bir alandır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun kısaltılmış adıdır. Bu zamana kadar birçok sayıda proje ortaya atılmıştır. Bunların bazıları günümüzde önemli noktalarda kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber yeniliklerin ardı arkası kesilmek bilmedi. Artık daha fazla şey çıkmaz derken projeler her geçen gün eskisine oranla artmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi öğretmenlerin bu konu hakkında yönlendirmeleri sonucunda olmaktadır. Durum böyle olunca oldukça farklı konularda farklı projeler çıkmaktadır. Ülkemiz bu konu hakkında her ne kadar ilgi gösteriyor olsa da, birçok projenin değeri anlaşılmayıp reddedilmiştir. Ülkemizde derece dahi alamayan bazı projeler yurt dışında oldukça değerli görülmüş ve hatta bazıları dünya birinciliğine kadar uzanmaktadır. 

Sizlere birkaç Tübitak projesi örneği vermeye çalışacağım.

Burak ERKILIÇ tarafından 2015 yılında bilgisayara dalında birinciliğe layık gören projesi görüntüyü işleme yöntemi dahilinde yapılarak iki kamera kullanıp görüntülenen herhangi bir cismin üçüncü boyutta yer alacağı konumunu bulmaya yönelik ve direcxt yardımı alarak görüntüleme üzerinedir. Gaziantep Özel Sanko Koleji öğrencisi olan Burak'ın rehber öğretmenliğini ise Mehmet BAŞARAN yapmaktadır. Yaşadığımız çağın teknoloji çağı olduğu ve söz konusu olan projenin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılarak geliştirilebileceği göz önüne alınarak birincilikle ödüllendirilmiştir.

Umut Eray POYRAZ ve Özay ÖZTÜRK ortak bir çalışma sonucu biyoloji konusunda oldukça önemli bir projeye imza atmıştır. Yaptıkları deneyler sonucunda "Evsel atıklarla beslenmiş olan salyangoz dışkılarının bitkilerde verimliliğe etkisi ve gübre şeklinde kullanımı" şeklinde proje üzerinde yaptıkları araştırma sonucu 2015 Tübitak yarışmasında biyoloji dalında birinci oldular. Ayrıca yapılan diğer bir değerlendirme sonucu yılın en iyi genç araştırmacısı ödülünü kazanmışlardır. Ordu Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi olan Umut Eray ve Özay'a rehber öğretmen olarak Ahu Feyda FİDAN yardımcı olmuştur. Proje üzerinde oldukça fazla zaman harcadıklarını belirten ekip emeklerinin karşılığını aldığını düşünmektedir.

Tübitak Proje Örnekleri
Sinem KÖSE Türk Dili ve Edebiyatı dalında 2015 yılında birinciliğe layık görülen bir projeye imza atmışlardır. Türkiye'de bulunan şair ve yazarları kolay bir şekilde öğrenebilmek için yapboz harita yöntemi kullanılarak ulaşılabileceğine yönelik olan bir projedir.  Değerlendirmeye alan uzmanlar tarafından mantıklı ve yararlı olduğu göz önüne alınarak birincilikle ödüllendirilmiştir. Adana Piri Reis Anadolu Lisesi öğrencisine rehber öğretmen olarak da Sibel ERKAL  görev yapmıştır. Yazar ve şair bilgisi az olan insanlara yönelik olan bu proje uygun adımlar izlendiği takdirde işe yarayacağı hakkında görüşler oldukça çoktur.

Saniye SARISOY ve Asena AKBULUT'un ortak çalışması olan ve rehber öğretmen Okan ALDIRMAZ öncülüğünde coğrafya dalında yapılan bir projeyle 2014 yılında birincilik ödülü almıştır. Soğuk Savaş döneminde gerçekleşen SARIKAMIŞ HAREKATI'nın coğrafi analizi olan bu proje harekat zamanında bulunan ortamı her yönüyle ele almaya çalışmışlar. Bu proje uzun ve zorlu bir araştırma süreci içerdiğinden dolayı birincilikle ödüllendirilmiştir.
]]>
Örnek Proje https://www.dilekceornegi.gen.tr/ornek-proje.html Sun, 04 Nov 2018 17:30:08 +0000 Örnek Proje, hazırlamaya karar verdiğimiz anda ekip kurmalıyız ve hangi konu ile alakalı proje hazırlayacaksak geniş çaplı araştırma başlatarak toplanan verileri proje üzerinde hayata geçirmek için harekete geçmeliyiz. Şimdi Örnek Proje, hazırlamaya karar verdiğimiz anda ekip kurmalıyız ve hangi konu ile alakalı proje hazırlayacaksak geniş çaplı araştırma başlatarak toplanan verileri proje üzerinde hayata geçirmek için harekete geçmeliyiz. Şimdi ben ve ekip arkadaşlarım Domatesin Kalp ve Damar hastalığına etkileri nelerdir. Bu örnek projeyi hazırlayacağız.

Proje Adı: Domatesin Kalp ve Damar Hastalığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir

Proje Alanı / Dalı: Biyoloji

Proje Türü: Bilgi Araştırma Projeleri

Proje Amacı: Projemizin ana hedefi domatesin kalp ve damar hastalığı üzerinde etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır.

Proje Özeti: Ben eşim ve projemizde görev alan diğer arkadaşlarım ile birlikte daha önceden araştırma yapacağımız proje konumuzu belirleyerek işe başladık. Projemizin hedefleri doğrultusunda yapacak olacağımız araştırmaları ve anketleri planlayarak görev paylaşımı yaparak proje planımızı yaptık. Proje kapsamındaki süreçte hangi alanlarda araştırma yapacağımızı yardım alacağımız ekipmanları ve araştırma tarihimizi belirledik. Bilgilerimize alt yapı oluşturmak adına öncelikle İnternet üzerinden ufak çaplı bir araştırma gerçekleştirdik. İnternet araştırmamız sonrasında elimizde çok ta fazla bir verinin olmadığını gördük ve planlarımız arasında yapmamız gerekli olan sokaktan veri toplamak için ben ve arkadaşlarım sokakta konumuz üzerine anket hazırlayarak araştırma yaptık. Sokakta soracağımız soruları belirleyerek şehir merkezinde gezerek anketimizi tamamladık. Buralardan ettiğimiz bilgilerde fazlası ile bizi tatmin etmediğini gördük. Bunun üzerine şehir merkezinde bulunan Kalp ve Damar Hastalıklar Araştırma Hastanesi Başhekimliğine başvurarak projemizin konusu olan domatesin kalp ve damar hastalı üzerinde ki etkileri konumuzu daha da geliştirdik.

Örnek Proje

Projede Elde Edilen Sonuç: Elimizde bulunan verilere göre domatesin içerisinde bulunan likopen kalp ve damar hastalığı için kritik önemi olan, antioksidan desteği sağladığı aynı zamanda likopen ile sınırlı olmadığını domates içerinde bulunan C ve E vitaminlerinin de kalp ve damar hastalığında damar hastalığının önünü açan radikallere karşıda hücreleri koruduğunu öğrendik. Daha fazla bilgi olarak domates tüketiminin kötü kolesterolü düşürdüğünü de öğrendik. Son olarak ta domates içerisinde bulunan trombosit (pıhtı hücresi) üretimini kontrol altında tutarak damarlardaki yaşanacak tıkanıklığı önlediğini de öğrenmiş olduk. Bütün bu verilerimizi bir araya getirerek ben ve arkadaşlarım gözden geçirdik. Hazırlanan projemizi ve topladığımız resimlerimizi poster haline getirerek okulumuzda buluna araştırma pano muza yerleştirdik.

Anahtar Kelimeler: Domates, kalp ve damar 

Proje Danışmanı: Ahmet VARLI

Proje Öğrencileri: Semiha TOKGÖZ- Murat CAYMAZ- Mustafa ALTIN-Elif YAĞMUR- Bekir AYDOĞDU

]]>
E Posta Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/e-posta-ornekleri.html Mon, 05 Nov 2018 02:35:45 +0000 E posta örnekleri, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayar ve internet kullanımı artmıştır. Eskiden insanlar birbirlerine mektup gönderirken, artık e posta yoluyla haberleşmektedir. Bu hem zaman kazandıran bir u E posta örnekleri, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayar ve internet kullanımı artmıştır. Eskiden insanlar birbirlerine mektup gönderirken, artık e posta yoluyla haberleşmektedir. Bu hem zaman kazandıran bir uygulamadır, hem de maliyetleri yok denecek düşüktür. E posta, elektronik posta şeklinde açılımı olan ve kullanıcıların birbirlerine elektronik ortamda yazarak gönderdikleri iletilerdir. Tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan e posta ile iletişim, hemen herkesin kullandığı bir yöntemdir. Hem bireysel kullanıcılar, hem de resmi kurumlar iletişimi bu yöntemle sağlamaya başlamıştır.

E posta ile iletilerin gönderilmesi, ilk e posta örnekleri 1969 yılında AUTODIN adı verilen kurumda yapılmıştır. SAGE adlı kuruluşta buna benzer alt yapı oluşturarak, e posta göndermeye başlamıştır. Bilgisayar kullanıcılarının farklı isimlerle aynı bilgisayardan iletişime başlaması ise, Ray Tomlinson tarafından 1972 senesinde @ (Bu işaret kuyruklu a ya da çengelli a olarak ifade edilir) kullanmasıyla olmuştur. E posta örnekleri günümüzde oldukça yoğun şekilde kullanılır. Bu iletişimdeki en önemli sorun ise, iletilerin yığın haline gelmesidir.

E posta adreslerinin kullanımı ise, genellikle kullanıcı@alanadı/sunucu.com şeklinde olur. Kullanılan bir e postada olması gereken iki bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler ise;
 • Üst bilgi (İletinin özeti), gönderici, alan kişi ve iletiyle ilgili diğer bilgiler
 • E postadaki iletinin kendisi ile kullanıcının imzası bulunur.
E Posta Örnekleri
E postada bulunması gereken alanlar ise;
 • İletiyi gönderen ya da kimden gönderildiği alan, iletiyi gönderen kişinin ya da kurumun adresi, adı
 • İletinin alıcısı ya da kime gittiğini gösteren alan, iletiyi alacak kişi ya da kurumun adresi, adı
 • Konu alanı, iletinin özetlendiği kelimeler
 • Tarih alanı, iletinin gönderen tarafından gönderildiği zamandaki tarih ve saat
E posta göndermek ve E posta alabilmek için, mutlaka bir sunucudan e posta deresi alınmalıdır. Yukarıdaki kurallara uygun şekilde e posta yazarak, elektronik ortamda iletinizi alıcıya ulaştırabilir ya da aynı şekilde tarafınıza başka bir göndericiden e posta alabilirsiniz.
]]>
Dava Dilekçesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/dava-dilekcesi-ornegi.html Mon, 05 Nov 2018 21:26:28 +0000 Dava Dilekçesi Örneği, Herhangi bir mahkemenin bir davanın görülmesini sağlamak için davacı olacak kişinin isteğini yazılı bir şekilde bildirdiği belgeye dava dilekçesi denilmektedir.  Bir hukuk davasında dava dilekç Dava Dilekçesi Örneği, Herhangi bir mahkemenin bir davanın görülmesini sağlamak için davacı olacak kişinin isteğini yazılı bir şekilde bildirdiği belgeye dava dilekçesi denilmektedir.  Bir hukuk davasında dava dilekçesinin içeriğinde olması gereken hususlar şunlardır;

 • Davacı ve davalıların, kanun tarafından onaylanan temsilcilerin ya da vekillerin isimleri ve adresleri
 • Davanın hangi konuda olduğuna dair bilgi
 • Davacının delilleri ile birlikte iddiaları
 • Hukuki olan nedenlerin kısa özetleri
 • İddialar ve savunmalar
 • Cevap süresi ve imza

Dava dilekçesinin iyi bir dilekçe olabilmesi için sadece gerekli bilgiler açık ve yalın bir dille yazılmalıdır. Aşağıda Asli hukuk Mahkemesi’ne sunulan bir isim değiştirme dava dilekçesi örneği verilmiştir.

Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı: (davacının ismi), 

Davalı: Nüfus idaresine izafeten nüfus müdürlüğü 

Konu: İsmin değiştirilmesi istemi

Deliller: 1. Nüfus kayıtları 2. Tanıklar 3. Yazılacak tezkere cevapları 4. Sair her türlü yasal delil

Hukuki Sebep : TMY. 27; 1587 SY. 46 ve ilgili mevzuat

Açıklamalar: 1. Nüfus kaydı alınırken ismim ...... olarak yazılmıştır. 2. Bu isim, komik, alay konusu olmakta, çevremde küçük düşmekteyim. 3. Bu bakımdan ismimin değiştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. 4. İsmimin .......... olarak değiştirilmesini talep etmekteyim. Davamı kanıtlayacağım.

Sonuç ve İstem: Talep ve davamın kabulü ile ...... ili ...... ilçesi ....... mahalle/köy ...... hane nüfusunda kayıtlı adım .........ın, ........ olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı ismi:

İmza:     

]]>
Sözleşme Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/sozlesme-ornekleri.html Tue, 06 Nov 2018 03:42:50 +0000 Sözleşme Örnekleri, sözleşme iki taraf arasında belirlenen koşullar sağlanması durumunda yapılan bir tür antlaşmadır. Bu sözleşmenin içerisinde yer alan maddeler açık ve yalın bir dille yazılması gerekmektedir. Birçok tü Sözleşme Örnekleri, sözleşme iki taraf arasında belirlenen koşullar sağlanması durumunda yapılan bir tür antlaşmadır. Bu sözleşmenin içerisinde yer alan maddeler açık ve yalın bir dille yazılması gerekmektedir. Birçok türe sahip olan sözleşme örnekleri hemen hemen her konu hakkında yapılabilmektedir. Bugün sizlere birkaç makale türünden ve örneklerinden bahsetmeye çalışacağım. 

Başlıca sözleşme örnekleri: Reklam ajansı sözleşmesi, Reklam panoları kiralama sözleşmesi, Hemşirelik hizmet sözleşmesi, Özel sektörde çalışan doktor hizmet sözleşmesi, İç mimarlık hizmet sözleşmesi, Web tasarım hizmet sözleşmesi, Çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi ve benzeri olarak örnekler verilebilir. Bu sayı arttırılabilir fakat hepsinden söz etmek yazmakla bitmez. 

Ortak Alan Kullanım Sözleşmesi

Bu türde yapılan sözleşmeler genellikle tüm bireyleri ilgilendiren konular seçilerek yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

Madde 1: Herkese açık olan alanda sigara içmek yasaktır. Bu kurala uymayanlara para cezası verilecektir.

Madde 2: Ortak alanlar kullanılması tercih edilirken yüksek sesle müzik dinleme konusuna dikkat edilmelidir. Çevrede rahatsız olanların olması durumunda kulaklık ve benzeri aparatlar takılarak dinlenmelidir. 
Benzeri maddeler bu sözleşmeye konuşabilecek maddeler arasında yer alabilir. Örnekler daha da fazla çoğaltılabilir 

İç mimarlık Hizmet Sözleşmesi

Bu konuda yapılan sözleşmeler genellikle İç mimarı korumaya yönelik alınmış olan maddeler içermektedir. Evde herhangi bir sorun oluştuğunda sorumluluğun kime ait olduğu ile ilgili bazı maddeler bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

Madde 1: Aşağıda adı soyadı belirtilmiş olan..... uğraş halinde olduğu bölgelerin herhangi birinde sorun çıkması halinde tüm masraflar kendisine aittir. Fakat sorunlar başka bir yerden kaynaklanıyorsa herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Sözleşme Örnekleri
Madde 2 : Önceden belirlenmiş şekilde hazırlanmış plana uyulacaktır. İstenenin dışında yapılan tüm ev içi değişiklikler iç mimar tarafından karşılanacaktır. 

Reklam Panosu Kiralama Sözleşmesi

Bu içerik altında yapılan sözleşmeler genellikle etik kurallara uyma konusunda kiralama yapan birey ya da şirketi bilgilendirmek adına yapılmaktadır. Örnek olarak:

Madde 1: .... adında şirket ile gerekli olan parasal konular halledildi. Bu anlaşmaya göre belirlemiş olduğumuz.... bölgesinde bulunan reklam panosu... süre boyunca ilgili tarafa kiralanmıştır.

Madde 2:.... isimli şirkete etik ve ahlaksal yöndeki tüm uyarılar yapıldı. Herhangi bir etik ihlal oluşması halinde tüm problem ve cezalar karşı tarafa aittir.
]]>
İngilizce Cv Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/ingilizce-cv-ornekleri.html Wed, 07 Nov 2018 01:27:05 +0000 İngilizce cv örnekleri, kişilerin yurtdışında iş başvurusu yapmak için kendileriyle ilgili önemli bilgileri ve özgeçmişlerini doğru bir şekilde sunarak kağıt yoluyla veya internet yoluyla hazırlamaktır. Tabi bu zamanda İngi İngilizce cv örnekleri, kişilerin yurtdışında iş başvurusu yapmak için kendileriyle ilgili önemli bilgileri ve özgeçmişlerini doğru bir şekilde sunarak kağıt yoluyla veya internet yoluyla hazırlamaktır. Tabi bu zamanda İngilizce sizin için çok önemli bir hale gelebilir. İngilizce cv çok kolay gözüküyor gibi olsada asla hafife alınmaması gerekir. Öncelikle en önemlisi cv içerisinde mutlaka iletişim bilgileri ve ad soyadının yanı sıra bir resim olması şarttır. Çünkü cv de bulunan resim karşı taraftaki ile öngörüyü doğrulamış olur. Sadece yurt dışında ingilizce cv istenildiği anlamına gelmez. Ülkemizde de çoğu şirket veya kurumsal firmalar, başvuru yapacak kişinin ingilizce bilgisini ölçmek için de ingilizce cv isterler. Bu alanda oldukça dikkatli olmanız şarttır ve oldukça hobilerinizden düzgün ve anlaşılır şekilde bahsetmeniz de sizin için ayrı bir avantaj olur. 

İngilizce cv örnekleri, hazırlarken eğitim durumunuzu okul bilgilerinizle beraber oldukça açık bir şekilde sunmanız gerekir. Hazırladığınız cv de düzgün bir sıralama olması çok önemlidir ve kelimeler doğru düzgün bir şekilde yazılmalıdır. Aynı zamanda cv için bir ön yazı hazırlamak da ayrı bir avantaj olur. Önceden yapmış olduğunuz staj ve iş tecrübeleriniz çok önemlidir. En son çalıştığınız iş yerinden başlayarak, tarih ve çalışılan süre bildirilerek devam edilir. Aynı zamanda iş yerinde olan pozisyon da cv için gerekli bilgiler arasında yer alır ve asla unutulmamalıdır. Çalışırken hazırlanan projeler de çok önemli olduğundan dolayı cv de bu projelerden bahsedilmesi doğru bir karar olur. Alınan eğitim ve uzmanlık alanlarınızı da İngilizce cv kağıdına yazmanız gerekir. Ayrıca her iş yerinde önemli bir yer tutan sigara olayını ayrı bir başlık altında özellikle belirtilmelidir. 

İngilizce Cv Örnekleri
İngilizce cv örnekleri, oldukça düzenli ve İngilizce diliyle akışı doğru bir şekilde sunulur. En son olarak cv de düzen ve yazım yanlışları tekrar gözden geçirilerek iş yerlerine gönderili
]]>
Fıkra Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/fikra-ornekleri.html Wed, 07 Nov 2018 12:26:34 +0000 Fıkra Örnekleri, Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde kendi düşüncelerini de katarak, insanları düşündürürken güldüren kısa yazıya fıkra denir. Türk fıkralarının büyük bir kısmın Fıkra Örnekleri, Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde kendi düşüncelerini de katarak, insanları düşündürürken güldüren kısa yazıya fıkra denir. Türk fıkralarının büyük bir kısmında baş aktör Nasrettin hocadır. Fıkralar, gazete ve dergilerin iç bölümlerinde yayınlandığı gibi, hem güldürüp hem eğitme amacı ile yayınlanan kitapları da bulunmaktadır. Fıkra türü Türk edebiyatına Tanzimat gazeteciliği ile birlikte Batıdan girmiştir.

Fıkra yazarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
 • Fıkranın konusu, okuyucunun duygu ve düşüncesini ve zekasını okşayan, ve günlük olaylardan seçilmelidir.
 • ilk olarak yazının giriş, oluş ve sonuç sırasına göre planı hazırlanmalıdır.
 • Gerek duyulursa başkalarına ait deyişler saptanmalıdır.
 • Fıkrada anlatımın açık, fakat ustalık olmasına dikkat edilmelidir. 
 • Yazı gereksiz yere uzatılmamalı, mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
Timurhan ve Nasrettin Hoca:

Timurhan, zalim bir Moğol hükümdarı imiş. Anadoluyu işgal ettiğinde halka görülmemiş zulümler etmiş. Evlerini yıkmış, tarlalarını yakmış ve  bir çok masum insanı öldürmüş...
Akşehir'e yerleştiğinde, şehrin ileri gelenlerinden 15 kişiyi huzuruna çağırtmış. Heyettekileri tek tek yanına almış ve;

- Ben adil mi, yoksa zalim miyim diye sormuş. 

''Adilsin'' diyeni de  '' zalimsin'' diyeni de öldürtmüş.

Ertesi gün Timurhan yine 15 kişilik bir heyet göndermelerini emretmiş. Büyük bir korkuya kapılan halk Nasrettin hocanın yanına koşarak heyette bulunması için yalvarıp ikna etmişler. Nasrettin hocanın önderliğindeki grup Timurhan'ın  huzuruna varmış. Timurhan heyetin başında bulunan Nasrettin hocaya sormuş;

Fıkra Örnekleri
- Ben adil miyim yoksa zalim miyim Diye sormuş.

Hoca hiç tereddüt etmeden yüksek sesle cevap vermiş:
- Siz ne adil siniz, Nede zalim. Siz yoldan çıkmış, azıtmış, bu halka Allah'ın gönderdiği büyük bir belasın demiş. 

Timurhan bu cevaptan hoşlanıp heyettekileri serbest bırakmış...

Kızına Hoca Bulacağına,

Nasrettin Hocaya bir gün, kadının biri gelir ve,

hocam benim kızım son zamanlarda bir huysuz bir asabi, hiç bir iş yapmıyor. Acaba bir muska filan yazsanız düzelir mi Demiş.

Nasrettin hoca kadına dönerek;

- Kızına hoca bulacağına koca bulsaydın hiç bir sorunu kalmazdı; demiş.. 
]]>
Muvafakatname Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/muvafakatname-ornegi.html Wed, 07 Nov 2018 14:22:47 +0000 Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belgedir. Muvafakatname daha geniş bir tanımla, bir kimsenin kend Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belgedir. Muvafakatname daha geniş bir tanımla, bir kimsenin kendisinden başka bir özel veya tüzel kişiye, üzerinde bulunan hakları kullanması amacıyla verdiği özel izin belgesidir. Muvafakatname veraset ile ilgili bazı işlemler için ya da bir kimsenin evini satmak istediği zaman eşin de izninin alınmış olabilmesi için istenebilmektedir. Bu sebeple Muvafakatname örneği işinizi halledebilmeniz açısından fayda sağlayabilir.

Muvafakatnamenin istenebileceği durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Veraset yolu ile ya da intikal yolu ile bir aracın devredilmesi esnasında varislerin içinde 18 yaşından küçük birinin bulunması halinde noterlikte düzenlenmiş bir muvafakatname istenmektedir.
 • Bir kimsenin kendi oturduğu evini satmak istemesi halinde bu kimsenin eşinden kesinlikle muvafakatname alınmalıdır.
 • Bunların yanı sıra, bir kimsenin yetkisinin olmadığı durumlarda yetkisi olan kişi ya da kurumlardan da yazılı izin olarak muvafakatname istenmektedir.

Muvafakatname Örneği

Emlak gibi işlerde kullanılmak üzere hazırlanan muvafakatname örneği:

 “02.03.2015 tarihli kira sözleşmesi gereği ……….(Muvafakat verilecek olan kişinin isim ve soyismi) kiracım ise de, kiracım sözleşme süresi henüz dolmamışken mecru tahliye edeceği için kira kaybımın olmaması şartı ile, kiracım ……..‘in 3. kişilere adıma kiraya vermesini uygun görüyorum"

Yukarıdaki örnekte ev sahibi olan kişi, kiracının evi zamanından önce boşaltması halinde, başka bir kişi tarafından kiraya verilebilmesi amacıyla muvafakatname vermektedir.

Muvafakatname Örneği

Muvafakatname Örneği 1 Belgesi

Belge Tipi (Tapu/Keşif):………….. Arazinin mevcut olduğu Yer:………….. Mevkisi:………….. Ada No:………….. Parsel No:………….. var olan Alan (m2): ………….. Hissedarı olduğum ya da olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi ya da arazimizi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine dek tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza ya da müşterimize izin veriyorum ya da veriyoruz. …. /…./…. izin Veren Hissedarların İsim ve Soyisim:…………..  Kimlik Numarası:………….. Baba Adı …………. Doğduğu Tarih: …………. Hisse Oranı:…………. Hisse  Miktarı (m2):………….

İmza:………….  İzin Alan Hissedarın İsim Soyisim:……….  Kimlik Numarası:………… Kendisine ait Hisse Oranı:……… Kendisine ait Hisse Miktarı (m2):………Parselde Kullanabileceği Toplam Hisse Miktarı (m2):……….. İmza:………… Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/……

Köy ya da Mahalle Muhtarının ismi, soy ismi ve imzası bulunur. Varsa mühür vurulur.
Azanın ismi ve soy ismi ile imzası bulunur. Varsa mühür vurulur.

Bir mülk sahibi kişinin tarım için kullanılması düşünülen arazisini başka kişilere vermesi halinde bu konuda yetkili olan kurumlar tarafından istenen belgeye muvafakatname örneği 1 belgesi adı verilmektedir. 

]]>
İtiraz Dilekçesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/itiraz-dilekcesi-ornegi.html Thu, 08 Nov 2018 04:22:50 +0000 İtiraz Dilekçesi Örneği, İtiraz dilekçesi hakkınızda verilen sizi memnun etmeyen karar sonucunda karara karşı çıkarak, ilgili mercilere yazıla bildiridir. Her ne sebep olursa olsun resmi kurumlara itiraz dilekçesi yazabilirsiniz İtiraz Dilekçesi Örneği, İtiraz dilekçesi hakkınızda verilen sizi memnun etmeyen karar sonucunda karara karşı çıkarak, ilgili mercilere yazıla bildiridir. Her ne sebep olursa olsun resmi kurumlara itiraz dilekçesi yazabilirsiniz örneğin hakkınızda verilen trafik cezasına, yanlış kesilen elektrik, su, doğal gaz faturalarına itiraz için dilekçe yazılabilir. İtiraz dilekçesi en geç 10 gün içerisinde yazılmalıdır. Şimdi sınav sonucuna olan itirazın dilekçesini hazırlayalım.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu: Sınav Sonucu İtiraz

İlgi: 18.05.2015 tarihinde yapılan 3 dönem Açık Öğretim Lisesi sınavı 

İlgili kayıtlı sınava katıldığım ikinci oturumda Türk Dili Edebiyatı Dersine ait sınav sonucunda düşük puan aldığım durumunun incelenerek tarafıma bilgi verilmesini arz ederim 28.05.2015
İtiraz Dilekçesi Örneği

Adı ve Soyadı: 

İmza

Öğrencinin Kimlik Bilgileri;

T.C Kimlik No: 

Öğrenci No: 

Adı Soyadı: 

Baba Adı: 

Ana Adı: 

Doğum Tarihi: 

Adres: 

Adres İl ve İlçe: 

Telefonu:

]]>
Anket Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/anket-ornekleri.html Thu, 08 Nov 2018 08:50:41 +0000 Anket örnekleri, anket belirlenmiş grupların ya da kişilerin belli bir konudaki duygu ve düşüncelerini, bunun hakkındaki deneyimlerini belirlemek için hazırlanan soru listesidir. Anket örneklerinin güvenilirliliği ve geçerliliği Anket örnekleri, anket belirlenmiş grupların ya da kişilerin belli bir konudaki duygu ve düşüncelerini, bunun hakkındaki deneyimlerini belirlemek için hazırlanan soru listesidir. Anket örneklerinin güvenilirliliği ve geçerliliği düşük olsa da, uygulaması kolay ve maliyeti ucuzdur. Kısa süre içinde daha fazla kişinin görüşü alınabilir. Anketle farklı alanlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde de anket desteği alınmaktadır. Bu alanda öğrencilerin kimliği, sağlığı, aile yaşamı, mesleki planları, etkinlikleri gibi konularda bilgilere ulaşılabilir. Anket hazırlarken amacına uygun olması, güvenilir olması gerekir. Bu nedenle hazırlayan kişinin ya da kişilerin bilgili, tecrübeli olması önemlidir.

Anket nasıl hazırlanmalı

Bir ankette araştırmacıyla, kişi arasındaki iletişimi sorular sağlar. Bunun için anket sorularının yanlış anlaşılmalara engel olacak şekilde hazırlanması gerekir. Sorular açık uçlu olarak hazırlanabileceği gibi, kapalı uçlu denilen şekilde de hazırlanabilir. Eğer açık uçlu sorular tercih edilirse, bunlar için serbest cevaplar verilebilir. Anket sorusunu cevaplayan kişi, genel olarak soruyu kendi istediği kapsamda, kendi anlatımıyla cevaplar. Kapalı uçlu sorular tercih edilirse, cevaplarda ankette hazırdır. Bu durumda kişi kendisi için en uygun olacak cevabı seçerek anketi tamamlar. Kapalı uçlu sorularla hazırlanmış anketlerin cevaplanmasında kişiye kolaylık sağlaması, araştırmacıya da değerlendirme için kolaylık sağlaması gibi faydaları bulunmaktadır. Açık uçlu olan anketlerin değerlendirmesi ve cevaplanması daha zor olur. Bu nedenle anket hazırlanırken, açık uçlu sorulara zorda kalmadıkça başvurulmamalıdır.

Anket örneği hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir

İlk olarak anketin amacı, konusu, cevaplayacak kişilerin niteliği ve düzeyi belirlenmelidir. Kişilerin cevaplama güvenliğinin sağlanması, katılımın yükselmesi amacıyla ankete bu bilgilerin nerede kullanılacağına dair bir açıklama ilave edilmelidir. Anketin amacına ulaşması için, soruların açık uçlu ya da kapalı uçlu olacağının belirlenmesi gerekir. Bu aşamada kapalı uçlu soruların daha kolay cevaplanması, bilgilerin ayrımının daha kolay olması, hatanın düşük olması gibi etkenler göz önünde tutulmalıdır.

Anket Örnekleri
Ankette bulunan sorular gruplandırılmalı ve genelden başlayarak özele doğru belli bir sırayla sınıflandırılmalıdır. Bu sorular özenle seçilmeli, anketi cevaplayan kişilerin düşünceleri ve bu konudaki beklentileri doğru değerlendirilmelidir.

Anketin hangi uzunlukta olacağı hakkında kişinin zamanı da göz önüne alınmalıdır. Anket sorularının yazılı kaynaktan edinilecek sorular olmamalıdır. Anket soruları inceleme yapılan konuyla alakalı olmalı, anlaşılır ve açık bir dille hazırlanmalıdır. Anketin geçerliliğinin yüksek oranda olmasına gayret edilmelidir. Bu nedenle başlangıçta deneme amacıyla bir gruba anket yapılarak, sorularda olan geçersizler arındırılmalıdır. Sonuçta araştırmacı ankete verilen cevaplara göre, istatistiksel tekniklerden yararlanarak bunları yorumlar ve kendi önerilerini sunar.
]]>
Beyanname Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/beyanname-ornekleri.html Thu, 08 Nov 2018 13:49:34 +0000 Beyanname örnekleri, çeşit olarak çok farklı konular içerir. Beyanname, bir kişinin herhangi bir durumu bildirmek için yazılı olarak yaptığı bildirimdir. Gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde genellikle beyanna Beyanname örnekleri, çeşit olarak çok farklı konular içerir. Beyanname, bir kişinin herhangi bir durumu bildirmek için yazılı olarak yaptığı bildirimdir. Gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde genellikle beyannameye başvurulur. Maliye dışında kamu idarelerine de beyanname verilmektedir. E-beyanname sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan kişilerin internet üzerinden beyanname de bulunmaları için oluşturulmuş internet sitesidir. Beyanname çeşitleri olarak örnek verecek olursak, katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, özel tüketim vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi olarak altı adet beyanname çeşitleri bulunmaktadır. Tabi farklı farklı beyanname çeşitleri de vardır. Fakat en önemli olan beyanname çeşitleri bunlardır.

Beyanname örnekleri, olarak birçok örnek vardır. Buna açık bir şekilde katma değer vergisi beyannamesini örnek olarak ele alalım. Her beyanname de olduğu gibi öncelikle mavi veya siyah tükenmez kalem ile bilgilerin doldurulması gerekir. Beyanname de herzaman ilk olarak gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için adında bir başlık ile başlar. Daha sonra kağıdın hem ilk sırası ve sol tarafında vergi dairesi müdürlüğüne olarak başlanır ve il ilçe yazılır. Ardından e-posta adresi, vergi kimlik numarası ve ad soyad yer alır. Sağ kısımda ise TC vatandaşı olan kişilerin TC numarası ve telefon numarası yazılır. Ayrı bir bölümde ise matrah ve vergi bildirimi teslim hizmet bedeli başlığı altında, matrahın vergi oranlarına göre dağılımı  ve KDV oranıyla hesaplanan KDV oranı yazılır. 

Beyanname Örnekleri
Beyanname örnekleri, tekrar kısmi tevkifat uygulanan işlemler adı başlığı altında olarak bilgiler doldurulur. Hemen sol alt köşeye matrahın vergi ve tevkifat oranlarına göre dağılımı yazılır. Sağ alt köşeye ise teslim ve hizmet bedeli tevkifat oranıyla hesaplanan KDV yazılır. Daha sonra diğer işlemler adı altında, sol köşeye 43 numaralı KDV genel tebliği kapsamındaki işlemler, 61 numaralı genel tebliği kapsamındaki işlemler, diğerleri, matrah toplamı, hesaplanan KDV toplamı, ilave edilecek KDV, toplanan KDV, teslim ve hizmet bedeli ve hesaplanan KDV yazılır. Kağıdın diğer alt kısmında yer alan indirimler bölümüne geçilerek, önceki dönemlerden devreden KDV, bu döneme ait indirilecek KDV, mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilebilir olan KDV, 43 numaralı KDV genel tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili düzeltilebilir KDV, 61 numaralı düzeltilir olan KDV ve son olarak indirimler toplamı yazılır. Daha sonra sonuç hesapları bölümüne geçilerek, tecil edilecek KDV, ödenmesi gereken KDV, iade edilmesi gereken KDV ve devreden KDV yazılır. 

Beyanname örnekleri, içinde KDV beyannamesinin en son olarak doldurulması gereken bölüm, diğer bilgiler bölümüdür. Bu bölüm içerisinde ise, özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel ve bunun kümülatif olanı, kredi kartı ile tahsil edilen teslim bedelleridir. 

Beyanname örnekleri, genellikle birbirine hemen hemen benzer durumda doldurulur. Önemli olan düzgün ve anlaşılır şekilde doğru bir biçimde yazmaktır.
]]>
Teknoloji Tasarım Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/teknoloji-tasarim-ornekleri.html Fri, 09 Nov 2018 05:01:21 +0000 Teknoloji tasarım örnekleri, Çağımızda ve günümüzde teknolojinin anlamı ve önemi büyüktür. Bir teknoloji aleti nasıl çalışır aslında merak edilen bir konudur. Bir araba düşünün içinde neler, var veya nasıl icat edili Teknoloji tasarım örnekleri, Çağımızda ve günümüzde teknolojinin anlamı ve önemi büyüktür. Bir teknoloji aleti nasıl çalışır aslında merak edilen bir konudur. Bir araba düşünün içinde neler, var veya nasıl icat edilir. Tasarım olarak farklı görseller yapılabilir. Çocuklar için yapılan bir oyuncak ne kadar eğlenceli ve eğitici olursa yetişkin, insanlar, çocukların, merak ve ilgi alanına girer eğlenceli olan teknoloji tasarım evde küçük aletler yada oyuncaklar yapılabilir. Okullarda  öğrenciler tarafından dersi işlenir. Evimizde işimize yaramaz bir çok şeyi değerlendirebiliriz. Pratik yaşam karşılanması yada insanların hayatında çabalamaya yönelik zamanı değerlendirmeye yarayan teknolojiden herkes faydalanabilir. Yapacağınız herhangi bir tasarım herkes tarafından yararlı olabildiğini görmek sizin emeğinizin karşılığını almışsınızdır. Çalışmaları sanat üzerinde yapılan ilgi alanına girer. Kağıttan, kumaştan, şişeden elde edilen bir çok ürünlerden yeni işimize yarar şeyler üretmekte fayda vardır. 

Pet şişe, poşet, kitaplık, tahta, vesaire bunlara benzer çok farklı ilginç şeyler yapılabilir. Yapabileceğiniz kıyafetlerden eski, küçük dar bu gibi kıyafetleri, boyayıp  kesip farklı görseller  yada nevresimler, yastık, yüzleri elde edebiliriz. Üretken olup her şeyimizi kendimizde yaratıp yapabiliriz ortaya çıkan kendi eserinizden işimize yararlı olarak kullanırız. Teknoloji tasarım örnek yüzlerce kişi tarafından yapılıp kullanılan ürünleri hayatımızdan çıkartamayız.

Teknoloji Tasarım Örnekleri
Teknoloji tasarımın faydaları

Bilgi alışverişi kolaylaşması, internet, düşünce, ve duygu ifadelerini hızlı aktarabilmesi sağlıkla alakalı erken teşhisler hepsi teknolojinin faydalarıdır. Yapılan herhangi bir şeyi ekonomik yada hayatımızı pratikleştirmek adına çok etkileyici hale getirebiliriz. Yapmış olduğumuz herhangi bir görsel teknolojisi hoşumuza gidecek ve faydalanabileceğiz. İcat edilen ürünleri kendi yaptıklarımızı satışa sunarsak maddi olarak ta bize destek olur. Teknoloji kişinin zekasını ortaya koyar. Yaşam alanında sürekli, değişen, hızla gelişen yetişmekte zorlandığımız teknoloji tasarım insanlar açısından hayatı ciddi anlamda etkilemiş ve bağımlılık yapmıştır. Bizi rahatlığa alıştıran bu  teknoloji sayesinde insanların  daha huzurlu ve rahat olmalarını sağlamaktadır.
]]>
İstifa Dilekçesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/istifa-dilekcesi-ornegi.html Fri, 09 Nov 2018 12:51:05 +0000 İstifa Dilekçesi Örneği, İstifa dilekçesi öncelikle öz olmalıdır. Ço uzun olmamalıdır istifa dilekçesinde yazı olarak Arial, calibri veya geleneksel yazı tipi kullanılmalıdır. Yazı büyüklüğü 10 cm olmalıdır. İsti İstifa Dilekçesi Örneği, İstifa dilekçesi öncelikle öz olmalıdır. Ço uzun olmamalıdır istifa dilekçesinde yazı olarak Arial, calibri veya geleneksel yazı tipi kullanılmalıdır. Yazı büyüklüğü 10 cm olmalıdır. İstifa dilekçesi tek aralıklı paragraf içerikli olmalı ve paragraflar arası boşluk olmalı yazıların sola hizalanmış olması gereklidir. İstifa dilekçesinde başlık ve tarih önemlidir ve kullanılması gerekir. İstifa konusunu kısa ve öz bildirin. Nazik ama resmi bir kapanış da önemlidir. İşinizden memmun kaldığınızı belirtin ve mevcut işinizde neyi sevmediğiniz neden rahatsız olduğunuzu kısa ve öz bildirin. İstifa dilekçenizde istifa ettiğiniz günü bildirin. İstifa dilekçenizi basit sonuç odaklı ve açık olması önemlidir. İstifa dilekçesi pozitif olmalıdır. İş yerinizi eleştirmeniz gereksizdir eleştirme yapılmamalıdır.

BEHA MALZEMECİLİK A.Ş MÜDÜRLÜĞÜNE


Tarih: 02.06.2014

Beha Malzemecilik İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün Dikkatine,

05/10 2010 ile 25/02 2014 Tarihleri arasında Beha Malzemecilik A.Ş de üretim arge departmanlığında ustabaşı görevimi yürüttüm. Şirketimizin çalışan kadrolarından anladığım ve müşterilerden gelen geri bildirimler sebepli ile de bana verilen görevimi dört sene gibi uzun süre başarı ile sürdürdüm. Fakat fabrikamıza arge bölümüne ataması yapılan yeni şefimin çalışma koşulları ve tutunmuş olduğu sert tavırları, amatör davranışları nedeniyle beni başarı ile sürdürdüğüm görevimde görevimi yapma konusunda zorlamaktadır. Severek yaptığın görevimden artık zevk almamaktayım.

İstifa Dilekçesi Örneği
Beha Malzemecilik A.Ş deki iş arkadaşlarıma bağlılığım, uzun yıllar severek yapmış olduğum işimden ayrılmanın zorluğuna rağmen bu durum ve koşullarla görevimi yapamayacağımı tarafınıza bildiririm. İş yerimden istifamı bildirir, istifam ile ilgili işlemlerimin başlatılmasını rica ederim, bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla..

Adı Soyadı: Mustafa KORKMAZ

İmza
]]>
Taahhütname Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/taahhutname-ornegi.html Sat, 10 Nov 2018 05:57:25 +0000 Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir be Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanabilmektedir. Bu belgeler herhangi bir işletme ya da unvanın tescilinin istenmesi durumunda yazılabilir.

Gerçek kişi ya da ticaret şirketleriyle birlikte tüzel kişilerden ve bunların yetkili kılmış olduğu kişilerden müdürlük tarafından tescil dilekçesi ve imzalara ait belgelerin yanı sıra taahhütname istenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bir taahhütname örneğine baktığımız zaman işletme unvanının, sermayesinin, merkezinin, işletmenin açılış tarihinin ve bu açılış tarihindeki gerçek faaliyetinin konusunun NACE koduyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

Taahhütname Örneği
Verilen bilgilerin altına bu bilgilerin doğru olduğu ve aksinin tespit edilmesi durumundaysa sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılarak imzalanmaktadır. Bir taahhütname örneğinde yer alması gereken bilgilerin başvuru dilekçesinde de yer aldığını görebilmek mümkündür. 
]]>
Tez Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/tez-ornekleri.html Sat, 10 Nov 2018 15:51:48 +0000 Tez Örnekleri, üniversitelerde ilgili bölümlerden mezun olunma aşamasında son derece önem arz eden bilimsel nitelikteki çalışmalardır. Sadece içeri değil biçim düzenlemelerinin de büyük önem arz ettiği bu çalışmada birey Tez Örnekleri, üniversitelerde ilgili bölümlerden mezun olunma aşamasında son derece önem arz eden bilimsel nitelikteki çalışmalardır. Sadece içeri değil biçim düzenlemelerinin de büyük önem arz ettiği bu çalışmada bireyler bir konu üzerine detaylı olarak yapmış oldukları çalışmaları enstitülerinin istedikleri formata göre düzenlerler. Bazı tez çalışmalarında anket araştırması ya da mülakat da gerekmekte iken bazıları sadece literatür çalışması olarak hazırlanmaktadır. 

Tez örnekleri için öncelikle bir önsöz, özet, abstract ve giriş hazırlanması gerekmektedir. Burada çalışmanızın genel hatları ve nelerden bahsedeceğimiz yer alır. Aynı zamanda çalışmanızın problemi ve amacını da özet ya da giriş kısmında belirtmeniz gerekir. Örneğin, sigara kullanımını azaltmak için ülkemizde yürütülen politikalar üzerine bir tez çalışması için önceki yıllarda ve günümüzde ne gibi gelişmeler kaydedildiğini, politikaların amaçlarına uygun olup olmadığını açıklamanız gerekir. Daha sonra tezin birinci bölümü yazılır. Burada kullanılacak kavramların tarihsel gelişiminden, dilimize nereden geldiğinden ve tanımlardan bahsedilir. Aynı zamanda kurumlarla ya da hangi alanla ilgili ise, konunuzun bağlı olduğu bu genel çerçevenin açıklanması da birinci bölümde yapılır ve asıl konuya zemin hazırlanır. Bir sonraki bölümde ise, konunuzun nedenleri ve ya ana etkenleri, sonuçlarınız ve sorunlar temelinde ise bu sorunların nelerden oluştuğu açıklanır. Literatür taraması yapılarak benzer çalışmalara atıfta bulunulur. 

Araştırmaya ayrıca amaç, yöntem, modelleme, problem ve alt problemler, hipotezler eklenerek detaylı olarak ayrı bir bölümde yer verilir. Aynı zamanda belli bir saha çalışması yapılacaksa bu çalışmalardan elde edilen bulgulara ve bu bulguların nasıl analizinin yapıldığını da açıklamak gerekmektedir. Son olarak sonuç ve değerlendirme meni yazılarak çözüm önerileri sunulur. Yararlanılan kaynakların belirtilmesi ise, tezin en önem arz eden kısımlarından birdir. Tüm bunları üniversitenizin tez yazım kılavuzuna ulaşarak yapmanız gerekmektedir. Çünkü genel taslak bu şekilde olsa da her üniversitenin kabul ettiği tez çalışma formatı değişebilmektedir. Bu nedenle mutlaka üniversitenizin sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzunu incelemeniz gerekmektedir. 

Tez Örnekleri
Örnek:

Giriş örneği: Okul çağı çocuklarında e günümüz koşullarında en büyük sorun hazır gıdaların tüketilmesinin artmasıyla beraber obezitenin de yaygınlaşması dolayısıyla bu çalışma beslenme alışkanlıklarının yol açtığı sorunlar ve eğitim üzerine etkisini açıklamak üzere hazırlanmıştır şeklinde giriş yapılabilmektedir. 

Gelişme ve sonucu: Daha sonra eğitim obezite ve beslenme kavramları üzerinde durulmalı ardından eğitim ve beslenme üzerine bir bakış açısı geliştirilerek çocuklar üzerinde bir anket uygulaması yapılmalıdır. Başarı durumları ve beslenme arasındaki ilişki açıklanarak sonuç ve öneriler yazılır. 
]]>
İhtarname Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/ihtarname-ornegi.html Sun, 11 Nov 2018 01:42:19 +0000 İhtarname örneği dediğimiz zaman bir konuda uyarı vermek için yazılan resmi evraklar aklımıza gelmektedir. Genellikle borçların ödenmesi gerektiği konusunda verilen ihtarlar için yazılan bu resmi belgeler kişinin borcunu ödeme İhtarname örneği dediğimiz zaman bir konuda uyarı vermek için yazılan resmi evraklar aklımıza gelmektedir. Genellikle borçların ödenmesi gerektiği konusunda verilen ihtarlar için yazılan bu resmi belgeler kişinin borcunu ödememesi durumunda icraya verilebileceği şeklinde bir uyarı içerebilmektedir.

Her türlü hukuki işlem için yazılabilen ihtarnamelerde kişinin kanunlar, sözleşmeler, örf ve adetlerden dolayı kendisine tanınan hak ve istekleri yazılı olarak muhatabına bildirmesi söz konusudur. Gönderilen ihtarnameler sayesinde muhatabınızla aranızdaki sorunu uzun süren davalara gerek kalmadan halledebilmeniz söz konusu olabilmektedir. 

Oldukça geniş bir kapsama sahip olan ihtarnameler yazılırken bir ihtarname örneğine bakacak olduğumuzda bu belgeyi yazma amacınızın açık bir şekilde ama çok uzun olmayacak biçimde yazılması gerektiğini görebiliyoruz. Konunun net bir şekilde ve farklı anlamlar çıkarmaya müsait olmayacak biçimde açık bir dille belirtilmesi gerekmektedir. Bu ihtarnamelerin hazırlanması sırasında noter onaylı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihtarnamenin noter tarafından çektirilmesi her ne kadar masraf olarak görülüyor olsa da daha sonra dava açmanız gereken durumlarda ihtarname çektiğiniz konusunda ispat yapabilmeniz bakımından yararınıza olacağını söyleyebiliriz.

İhtarname Örneği
Bir ihtarname örneğine baktığımız zaman kime ve kim tarafından çekildiğinin ve hangi sebeple gönderildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini görebiliyoruz. Ayrıca bir tarih belirtilmesi gerektiğini de görebiliyoruz. Tüm bu bilgilerin kanıt olarak daha sonra açacağınız davalarda gösterilebilmesi için hukuki bir işlem olan bu ihtarnamelerin yasal şartları taşımaması durumunda herhangi bir hukuki sonuç almanıza olumlu etkisi olmayacağını unutmamanız gerekmektedir. 
]]>
Röportaj Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/roportaj-ornekleri.html Sun, 11 Nov 2018 17:13:24 +0000 Röportaj örnekleri, iki kişi arasında soru cevap sistemine dayalı olarak gerçekleştirilen konuşmaların yazıya dökülmüş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir röportajın gerçekleşmesi için sorular soran röportajcı ve Röportaj örnekleri, iki kişi arasında soru cevap sistemine dayalı olarak gerçekleştirilen konuşmaların yazıya dökülmüş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir röportajın gerçekleşmesi için sorular soran röportajcı ve bu sorulara cevap verecek olan kendisiyle röportaj yapılan kişinin olması gerekmektedir.

Bir röportaj genellikle ünlü bir kişiyle yapılan görüşmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ünlü kişiler yazarlar, şairler, şarkıcılar ve oyuncular olabileceği gibi devlet büyükleri ya da düşünürler de olabilir. Hatta bir araştırma yapmak ve kamu nabzını ölçmek amacıyla halk arasından kişilerle de röportaj yapıldığını görebiliyoruz. Her gün gazete ve televizyonlarda bir spikerin insanlara mikrofon uzatarak belli konularla ilgili düşüncelerini insanlara sorduğunu görebiliyoruz. Bu soruların yazıya aktarılmış hali bir röportaj örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Röportaj Örnekleri
Bir röportajın sadece tek bir sorudan ibaret olması beklenemez. Elbette farklı kişilere aynı sorununun sorulduğunu ve bunların da yazıya aktarıldığını gördüğümüz röportajlar bulunmaktadır. Ancak bunlar çoğunlukla anket olarak değerlendirilmektedir. Bir röportajda belli konular bulunur ve röportajcı sorularını sorarak karşısındaki kişinin duygu ve düşünceleri, dünya görüşleri hakkında bilgiler alır. Bu bakımdan uzun röportajlar olduğu gibi karşımıza kısa bir röportaj örneğinin çıktığını görebilmemiz de mümkün olmaktadır.
]]>
Konuşma Metni Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/konusma-metni-ornekleri.html Sun, 11 Nov 2018 21:07:52 +0000 Konuşma metni örnekleri, özellikle bir topluluk önünde belli bir konu hakkında konuşacak olan kişilerin düşüncelerini ve duygularını daha doğru şekilde ifade edebilmek amacıyla hazırlamış oldukları metinler olarak açıkla Konuşma metni örnekleri, özellikle bir topluluk önünde belli bir konu hakkında konuşacak olan kişilerin düşüncelerini ve duygularını daha doğru şekilde ifade edebilmek amacıyla hazırlamış oldukları metinler olarak açıklanabilmektedir. Eğer bir konuşma metni hazırlayacaksanız bunun için örneklere bakacak olduğunuz zaman bazı konulara dikkat etmeniz gerektiğini görebilirsiniz.

Konuşma Metni Örneği Hazırlık Aşamaları
 • Konu seçimi ve konu sınırlandırılması: Öncelikle hangi konuyla ilgili bir metin hazırlayacağınız konusunda net olmanız gerekmektedir. Konuyu dallandırıp budaklandırmadan net bir şekilde açıklayabilmek için yazacağınız konuşmayla ilgili konunun sınırlarını iyi belirlemeniz gerekmektedir.
 • Amacın belirlenmesi: Bir konuşma metni hazırlarken hangi amaçla bu metni hazırladığınıza dikkat etmeniz doğru bir dil kullanabilmeniz bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Amacınız bilgilendirmek, farklı bir bakış açısı öne sürmek ya da bir fikirden caydırmak olabilir.
 • Kaynakların incelenmesi ve araştırma: Bir konuyla ilgili yapacağınız konuşmalar sırasında konuyla ilgili kaynakları incelemeniz ve araştırmalar yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış ya da hatalı bilgiler vermeniz tepkiyle karşılanabilir.
 • Anlatılacakların düzenlenmesi: Konuyla ilgili anlatmak istediklerinizi sıralamanız ve belli bir nizama uygun olarak hazırlamanız, sürekli olarak aynı konu üzerinden gidip tekrara düşmemeniz bakımından yararınıza olacaktır. 
 • Konuşma metnini yazma/ ayrıntılı bir plan hazırlama: Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra konuşma metninizin yazımına ya da daha ayrıntılı bir planını hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Konuşma Metni Örneği Bölümleri

Giriş: Bu bölümde yapılacak konuşmanın konusu tanıtılmalıdır. Kişinin bu konuşmayı gerçekleştirmekteki amacının ne olduğu belirtilir. Konuşmacı konuşması sırasında genel hatlarıyla hangi konulara değineceği hakkında bilgiler verir. Ayrıca konuşmanın daha dikkat çekici hale gelmesini sağlamak için konuşmanın konusuyla dinleyicilerin hayatı arasındaki bağlantılar hakkında bilgiler vermenin de faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Konuşma Metni Örnekleri
Gelişme: Konuyla ilgili detaylı bilgilerin verildiği bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Giriş bölümünde belirtilen konular hakkında detaylı bilgiler verilerek bilgilendirme, tanıtma yapılır. Ayrıca konuyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırılması ve bir düşünceyi savunması bakımından örneklerin ve kanıtların kullanılması bu bölümde büyük bir önem taşır.

Sonuç: Gelişme bölümünde anlatılanlar bir sonuca bağlanır ve anlatılanların bir özet şeklinde sunulması gerçekleştirilir. Bu bölümde konuşmacının temel düşüncesi dile getirilmektedir. Son cümlede konuşmacının bir çağrı cümlesi kullanması ya da düşündürücü bir soru sorması da bu bölümün başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.
]]>
Ders Planı Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/ders-plani-ornegi.html Mon, 12 Nov 2018 00:58:54 +0000 Ders Planı Örneği, ders planı yapmak sağlıklı çalışma adına oldukça önemlidir. Ders çalışmaya göre alınan verim oranı oldukça azdır. Bunun en temel sebebi bireye uygun olmayan planların kullanılmış olmasıdır. Ders ç Ders Planı Örneği, ders planı yapmak sağlıklı çalışma adına oldukça önemlidir. Ders çalışmaya göre alınan verim oranı oldukça azdır. Bunun en temel sebebi bireye uygun olmayan planların kullanılmış olmasıdır. Ders çalışma zor bir iştir. Öğrenciye sevdirmeden yapılmış olan bütün bilgi aktarımları boşa gitmektedir. Bu durumu değiştirmek elbette öğretmenlerin elindedir. Günümüzde görev yapan öğretmenlerin pek çoğu ders planı yapmadan ders işlemektedir. Bu durum öğrenciler için bir kabustur. Okul hayatında öğretilen bilgilerin aslında hiçbir anlam taşımadığı ve öğretmenin ders boş geçmesin diye anlattıkları şeyler olduğunu öğrenmek zor olsa gerek. Bütün öğretmenler böyle yanlış şeyler yapmamıştır. Bugün sizlere bir ders planı örneği vermeye çalışacağım.

Matematik dersinde çarpanlarına ayırmayı anlatmayı planlayan Mehmet Başaran bu konuyu 9. sınıf öğrencilerine anlatacaktır. Konuyu öğrencilere anlatmadan önce gerekli bazı konuları da bilmek gerektiğini söylemiştir. Mehmet öğretmen, çarpanlarına ayırmayı bilmek için öncelikle yapılması gerekenin ortak kök içerisine almayı bilmek ve 4 işlem konusuna hakim olmak gerektiğini öğrencilerine söylemektedir. Bu konulara hazır değillerse özel bir saat belirleyerek ek ders verecek ya da kafalarına takılan herhangi bir bölüm olduğu zaman öğrencilerin gelip danışabileceklerini söylemiştir. Konuyu anlatırken geçmiş bilgileri de pekiştirerek öğretmektedir. Bu anlatış şekli öğrencilerde kalıcı bilgi oluşmasına oldukça yaramaktadır. Konuyla ilgili örnekler verilirken başta basit örnekler vererek başlayan Mehmet öğretmen, tüm kuralları verip birkaç örnek çözdükten sonra zor örnekler vermeye başlamıştır. Soruları çözerken mümkün mertebe öğrencileri de derste aktif bir şekilde dinlemeye sevk etmektedir. Dersin sonuna doğru genel bir tekrar yapıp birkaç soru soran Mehmet öğretmen dersin sonuna doğru ev ödevi verip derse hazırlıklı gelinmesi gerektiğini söylemektedir.

Ders Planı Örneği
Ders planı yapmak önemlidir. Fakat doğru bir şekilde yapılan ders programı, öğrencilerin başarısını oldukça fazla etkilemektedir. Birçok öğrenci yanlış uygulanan ders planları sebebiyle okul ve ders ortamına bir türlü adapte olamamaktadır. Bu sorun ilkokul öğrencilerinde daha fazla görülmektedir. Ders planı yapan öğretmenlere tavsiyem, öğrenci merkezli bir eğitim sisteminde öğrenci baz alınarak ayarlamaları yönündedir. Kendini pozitif anlamda ifade edebildiğini fark eden öğrencinin dersleri de başarılı olacaktır.
]]>
Betimleyici Anlatım Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/betimleyici-anlatim-ornekleri.html Mon, 12 Nov 2018 07:39:37 +0000 Betimleyici Anlatım Örnekleri, herhangi bir nesnenin özelliklerini hayalde canlanacak şekilde anlatılmasıdır. Görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyuları aracılığıyla varlıkların niteliklerinin belirtilmesidir. Varlıkl Betimleyici Anlatım Örnekleri, herhangi bir nesnenin özelliklerini hayalde canlanacak şekilde anlatılmasıdır. Görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyuları aracılığıyla varlıkların niteliklerinin belirtilmesidir. Varlıkların belirgin özelliklerini tanıtıp göz önünde canlandırılmasıdır. Betimleyici anlatımda asıl önemli olan görselliktir. O nedenle gözle algılanan renk ve biçimlere büyük önem verilir. Betimleyici anlatımda düşsel öğelerden destek alınarak yorumlar da katılabilir. Betimleyici anlatım kendi içinde içeriklerine göre türlere ayrılır. Betimsel anlatım yaparken yada betimsel anlatıma örnek verirken tüm bu türlerin bilinmesi gerekir. Bu türler:

Açıklayıcı Betimleme: Gözle görülenin anlatıldığı, kişisel yorumlara ve duygulara yer verilmediği betimleme türüdür.
Bu küçük yerleşim yerindeki tüm caddeler ve sokaklar merkezdeki hükümet konağının yer aldığı meydana çıkıyordu. Hükümet konağı en azından yüz yıllık taştan bir yapıydı. Hükümet konağının tam karşısında ona göre biraz daha küçük kalan ve daha yeni sayılabilecek bir belediye binası yer alıyordu. Bu belediye binasının hemen bitişiğinde şehir parkı yer alıyordu. Şehir parkının içinde yaz kış yeşil renkte olan elli adetten fazla boy boy çam ağaçları vardı. Merkezde bulunan iki bankanın tabelaları bu çam ağaçlarının altında kalıyordu. 

Sanatsal Betimleme:
 Bilgiler duyusal, izlenimsel bir sıra içinde, kişisel yorum katılarak yapılan betimleme türüdür.
Eylül sabahının bu kapalı havasında ve serin gününde bahçedeki bütün ağaçlar durgun ve karanlıktır. Bahçede bulunan havuzların suları, gökyüzündeki bulutların yansımalarıyla kirli bir katran rengine bürünmüştür. Havuzun fıskiyeleri neşesiz bir şekilde havada tutunamıyor. Havadaki perişan kuşların derinden derine yükselen  feryatları, bin bir melodide duyuluyor. İnsan bahçe kapısından daha girerken bir ıstırap bahçesinin eşiğine adım attığını anlıyor.

Ruhsal Betimleme: 
Görsellikten çok sezginin ağır bastığı ve duygulara, beğenilere, tutkulara kısacası iç dünyaya yönelik yapılan betimleme türüdür.
Giton dolgun yüzlü, yanakları tombul, dik bakışları olan, kendine güvenen geniş omuzları olan, göbekli ve sağlam yürüyüşlü sert biridir. Konuşurken ki kendine olan güveni yüzüne yansır ve karşısındakinin sözünü pek dinlemez. dinlemediği için de karşısındakinin sözlerini sürekli tekrar etmesini ister. 
Burnunu sildiği mendili burnu gibi kocamandır. Yüksek sesle hapşırarak burnunu mendiliyle sesli bir şekilde siler. Gündüzleri bile uykusu derindir. Herkesin içinde bile uyusa uykuda sürekli yüksek sesle horlar. Yemek yerken arabayla yolculuk yaparken ,otururken hep herkesten fazla yer kaplar. Cüssesi çok iridir. Oturunca koltuğun tamamını kaplar.Kendini  beğenmiş küstah tavırlarıyla bacak bacak üstüne atar. Hayatındaki herkes ona ayak uydurur, o yemek yediği zaman yer o yürüyünce yürür o durunca herkes durur. Konuşurken sözü hiç kesilmez, istediği kadar konuşur ve herkesin onu dinlemesini ister. Herkesin onun düşüncesinde olmasını ister. Yüksek sesli kahkahalar atar, ahlak ve toplum konusundaki değerleri zayıftır. 

Betimleyici Anlatım Örnekleri
Fiziksel Betimleme:
 Gözle görülenin belirgin, çarpıcı özellikleri okurun gözünde canlandırmasını sağlayacak şekilde anlatıldığı betimleme türüdür.
Billy şafak sökerken barakadan çıkarak telaşlı telaşlı biran için gökyüzüne baktı. Şişman, uçları kıvırcıklaşan uzun saçları olan, bacakları çarpık, avuç içleri nasır tutmuş bir adamdı. Su rengindeki masmavi gözlerinde her zaman olduğu gibi düşünceli bir ifade vardı. Gökyüzüne bakarken yüzünü kapatan şapkasının altından sağları kıvırcık kıvırcık gözüküyordu. Bir yandan telaşlı gözlerle gökyüzüne bakıyor bir yandan üstünü başını düzeltiyor gömleğini pantolonunun içine sokmaya çalışıyordu. Heyecandan yapamadığını park edi]]> Protokol Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/protokol-ornegi.html Mon, 12 Nov 2018 17:17:36 +0000 Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. P Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellikle iki  yıl geçerli olmak üzere yapılır fakat istenilen durumlarda bu süre uzatılıp kısaltılabilir. Taraflar tarafında protokolde yazılı olarak belirtilen durumlar gerçekleşmediği takdirde, protokol tek taraflı yada çift taraflı olarak feshedilebilir.

Protokol yazılırken yazım kurallarına ve sayfa düzenine uyulması çok önemlidir. Yazılan metinler her sayfanın sol kenarından 4 santim, sağ alt ve üst kenarlarından 2,5 santim boşluk bırakılmalıdır. Düz metinler yazılmadan önce sol ve sağ sınırlara göre hizalanmalıdır. Düz metinler 1,5 birim aralıkla yazılmalıdır. Birince derecede belirtilecek başlıklar sola hizalanarak olarak yazılırken ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki başlıklar 1 santim içeriden başlanarak yazılmalıdır. Birinci dereceden başlıktan sonra bir boşluk bırakılır fakat diğer başlıklardan sonra   metin arasında boşluk bırakılmaz. Hiçbir başlık, sayfanın son satırı olarak yazılmaz. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı ve paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılmaz. Protokolde nokta, ünlem ve soru işaretinden sonra iki boşluk bırakılır. 

Protokol ÖrneğiProtokol hazırlama süreci kapak, amaç, kapsam, dayanak, taraflar, tanımlar ve yükümlülüklerden oluşur. Kapağın sağ üst köşesinde kurum ya da kuruluşun logosu, sağ üst köşede ise protokolü imzalayan kurum ya da kuruluşun logosu bulunur. Kapağın orta kısmında büyük harflerle protokol taraflarının adı ve protokolün konusu yazılır. Orta kısımda yazılacak olan bu yazılar Times New Roman tema yazı tipiyle ve 18 punto karakteriyle yazılmalıdır. Kapağın alt orta kısmına ise protokolün imzalandığı tarih gün ay yıl şeklinde yazılır. Tarih 18 punto karakterinde olmalıdır. Amaç bölümünde protokolün yapılma amacı kısaca belirtilir. Kapsam bölümünde  protokolün yürütülmesinde hangi esas ve usullerin uygulanacağı belirtilir. Dayanak bölümünde protokolün hangi kanun, yönetmelik ve kararnameye dayanılarak hazırlandığı belirtilir. Taraflar bölümünde protokolü imzalayacak olan tarafların isimleri, açık adresleri, telefon ve faks numaraları ile internet adresleri belirtilir.  Tanımlar kısmında  protokolde kullanılan tanımlar yer ve kısaltmalar yer alır. Her iki tarafında tanımların ve kullanılan kısaltmaları anlayabilmesi, sonradan anlaşmazlığa düşmemesi için bu bölüme ayrıca önem verilmelidir. Örneğin HEM kelimesinin karşısına Halk Eğitimi Merkezleri açıklaması yazılmalıdır. Yükümlülükler bölümünde ise  protokol taraflarının yükümlülükleri maddeler şeklinde sıralanarak ayrıntılı olarak yazılır. 
 
]]>
İnovasyon Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/inovasyon-ornekleri.html Tue, 13 Nov 2018 16:48:33 +0000 İnovasyon Örnekleri, İnovasyon yenilik, yenilikçiliktir. Daha cık insanların sıkıntılarını giderme ve yaşam koşullarını daha iyi bir duruma geliştirmek için çalışılan yenilikçiliktir. İnovasyon yeni buluş değildir var İnovasyon Örnekleri, İnovasyon yenilik, yenilikçiliktir. Daha cık insanların sıkıntılarını giderme ve yaşam koşullarını daha iyi bir duruma geliştirmek için çalışılan yenilikçiliktir. İnovasyon yeni buluş değildir var olan bir maddenin veya varlığın daha da güzel nasıl kullanımı olabilir gibi durumları araştırma yenileme çalışmalarıdır. Günümüzde ürüne etkin özellik katıp insanlığın hizmetine sunmaktır. İnovasyon farklı fikirler bulup geliştirmektir. Örneğin üreten işletmelerin pazardaki rekabetlerini korumaları için inovasyon yapmaları gerekmektedir. Bunun içindir ki ürettikleri malzemelerin daha gelişmiş daha rahat kullanım imkanı sunmak hatta daha kalite yapmak için yapılmaktadır. İnovasyon teknolojideki gelişmeleri kullanarak insanların değişen ihtiyaçlarının ve isteklerini karşılamak ve müşteri kazanmak için ayılan adımlardır. Bu nedenle sosyal, ekonomik ve teknik süreçlerin oluşturduğu bütün olarak bilinir. Toplumun girişimcilik, yenilikçiliğe açıklık ve değişime olan açıklığını karşılamaktır inovasyon.

İnovasyon Örnekleri

Bir firmanın üretmiş olduğu yatak yayının paslanmaya ve kırılmaya karşı daha korunaklı sağlam ve esneklik oranını daha arttırmak adına yapmış olduğu yenilik. İnovasyon örneklerindendir. Başka bir firmanın mesela yatak üreticisi olan bir firmanın üretmiş olduğu üründe kirlenme özelliğini ortadan kaldırması veya yatakta bir tarafının yazlık bir tarafının kışlık olarak üretmesi inovasyon örneklerindendir. Başka bir firmanın eleman alımlarında CV leri İnternet  üzerinden yaptırması ve olumlu olumsuz cevabının yine İnternet üzerinden geri bildirim yapması örnektir inovasyona. Yine başka bir örnek verecek olursak çocuklar için çok faydalı olan pekmezin pekmez üretici firma tarafından çocukların ilgisini çekecek ambalajlar ile süslü paketlerle sunması pazara bir inovasyon örneğidir.   

İnovasyon Örnekleriİnovasyon Önemi 

Az önce yukarıda bahsettiğimiz inovasyon örneklerden gidecek olursak kaliteli yay üreten firma, kaliteli ve özellikli yatak üreten firma ve diğerleri. Bu durumda diğer firmalara göre büyük bir avantaj sağlayarak tercih edilen firma ve ürün olduğundan müşteri potansiyeli artar daha fazla ürün satar çok kazanır. Ve böylece daha çabuk büyür insanlara iş imkanı sağlar. Ürünlerini iç pazarla satmakla kalmaz ihraç imkanı ile daha da büyür. Bütün bu nedenler ve geri kazımlar için çok önemlidir inovasyon.
]]>
Broşür Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/brosur-ornekleri.html Wed, 14 Nov 2018 15:34:30 +0000 Broşür örnekleri, Broşür az sayfalı öz anlatımlı demektir. Broşürler matbaalarda basılmaktadır ve tüketicinin anlayacağı ve etkileneceği resimli firma logolu ve satılan ürün açıklayıcı olmalıdır. Marka ve ürün tanı Broşür örnekleri, Broşür az sayfalı öz anlatımlı demektir. Broşürler matbaalarda basılmaktadır ve tüketicinin anlayacağı ve etkileneceği resimli firma logolu ve satılan ürün açıklayıcı olmalıdır. Marka ve ürün tanıtımlarında Broşür çok önemli bir tanıtım ağıdır. Sosyal medyada, yazılı basında, televizyon reklamlarının yanında el broşürleri olarak aracı kurumlara yaptırılan renkli,resimli ve o firmayı tanıtıcı olmalıdır. Günümüzde firmalar çoğunlukla broşür kullanmaktadır. Tüketiciye bire bir yaklaşmanın en kısa yoludur. 

Broşürler birçok sektörde aktif halde kullanılmaktadır. Bunların başında bankalar, sağlık kuruluşları, alışveriş mağazaları, marketler, özel okullar, elektrik ve elektronik eşya satanlar gibi.

Broşür ÖrnekleriAnlık kampanyalar indirimler, yeni gelen ürün tanıtımları için kullanılan broşürler diğer reklam araçlarından daha etkilidir. Tüketicilere ulaşmanın en kısa yolu olan broşürler firmaların anlaştığı reklam firmaları tarafından hazırlanır ve tüketici ile birebir olarak dağıtımı sağlanır. Sektör olarak insanlara bu alanda yeni bir iş imkanı da doğurmaktadır. Böylelikle hem satıcı hem de alıcı kesimin bu broşürler sayesinde hayatını kolaylaştırır.

Sağlık kurumlarında genelde kullanılan broşür örnekleri yeni doğanların aşı zamanları bayanların günümüzde çok yaygın olan göğüs kanseri ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi şeklinde kullanılmaktadır. Eğitim sektöründe de kurumunu tanıtıcı fark yaratıcı ve seçkin eğitmenler olduğuna dair insanları bilgilendirir. Bütün sektörlerde olduğu gibi reklam sektöründe de en çok el broşürleri kullanılır. Yeni açılan bir firma el broşürleri sayesinde tüketicinin dikkatini çeker ve yerel olarak reklamını yapar, böylelikle de tüketiciler etraflarında olan bütün yenilikleri kampanyaları ve indirimleri görebilir.

Bir broşür örneğinde dikkat edilecek en önemli hususlar, firma ismi logosu, kampanyası, resimleri, yazıların dikkat çekici olması ve belirleyici olmasıdır.

]]>
Excel Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/excel-ornekleri.html Wed, 14 Nov 2018 22:47:54 +0000 Excel örnekleri, Excel, formüller, özet raporlama ve bir hesap tablolama programıdır. Her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde hazırlamamızı sağlayan günümüzün en çok kullanılan bilgisayar programıdır. Excel ile graf Excel örnekleri, Excel, formüller, özet raporlama ve bir hesap tablolama programıdır. Her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde hazırlamamızı sağlayan günümüzün en çok kullanılan bilgisayar programıdır. Excel ile grafikler çizebilir, raporlar hazırlayabilir, özetler çıkarabilir ve istenilen verilere ulaşmanız sağlanabilir. Excelde dosya terimi yerine çalışma kitabı terimi kullanılmaktadır. Bununda sebebi içerisinde istediğiniz her türlü çalışmayı yapıp kaydedip daha sonra yeniden düzenleyebilir olmanızdır.

Excel günümüzde en çok finansal raporlama oluşturma ve günlük işlemlerin takibinde kullanılmaktadır. Bunun dışında istatistik ve mühendislikte de kullanılmaktadır. Finansal alanda insanların en çok kullanım alanları formülleri sıralamaları ve rapor çıkarmalarıdır.  Excel numaralandırılmış sıralardan ve harflerle isimlendirilmiş hücrelerden oluşan ızgaralar kullanarak işlemleri istenilen verileri seçecek şekilde düzenlenmiştir.

Excel ÖrnekleriGünümüzde her 10 kişiden 9'u excel programını iş hayatında kullanmaktadır. Bu sayede birçok elle yapacağı hesaplamaları excelin bizlere sunmuş olduğu formüller ve işlevlerle zamanı değerlendirme konusunda çok kullanışlıdır.

Excel içerisinde bulunan tablolama sayesinde birçok sektörde iş yapma kolaylığı sağladığı gibi neredeyse herkesin bilmesi gereken günümüz programlarından birisi olmuştur. Grafik çalışmalarında bile içerisinde bulunan hazır grafik görselleri hazırlanacak olan rapor sunumları için idealdir.

Sektör ayırmaksızın kullanılan excel örnekleri şirketlerde en çok kullanılan programdır. Bankalarda da kullanılan excel programı, aynı zamanda bireysel kullanım içinde çok elverişlidir. Hemen hemen herkesin bilgisayarında kullandığı excel programı çalışanların kullanmayı tercih etmesinden ötürü oldukça bilinen bir program olmuştur. Excel programı geliştirilebilir bir program olduğundan kullanımı hiç bir zaman değişmeyecektir.
]]>
Biyografi Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/biyografi-ornekleri.html Thu, 15 Nov 2018 07:57:59 +0000 Biyografi Örnekleri, Biyografi, edebiyat, siyaset, sanat gibi branşlarda iyi bir üne kavuşmuş, tanınmış kişilerin, yaşamlarını, eserlerini, tecrübelerini halka ya da okuyucularına duyurmak maksadıyla yalın, açık bir dil k Biyografi Örnekleri, Biyografi, edebiyat, siyaset, sanat gibi branşlarda iyi bir üne kavuşmuş, tanınmış kişilerin, yaşamlarını, eserlerini, tecrübelerini halka ya da okuyucularına duyurmak maksadıyla yalın, açık bir dil kullanarak objektif bir bakışla yazılmakta olan inceleme yazılarına denir. Eski zamanlarda bu çeşit yazılara tercümanı hal adı verilmektedir. Bu türün divan edebiyatındaki karşılığına tezkire adı verilmektedir. Edebiyatımızdaki ilk biyografi örneğini Ali Şir Nevai vermiştir. Biyografiler genel olarak bir kimsenin yaşam öyküsüdür. Biyografi türünde hayatları ele alınan ünlü kişilerin çalışmaları ve düşünceleri ele alınmaktadır. Bu yazılarda objektiflik, açıklık ve sadelik oldukça önemlidir. Biyografisi yazılacak kişilerin hayatları, çevreleri, yaşadığı dönemler hakkında geniş bilgi toplanması oldukça önemlidir. Yazar eğer kendi hayatını anlatmışsa bu türe otobiyografi denir. Hayat hikayesi yazılan kişilerin aile hayatı, mesleki alanı, eğitimi, arkadaş çevresi, akraba çevresi, evliliği ve çocukları, başarıları, eserleri ele alınmalıdır.

Biyografi ÖrnekleriBiyografilerin Özellikleri:
 • Biyografide maksat, bahsi geçen ismi bütün yönleri ile tanıtmaktır.
 • Biyografilerde ele alınan kişinin yaşamı, karakteri, eserleri, tecrübeleri ve görüşlerinden bahsedilmelidir.
 • Biyografilerde bahsi geçen kişinin doğduğu yer, çocukluğunun geçtiği ortam, öğrenim yaşamı, yaptığı çalışmalar, çalıştığı alanlar, kişiliği, başarılı olduğu alanlar, eserleri, meydana getirdiği ürünlerden bahsedilmelidir.
 • Biyografiler belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlandığından sanat ve mesleki alanındaki tarihçiler için çok mühim bulgulardır.
 • Biyografiler belgesel özelliğinde olduğundan gelecek nesillere mühim bilgilerin, tecrübelerin, fikirlerin belirtildiği kaynaklardır.
 • Yansız olunmalıdır.
 • Realist olunmalıdır.
 • Biyografiler bilgi, belgelere, kanıt ve şahitlere dayandırılarak ele alınmalıdır.
 • Biyografilerde kronolojik bir sıra takip edilebilir.
 • Kişinin önemli olan yönü, değeri ve diğer kimselerden farkı belirtilmelidir.
 • Biyografilerde söylentilere, varsayımlara ve asılsız bilgilere yer verilmemelidir.
 • Subjektif bir tavır takınılmamalıdır. Kişinin hayatı abartılmadan ya da yerin dibine sokulmadan belirtilmelidir.
Biyografi Örneği 
Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra ise Mülkiye Mektebi’ne devam etti, kısa bir süre de Ankara Yüksek Ticaret Okulu’nda eğitim gördü. Daha sonra Sümerbank’ta memur olarak görev yaptı. 1939 yılında Paris’e gitti. Paris radyosunda Türkçe yayınlar spikerliği görevinde bulundu. 2. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda yurda dönüş yaptı. Askerliğini bitirdikten kısa bir süre sonra İstanbul’da babasının iş yerinde çalıştı. Sonraki dönemlerde Ankara Anadolu Ajansında çevirmenlik işinde çalıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı’nda da bir süre görevde bulundu. Bir süre sonra geçirdiği kısmi felç sonucunda konuşma yeteneğini kaybetti. Tedavi için gittiği Viyana’da 12 Ekim 1956 yılında 46 yaşında hayatını kaybetti.

]]>
Kartvizit Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/kartvizit-ornekleri.html Thu, 15 Nov 2018 15:03:54 +0000 Kartvizit örnekleri, Yapılan kişi ya da kurumların bilgilerinin bulunduğu en kısa tanıtım aracıdır. Genelde kartvizit baskıları 1. kalite kağıda basılır. Tercihen parlak ve kalın olması istenir. Kartvizitlerin ortalama büy Kartvizit örnekleri, Yapılan kişi ya da kurumların bilgilerinin bulunduğu en kısa tanıtım aracıdır. Genelde kartvizit baskıları 1. kalite kağıda basılır. Tercihen parlak ve kalın olması istenir. Kartvizitlerin ortalama büyüklüğü 8-9 cm civarındadır. Kartvizitler şirketlerin kurumsal kimliği gibidir. Yönetim kurulu üyelerinden tutunda, şirkette yönetici olarak çalışan herkese kendisini tanıtmak açısından önemli oranda kullanılmaktadır.

Kartvizit örneği profesyonelliğin en kısa tanımıdır. Günümüzde dijital ortamda hazırlanan kartvizit örnekleri tercih edilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmaların bilgisayar ortamında kolayca düzenlenebilir olması nedeniyle renklerde, logoda, ünvanda ve yazıda olacak değişmeler hemen gerçekleşebilir. 

Firmalar arası tanıtımlarda da çok kolaylık sağlayan kartvizit örnekleri kurumların yetkililerinin, çalışanlarının birbirlerinin iletişim bilgilerine, firma bilgilerine kolayca ulaşmasını ve paylaşabilmesini sağlayan önemli bir tanıtım aracıdır.

Kartvizit ÖrnekleriKartvizit Örneklerinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Renkli olması nedeniyle görsel kalite
 • Kullanılan kağıdın kalitesi
 • Firma logo ve invanın olması
 • Toplu basılması (1000-2000 adet gibi)
 • Çift yönlü olması
 • Islanmaması    
Kartvizit çeşitleri
 •  V. I. P kartvizitler: Yazı kabartmalı,en yüksek kalitede kağıt kullanımı ve logo kabartmalı.
 • Acil kartvizitler: Dijital ve ofset baskıdır.
 • Özel kartvizit: İstenildiği kadar renk kullanımı olan ve kişiye özel.
 • Seri üretim kartvizit: Küçük esnaflar için 
Kartvizit çeşidi olarak en son kullanılan e-kartvizitler dijital ortamda hazırlanır ve e-mail, iç yazışmalar raporlar ve sunumlarda kullanılır. Basılı kartvizitlerde olduğu gibi renkli logolu ünvanlı ve iletişim bilgileri bulunur. Şirketler arası iletişimde kullanılan e-kartvizitler e-mailler yolu ile çalışanların birbirlerine kolayca ulaşmasını sağlar.
]]>
Mektup Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/mektup-ornekleri.html Thu, 15 Nov 2018 16:09:38 +0000 Mektup Örnekleri her zaman kolay olduğu düşünülüp kimse incelememiştir. Bir çok insan mektup yazdığını düşünür. Fakat tam anlamıyla kimse mektup yazamaz. Özellikle yeni nesil mektup yazmayı bilmezler. Teknolojinin bu konu d Mektup Örnekleri her zaman kolay olduğu düşünülüp kimse incelememiştir. Bir çok insan mektup yazdığını düşünür. Fakat tam anlamıyla kimse mektup yazamaz. Özellikle yeni nesil mektup yazmayı bilmezler. Teknolojinin bu konu da azizliğine uğradılar. Mektubu yazıp tekrar cevabını beklemek gibi sorunları olmadı. Maalesef ki o tatlı heyecanı yaşayamadılar. 

Mektup yazıyorsak eğer karşı taraf kim olursa olsun yazdığımız kağıda, zarfa, yazımıza ve kurallara dikkat etmek, özen göstermek gerekir.  Mektup yazmak aslında bir psikoloji rahatlatma eylemidir. Tertemiz bir kağıda yaşadıklarını hayallerini her şeyi yazabilirsin. Mektubun bir çok bölümü vardır. Bunlar hitap bölümü, giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümüdür. Bölümlerden önce sürekli unutulan tarihi kağıdın sağ üst kısmına yazınız.  Hitap bölümü mektubun sol üst köşesine yazılır. Sevgili Arkadaşım, Biricik Dostum, Canım Kardeşim... gibi. Bu hitap kısmını karşı tarafla aranızdaki samimiyet derecesine göre yazabilirsiniz. 

Giriş bölümü ise karşı tarafa mektubu yazma nedeninizi açıkladığınız bölümdür. Bu bölümde kısaca mektupta nelerden bahsedeceğinizi anlatırsınız. Kısa ve sade bir dil ile anlatmalısınız. Hitap bölümünden sonra aşağı satıra paragraf olarak başlamalısınız. Gelişme bölümü de mektubun ayrı bir paragrafıdır. Burada giriş bölümünde kısaca bahsettiğiniz konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatabilirsiniz. Eğer gelişme bölümünüz çok olduysa eğer karşı tarafı sıkmamak amacıyla bir kaç paragraf ile yazabilirsiniz. Son olarak sonuç bölümü de ayrı bir paragraftır. Başlangıç cümleniz ise mektubun sonuna geldiğinizi anlatacak bir cümle olmalıdır. Sonuç bölümü de giriş bölümü gibi çok uzatılmaz. Kısa ve sade bir dil olmalıdır. Son cümleniz ise selamımızı iletiriz, sevgi ve selamımızı iletiriz ve iyi dileklerimiz iletiriz. 

Mektup Örnekleri
Mektup Yazma Kuralları:
 • Anlatmak istedikleriniz kısa ve öz bir biçimde anlatın.
 • Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymalısınız.
 • Yazınız okunaklı olmalıdır.
 • Görsel dizayna özen gösterilmelidir. Kenar boşluklar eşit olmalıdır. 
 • Kullanılan kaleme özen gösterilmelidir.
Bu kurallar her mektupta geçerlidir Fakat mektup çeşitlerine göre kurallar değişebilir. İş mektubu ise yazılış amacı iş başvurusunda bulunmak için, üst düzey yöneticiye bilgi vermek için veya bir soruna açıklık getirmek için yazılır. İş mektubunun hitap bölümü ise Sayın Müdürüm, Sayın Yöneticim şeklinde olur. İş mektuplarında sadece beyaz kağıt kullanılır. Daktilo veya bilgisayar çıktısı istenmektedir. Referans mektubunda ise yeni işe gireceğiniz iş yeri referans isteyebilir ve eski çalıştığınız yerden referans mektubu alırsınız.  Son olarak niyet mektubunda ise  mesela lisans üstü bir programa başvuru yaparken kullanırsınız. Genel mektupların giriş kısmı gibi kısa ve net olmalıdır. 

Mektup yazma kurallarından sonraki bölüm ise zarfa ne yazılır, nereye pul yapıştırılır. Mektup zarfının sol üst kısmına yazan kişinin adı soyadı adresi yazılır. Sağ alt kısmına ise göndereceğiniz kişinin adı soyadı ve adresi yazılır. Sağ üst kısma ise PTT' den aldığınız pulu yapıştırınız.   


]]>
Günlük Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/gunluk-ornekleri.html Thu, 15 Nov 2018 22:59:17 +0000 Günlük Örnekleri, insanın kendi yaşamı içerisinde tarih belirterek gün boyunca yaşadıklarını yazdığı yazılara günlük denir. Günlük diğer adıyla günce her gün yazıldığı için uzun yazılar değildir. Günlüklerde di Günlük Örnekleri, insanın kendi yaşamı içerisinde tarih belirterek gün boyunca yaşadıklarını yazdığı yazılara günlük denir. Günlük diğer adıyla günce her gün yazıldığı için uzun yazılar değildir. Günlüklerde diğer edebi yazılar gibi konuyu ayırımı yoktur. Bu yüzden her konuda yazılabilir. 

Günlüğün Özellikleri:
 • Günlüklerde anlatım içten ve samimi bir anlatım olmalıdır.
 • İnandırıcı olmalıdır.
 • Gün içerisinde yaşanılan olayları kendi tarafımızdan kendi adımıza yazılmalıdır. 
 • Günlükte tarih olmazsa olmazdır.
 • Genelde günlüklerde anlatım gözlem üzerine olur. 
 • Kısa bir yazı türüdür.
Günlük yazmaya başlarken isteğe bağlı olarak sol köşeye hitap cümlesi yazılabilir. Sağ üst köşeye ise tarih yazılır. Günlüklerin amacı gün içerisinde yaşadığın her şeyi dakika dakika yazmak değildir. Bazen sayfalarca yazabilirsin bazen de tek bir cümle yazarak o günü özetleyebilirsiniz. Diğer yazı türlerine göre serbest bir  yazı türüdür. 

Günlük Örnekleri
Günlük yazmak bize birçok fayda sağlar. bir çok şey kazandırır. Bu kazanımlar ise yaşadığınız günü değerlendirmenizi sağlar. Geçmişe ışık tutar. Biyografi yazacağımız kişi hakkında bilgi almamıza yardımcı olur. Karşılıklı geri bildirim sağlar. İki çeşit günlük vardır. Bunlar içe dönük günlükler ve dışa dönük günlüklerdir. İçe dönük günlüklerde yazar genelde günlükte olayları anlatmaz. Duygu yüklü günlüklerdir. Toplumsal çevreden yakınırlar. Çok merak uyandıracak günlük türü değildir. Dışa dönük günlük ise yazar günlüğünde yaşadığı olayları yazar. Fakat alaycı bir tavır ile yazar. Olaylara yazarken kendi mizahını katar. Bu yüzden etrafta merak uyandırır. Bu türde günlükleri okumak insana zevk verir. Neler olacağını merak eder. 


]]>
Örnek Özgeçmiş https://www.dilekceornegi.gen.tr/ornek-ozgecmis.html Fri, 16 Nov 2018 18:09:41 +0000 Örnek Özgeçmiş, Özgeçmiş beyanı, genellikle iş arayanlardan istenen, kendisini tanıtmak için işverene verdikleri kendini tanıtan yazılı mektubudur. Latince adı "Curriculum Vitae" kısaca CV'dir. Kısaca "hayat koşusu" Örnek Özgeçmiş, Özgeçmiş beyanı, genellikle iş arayanlardan istenen, kendisini tanıtmak için işverene verdikleri kendini tanıtan yazılı mektubudur. Latince adı "Curriculum Vitae" kısaca CV'dir. Kısaca "hayat koşusu" anlamına gelir. Türkçe'de iş arayanın moral olması için biraz daha masum bir ifade olarak kullanılır. İnsanların hayata atılmak için eğitim sonrası iş ararken sık sık duydukları bu kavramlar iş arayanların yetenekleri ve iş verene katkısı iş veren tarafından önemsendiği gösterir. Bu nedenle özgeçmiş hazırlarken kabiliyetimiz, yaşam biçimimiz, iş yapma potansiyelimiz, pazarlama gücümüz çok önemlidir. Özgeçmiş mektubunda bunlardan bahsederiz.

Öz geçmiş hazırlarken dikkat etmemiz gereken konular,

Başlangıçta unutulmaması gereken işimizin hayatımızın dönüm noktası olduğudur, nasıl ki insan eşini çoğunlukla bir defa seçer ve devam ederse iş konusu da öyledir, yani kolay kolay geri dönüş olmaz. Onun için eğer yapmamız gereken işin müracaat etmemiz gereken iş olduğunu düşünüyor ve işi almak için kararlıysak, ilk karşılaştığınız yetkiliye karşı güler yüzlü olmanız gerekiyor, CV hazırlarken hep olumlu olmaya özen gösterin, hazırladığımız cv sizin işe girmeniz için değil, görüşme bağlantısı kurmak için olduğunu unutmayın, CV'de kullanılan cümlelerin bir birleri ile tutarlı olmasına özen gösterin, yapmadığınız bir işi yapmış gibi göstermeyin, kesinlikle yalan yanlış bilgiler vermeyin. Kelimeleri kolay anlaşılır kelimelerden seçin, başvurduğunuz iş pozisyonu ve hedefinizle alakası olmayan şeylerden bahsetmeyin, amatörce uğraştığınız çoğunlukla gönüllülük esasına göre yaptığınız faaliyetlerinizden gereksiz yere bahsetmeyin. Eksik bilgiler sizin eksi puan olduğunu bilin, kesinlikle kendinizle ilgili övgü sözü söylemeyin ve öz geçmişinizin kısa, anlaşılır, makul, mantıklı ve öz olmasına özen gösterin.

Özgeçmiş yazısı formatı aşağıdaki gibi olmalıdır

A4 kağıtı üzerine Times New Roman, Helvetica veya Arial yazı şeklinde olmalıdır. Yazı büyüklükleri başlık 14 punto, özgeçmiş metni 12 punto, telefon ve adresler 12 punto olmalıdır. Ayrıca satır aralıklarında bir satırdan az bir düzenleme yapılmalı uzunluk bir sayfayı geçmemelidir.

Özgeçmiş mektubunda olması gereken nelerdir

Düzgün çekilmiş bir vesikalık fotoğraf, eğitim ile ilgili bilgilerimiz, diplomamız, iş referans mektuplarımız, kimliğimize ait bilgiler, hangi alanda uzman olduğumuza dair bilgiler, özel hayatımız ile ilgili bilgiler, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığımız, telefon ve ikamet adreslerimiz, yabancı dil seviyemizin durumu, işinizle ilgili ne tür kurs ve seminerlere katıldığınıza dair bilgiler bulunmalıdır.

Örnek Özgeçmiş
Özgeçmiş mektubu hazırlarken kendimize hangi soruları sormalıyız

Hazırlamış olduğumuz özgeçmiş mektubu bizi için kariyer yolunda bir adım olduğuna göre bir patron gibi düşünüp, kendimize şu soruyu sormalıyız "İş baş vurusu yapandan ne bilgiler isterim", bunun için şu sorular sorulabilir; Bu iş yerine veya şirkete uyum sağlayabilir mi bizim için ne yapabilir kişisel özellikleri nelerdir O bu işe uygun mu  Yetenekleri nelerdir İşi gerçekten istiyor mu toplumsal değerleri nedir sorularına siz olumlu yanıt verebiliyorsanız özgeçmiş mektubunuz yeterince amacına ulaşmış demektir. 

özgeçmiş mektubu etkileyici özellikleri,

İstediğiniz kariyere ulaşmak için istediğiniz hedefe odaklanmanızı sağlar, hayatımızın kısa özetini yansıtır, bireysel veya potansiyel gücünüzü yansıtır, patron için önemli özelliklerinizin kısaca anlaşılmasını sağlar.

Özgeçmiş mektubu yazarken imla kuralları ve sayfa yapısı nasıl olmalıdır

Noktalama işaretleri yerli yerinde olmalıdır, çizgisiz kağı]]> Masal Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/masal-ornekleri.html Fri, 16 Nov 2018 20:38:02 +0000 Masal örnekleri, olağanüstü olaylara ve kişilere yer verilen aslında yaşanmamış olan yazılı edebiyat türüne masal adı verilmektedir. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Niteliği ne olursa olsun masallarda geçen her şey haya Masal örnekleri, olağanüstü olaylara ve kişilere yer verilen aslında yaşanmamış olan yazılı edebiyat türüne masal adı verilmektedir. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Niteliği ne olursa olsun masallarda geçen her şey hayal ürünüdür. Olaylara dayalı kurmaca metinlerdir ve çoğunlukla mutlu sonla biterler. 

Masallar “serim, düğüm ve çözüm” olmak üzere üç bölümden oluşur. Serim bölümünde genelde tekerlemelerle giriş yapılır, baş kahraman tanıtılır ve konu verilir. Düğüm bölümünde baş kahramanın başından geçen türlü türlü olaylar anlatılır. Yaşanan olaylar bir çözüme kavuşturulması için anlatılmak istenilen noktaya getirilir. Çözüm bölümünde ise yaşanan olaylar bir sonuca bağlanır. Dünya edebiyatında Avrupa’da masalın temellerini Fransız sanatçı La Fontaine atmıştır. Danimarka edebiyatında ise Andersen öne çıkmıştır. 

Masal örnekleri arasında en bilinenler ise;

Andersen Masalları

Kibritçi Kız Masalı

Küçük kibritçi kız soğuk bir Noel arefesi akşamı caddede kutu ile kibrit satarak para kazanıyordur. O soğuk havada insanlar eğlenirken küçük kız ailesine yardım etmek için her geçene kibrit satmayı ister fakat o gece hiç kibrit satamamış. Havanın çok soğuk olması ve kızın yorgun oluşu yinede onu yıldırmamış. Birazcık ısınmak için iki ev arasında bir aralığa girmiş, uykusu gelmiş ve dalmış.  Çocukluğunu huzurlu bir şekilde yaşamak, iyi bir evde oturmak, yoksulluk çekmemek gibi hayalleri varmış. Her hayale daldığında mutlu olmuş ve  ısınmak için her seferinde bir kibrit daha yakmış. Orada hayallere daldığını üvey annesinin ve babasının anlamayacağını düşünerek hayaller kurmaya devam etmiş. Elinde sadece son bir kibrit kutusu kalmış. Bu durumu fark edince ne yapacağını şaşırmış, korkmuş. Ölmüş büyük annesinden yardım istemek için ona seslenmeye başlamış. Kibritin alevinde büyük annesini görmüş ve onun sesini işitir gibi olmuş. Çok hızlı yağan kar, küçük kibritçi kızın üstünü örtmüş. Küçük kız donmuş bir şekilde olduğu yerde kalmış. Büyük annesi elini uzatmış ve küçük kibritçi kızı yanına almış.

Masal Örnekleri
La Fontaine Masalları

Ağustos Böceği İle Karınca Masalı

Eğlenceyi, saz çalmayı çok seven bir ağustos böceği varmış. Bu ağustos böceği yaz boyunca sürekli saz çalar ve şarkı söylermiş. Sıcak günler bitmiş, kış ayları gelmiş. Ağustos böceği şarkı söyleyemez bir hale gelmiş. Soğuktan çok üşümüş ve karnı da çok açıkmış. Ama hiç yiyecek hiç bir şeyi yokmuş. Kış ayları için hiç hazırlık yapmamış. Çalışkanlığı ile bilinen küçük komşusu karınca ise tüm yazı kış hazırlığı yaparak geçirmiş. Ağustos böceği  karınca komşusundan yiyecek istemek için kapısını çalmış.  Ağustos böceği çok aç olduğunu, yiyecek yemeği olmadığı için ödünç yemek istediğini ve Ağustos ayında aldığını geri ödeyeceğini söylemiş. Karınca bunun karşılığında ağustos böceğine bütün bir yaz boyunca ne yaptığını sormuş. Ağustos böceği de bütün yaz saz çalıp şarkı söylediğini, kış için hiç hazırlık yapmadığını söylemiş. Karınca bu cevap karşısında çok sinirlenmiş ve "Demek bütün bir yaz boyunca saz çalarak, şarkı söyledin. Şimdi de git oyna o zaman" diyerek, kapıyı ağustos böceğinin yüzüne kapatmış.

Türk Edebiyatı Masalları

Cimri

Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Bir gün bütün mallarını altınla değiştirmiş. Aldığı altınları bir çuvala doldurup gidip bir ağacın dibine toprağa gömmüş. Altınlarını düşünmekten gözüne uyku girmezmiş. Gece gündüz demeden gider, toprağı kazar, altınlarını bir bir sayarmış. Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, adamın cimri olduğunu durumu hemen anlamış. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış ama altınları yerinde görememiş. Uzun zamandır cimriyi]]> Kompozisyon Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/kompozisyon-ornekleri.html Fri, 16 Nov 2018 23:02:06 +0000 Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal sorunları veya insanın başka sorunlarını anlatan bir yazı türü olarak da Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal sorunları veya insanın başka sorunlarını anlatan bir yazı türü olarak da bilinir. Kompozisyon kişinin düşüncelerini özgürce paylaşabildiği bir yazıdır. Tamamen öznel düşünceler ile yazılır. Kompozisyon da nesnel düşüncelere yer verilmez. Başarılı ve iyi kompozisyon yazmak isteyen kişinin tek yapacağı şey bol bol kitap okumaktır. Kompozisyon aynı zamanda kişinin kelime dağarcığını da geliştirir. 

Kompozisyon üç bölümden meydana gelir. Giriş, gelişme ve sonuç bölümüdür. Giriş cümlesinde konu ile ilgili ön bilgi verilir veya bahsettiği konu hakkında bilgi verilir. Gelişme bölümünde konu geliştirilir ve daha geniş kapsamda ele alınır. Okuyucunun konuyu anlayabilmesi veya kavrayabilmesi gelişme bölümünde olur. Sonuç bölümü de ele alınan konu belli bir amaca veya çözüme bağlanır. 
Kompozisyon sadece üç bölümden oluşmaz. Gelişme bölümü iki üç paragraf da meydana gelebilir. Sadece kompozisyon da en az üç paragraf olmalıdır. Paragraf sayısı konunu anlatımına veya konuya göre değişkenlik gösterebilir. Kompozisyon yazarken aynı zamanda noktalama işaretlerine ve cümlenin devrik olmasına dikkat edilir.  Birkaç kompozisyon örneği ile konuyu iyice pekiştirelim. 

Çevre kirliliği ile ilgili kompozisyon örneği;

Çevre insanların yaşamlarını sürdürebildiği, sürekli etkileşim halinde bulundukları bir ortamdır. İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmeleri için sağlıklı bir ortama ihtiyaçları vardır. Bulundukları çevre ne kadar temiz ise insanın sağlığa o derece de iyidir. İnsanlar yaşadıkları çevreyi temiz tutarak aslında kendi hayatlarını kurtarmış olurlar. Aksi takdir de kirli bir çevre insanoğlu için çok tehlikeli durumların habercisidir. Eğer herkes çevresine veya kendi temizliğine dikkat ederse çevre zaten kirlenmemiş olur. 

Çevre kirliliğine sebep olan birçok faktör vardır. Ve bu faktörleri insanlar ortaya çıkarır. Fabrikada çıkan dumanlar, araba egzoz sesleri, sulara atılan çöpler, etrafa veya apartmanın önüne bırakılan çöpler, yere atılan çekirdek kabukları, yüksek sesle müzik dinlemek gibi birçok sebep çevre kirliliğini oluşmasına neden olur. Çevre kirliliği kişinin kendi elinde olan bir temizliktir. İnsan kendi yaşadığı çevreyi eğer temiz tutarsa zaten bir süre sonra o çevre yaşanılır hale gelir. Çevre kirliliği sadece insanları etkilemez. Suda yaşayan balıkları, havada uçan kuşları veya dünyada yaşayan başka canlıları etkiler. Birçok canlının hayatını kaybetmesine sebep olur. Suya atılan fabrika atıkları veya çöpler suda yaşamını sürdüren canlıların hayatlarını kaybetmesine sebep olur. Aynı zamanda fabrikalar da veya araba egzozlarında çıkan dumanlar havada yaşayan kuşların hayatlarını kaybetmesine sebep olur. Bunun gibi çoğu canlının hayatı aslında çevre de yaşayan insanoğlunun elindedir.

Çevre kirliliğini önlemek için yapılan bir çok yöntem vardır. Eğer bunlar yapılmazsa ve çevrenin kirlenmesine sebep olunmaya devam edilirse bir süre sonra çevre yaşanmaz hale gelir. Bu da insanoğlunun yaşamının sonu demektir. Çevre doğanın dengesini etkilediği için onu korumak görevimizdir. Doğada bulunan ağaçlar, çiçekler, böcekler olmazsa çevrenin ne gibi bir güzelliği olabilir. Çevreyi temiz tutmak her insanoğlunun görevidir. Fabrika atıkları suya dökülmezse, yerlere çöp atılmazsa, fabrikaların bacalarına filtre takılırsa, yüksek sesle müzik dinlenilmezse gibi birçok çevreyi kirleten durumlar yapılmazsa zaten çevre kirlenmez. Çevreyi ve doğayı nasıl görmek istiyorsak öyle bırakmalıyız. 

Kompozisyon Örnekleri
Dilimizi korumak ile ilgili kompozisyon örneği;

Dilimiz bize bırakılan bir mirastır. O mirasa sahip çıkmak kültürümüze, geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmak demektir. Dilimi]]> Belediye Dilekçe Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/belediye-dilekce-ornegi.html Sat, 17 Nov 2018 12:50:22 +0000 Belediye dilekçe örneği, Dilekçe bir işletmeye anlatmak istediğini veya arzusunu yazılı belge ile bildirmesine denir. Kamu yerlerinde dilekçe yazılmadan herhangi bir başvuru, arıza sorun, şikayet gibi birçok durum da dikkate al Belediye dilekçe örneği, Dilekçe bir işletmeye anlatmak istediğini veya arzusunu yazılı belge ile bildirmesine denir. Kamu yerlerinde dilekçe yazılmadan herhangi bir başvuru, arıza sorun, şikayet gibi birçok durum da dikkate alınmaz. Belediyeler, devlete bağlı diğer işletmeler, okul gibi birçok işletme dilekçe gibi yazılı belge ile sorunu veya istenilen durumu dikkate alır. Belediyelere birçok değişik şekilde dilekçe yazılır. 

Herhangi bir mahallede ki kanalizasyon sorunu, elektrik sorunu, iş başvurusu, engelliler için sorunlarda, şikayet veya öneri gibi birçok durumlarda belediyeye dilekçe yazılır. Belediye kendi arasında bölümlere ayrıldığı için her bölümün kendine özgü sorumlulukları vardır. Ve dilekçe yazan kişi ile gerekli bölüm ilgilenir. 

Belediye Dilekçe Örneği
Adres değişikliği ile ilgili dilekçe örneği;

29/03/2016

Malatya Belediyesi Başkanlığına

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne

Malatya Milli Egemenlik Caddesi Hamidiye Mahallesi Bahar Apartmanı Kat:2 No:21 adrese taşındım. Adres bilgilerimin değiştirilmesini bilgilerinize arz ederim.

Adı-Soyadı: Tuba Asena ARI

Adres: Özalper Mahallesi/Çıkmaz Sokak/Uzay Apartmanı Kat:3 No:12 MALATYA
]]>
Makale Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/makale-ornekleri.html Sat, 17 Nov 2018 13:12:59 +0000 Makale Örnekleri, Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu kanıtlamak ve ya bir konuşmadaki düşüncelerini savunmak için yazılan yazılardır. Makalede temel amaç bir fikri savunmaktır. Makalenin Özellikle Makale Örnekleri, Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu kanıtlamak ve ya bir konuşmadaki düşüncelerini savunmak için yazılan yazılardır. Makalede temel amaç bir fikri savunmaktır. 

Makalenin Özellikleri:
 • Makalenin amacı bir düşünceyi ya da fikri savunmaktır.
 • Somut özellikler ön plandadır.
 • Dergi veya gazeteler de yayımlanabilir. 
 • Yazar yazılan konu hakkında kendini belgelerle ya da istatistiklerle okuyucuya kendini inandırmalıdır. 
 • Makalenin diğer bir amacı ise eleştirel yönde yazmaktır. Fakat eleştirel yazmanın yanında öğretici, açıklayıcı bilgilendirme amaçlı da yazılabilir. 
 • Yazılan makaleler toplanıp bir araya getirilerek kitap yayımlanabilir.
 • Makalelerle açık, sade, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmalıdır.
 • Öğretici yazılar olduğundan tarafsız ve bilimsel yazılmalıdır.
Makalelerde diğer edebi metinler gibi konuya bağlı olarak uzun ve ya kısa olabilir. Her konu da makale yazılabilir. Bilim, sanatsal edebi gibi her türde yazılır. Makaleler niteliklerine göre iki kısıma ayrılır. Bunlar edebi makale ve mesleki makalelerdir.  Edebi makale de isminden de anlayacağınız gibi edebi sanatsal konular üzerine yazılır. Mesleki makaleler ise bilimsel konular ele alınır. Mesela tıp, sosyoloji gibi bilime dayalı konular. 

Türk Edebiyatında makaleleriyle ünlü bir isim vardır. En önemlisi ise Türk edebiyatının ilk makale örneği olan Tercümanı Ahval Mukkadimesi'dir. Namık Kemal, Muallim Naci, Cenap Şahabettin ve  Fuat Köprülü gibi bir çok kişi makale üzerine eserler çıkarmıştır. Bu türün yani makalenin gelişmesini sağlamışlardır.

Makale yazarken üç bölümden oluşur. Bu bölümler giriş, gelişme ve sonuç bölümüdür. Giriş bölümünde savunulacak düşünce açıklanır. Giriş bölümleri genellikle çok uzun yazılmaz. Fakat konuya bağlı olarak ikinci bir paragraf daha yazılabilir. Giriş bölümünde dolaylı bir anlatım yapılmadan net bir şekilde anlatacağı veya savunacağı düşünceyi vermelidir. Dolaylı olarak anlatırsa insanlar iki bilemediniz üç cümleden sonra okuyucu  sıkılır. Bu yüzden en zor kısmı makalenin giriş kısmıdır.  Gelişme bölümü yazarın rahatça yazabildiği kısımdır. Yazar okuyucuyu görüşlerine inandırmak ve ispatlamak zorundadır. Bu bölümde giriş bölümünde bahsettiğiniz düşünceyi çeşitli yönlerden geliştirip yazabilirsiniz.  Okuyucuyu inandırmak için tanımlar yapabilir, örnekler verebilir, tanıklama yapabilirsiniz.  Gelişme bölümünü tek paragraf yazmak zorunda değilsiniz. İki veya üç belki de daha çok paragraflı olabilir. Paragraflar  çok uzun ise bölün. Okuyucular çok uzun paragraflardan da sıkılır. 

Makale Örnekleri
Son olarak sonuç bölümü yazarın belki de en rahat yazdığı bölümdür. Çünkü gelişme bölümünde savunduğu tüm fikirlerini açıklamıştır. Sonuç bölümünde gelişme bölümünde anlatılanlar kısaca özetlenir. Yazdığı konuyu son kez savunduğu bölümdür. Konuyu sonuca ulaştırdığı bir bölümdür. Bu bölüm genelde tek paragraf  olur. Sade anlaşılır bir dil ile yazılır. Okuyucuya son noktayı koyacak yerdir. Bu yüzde yazılacak cümleler çok önemlidir. Çünkü koca bir makaleden genelde okuyucular sonuç bölümünden okuduklarını hatırlarlar. 
]]>
Öyküleyici Anlatım Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/oykuleyici-anlatim-ornekleri.html Sun, 18 Nov 2018 05:26:41 +0000 Öyküleyici anlatım örnekleri, öyküleyici anlatımda yazarın amacı okurları olayın içindeymiş gibi yaşatmak istemesi amaçlanır. Olaylar bir akış içerisinde verilir. Olaylar birbirinin devamı şeklinde birbiri ile bağlantıl Öyküleyici anlatım örnekleri, öyküleyici anlatımda yazarın amacı okurları olayın içindeymiş gibi yaşatmak istemesi amaçlanır. Olaylar bir akış içerisinde verilir. Olaylar birbirinin devamı şeklinde birbiri ile bağlantılı olarak anlatılır. Günlük hayatınızdan bir kesit içerisindeymiş gibi hissedersiniz. Kişi ve kişiler öyküleyici anlatımda yer alır. Öyküleme anlatım tekniğinde yaşanmış olan ve eyleme dayalı olan olaylar anlatılır. Öyküleme anlatım tekniği romanlarda ve gezi yazılarında oldukça sık kullanılır. Öyküleme anlatım tekniğine bir kaç kesit örnek verelim.

Öyküleyici anlatım örnek kesit, zümrüt yeşili hayal gibi bir ormanın içerisinde gidiyorduk. İnce patikalar vardı yürüyüş yapanlar için. Ana yol da görünüyordu bir taraftan. Patikanın bitiminde köye varacaktık. Fazla geç kalmamak için hızlı adımlar ile ilerliyorduk. Hem de bu temiz güzel havanın tadını daha da çok çıkarmaya çalışmak. Bir haftalığına tatil için geldiğimiz bu yerden hiç gitmeyi düşünmüyorduk. Her şey o kadar doğal o kadar güzel ki... İnsan ömrünü burayı görmeden boşa geçirmiş sayılır. Bundan dolayı kalan ömrümüzün daha iyi geçmesi için burada kalmayı buraya yerleşmeyi de aklımızın ucundan geçiriyoruz. Çok güzel ve temiz bir havası var. Her yer çiçekler ile yemyeşil ağaç ve otlar ile dolu. Hiç bir atık kirlilik göze çarpmıyor. Köye yaklaştığımızda bir içtenlik samimiyet bizi karşılıyor. Sanki kırk yıldır tanışıyormuş gibi. Misafir olduğumuz eve yaklaştıkça hava da kararmaya başladı artık. İçeri girdik güzelim yemek  kokuları aldı bizi. Bahçeden toplanan otlar ile ot kavurmaları, kabak çiçeği dolmaları, bahçeden toplanan sebzeler ile yapılan salatalar, doğal tereyağı ve ayran her şey kendi yaptıkları ürünler ile elde edilen yemekler. Hepsi birbirinden lezzetli yemekler. Hemen ellerimizi yıkadık ve sofraya geçtik. Samimiyet dolu bir sohbet eşliğinde yemeklerimizi yedik. Bu ortam bu samimiyet huzurun var olduğunu tekrar gözlerimizin önüne serdi ve artık çok daha mutluyduk.

Öyküleyici Anlatım Örnekleri
Öyküleyici anlatım örnek kesit, Güneş'in kavurucu sıcağı artık gittikçe rahatsız etmeye başlamıştı. Otobüs mola verdi. Herkes paldır küldür inmeye başladı. Ankara'ya kadar gelmiştik. Balıkesir'e ise daha epey vardı. Mola yerinde durup bir şeyler yemek istedim. Fakat yarım saat süremiz vardı. Ardından yolculuk başlayacaktı. Ne yiyebilirim diye düşünürken köşede bir çocuk tost yapıyordu ve temiz görünüyordu. Kaşarlı tost yapmasını ve buz gibi bir ayran vermesini istedim. Geçtim bir masaya oturdum. Beş dakika sonra tost ve ayran hazırdı. Gayet lezzetli bir tosttu. İkinciyi istemekten kendimi alıkoyamadım. İkinci tostu da yedikten sonra zamanım daralıyordu ve hesabı ödeyip hemen lavaboya gittim. İhtiyaçlarımı hallettim ve çıkıp otobüse bindim. Otobüs hareket komutu verince bir koşuşturma ile diğer yolcular da bindi. Kiminin elinde tost, kimin de ekmek aradı döner öylece bindiler otobüse. Herkes yerine geçti ve elindekileri yemeye devam ettiler. Ardından otobüste çay servisi yapıldı. Bir çay içmek iyi geldi. Ardından yastığımı çıkarıp koltuğun başına koydum ve biraz kestirmek istedim. Çok uykusuzdum. Bir baktım bir el uyandırdı beni ve Balıkesir' deyim.
]]>
Metin Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/metin-ornekleri.html Mon, 19 Nov 2018 05:25:50 +0000 Metin örnekleri, kişilerin bir an duygusunu, telaşını anlatabilen ya da bilgi veren öznel veya nesnel olabilen tamamen yazan kişiye ait olan yazılardır. Bu şekilde birçok edebi metinler bulunur. Edebi metinlerde daha çok öznellik Metin örnekleri, kişilerin bir an duygusunu, telaşını anlatabilen ya da bilgi veren öznel veya nesnel olabilen tamamen yazan kişiye ait olan yazılardır. Bu şekilde birçok edebi metinler bulunur. Edebi metinlerde daha çok öznellik bulunan metinlerdir. Kısa bir kaç metin örneğine bakalım.

Metin örneği, ev her zaman ki gibi oldukça gürültülüydü. Yine tüm aile bir araya toplanmıştı. Bir yandan çocukların bağrışmaları diğer yandan mutfaktan gelen küçük ev aletleri sesleri. Bir yandan televizyon da bangır bangır çizgi film sesleri. Sabah kahvaltısı hazırlama koşuşturmasında olan ev halkı. Burnuma gelen kızarmış ekmek kokusu ve onu bastıran bol baharatlı bir sucuk kokusu. Çocukları susturmaya çalışırken daha çok bağıran annem. Hepsi birbirinden yaramaz dört tane çocuk. "Sofra hazır" diye çağıran ablam. Tüm aile bir arada. Gürültü de ses de bir cıvıltı gibi gelmeye başlıyor onların yüzündeki mutluluğu görünce. Sofranın başına toplanan koca bir aile. Sadece bir sofra da değil her şeyin konuşulduğu paylaşıldığı huzur dolu bir ortam.

Metin örneği, hava ne sıcak ne de soğuk olmalı. İnsanoğlu işte ikisinden de şikayetçi. Şimdi tam da istenilen sıcaklık galiba hava ılık. Hafiften bir esinti. Huzurlu sakin bir ortam. Kimileri işlerine yetişmeye çalışıyor kimileri ekmek almaya çıkmış. Herkes kendince bir işlerle uğraşıyor. Karşı balkonda genç bir kadın çamaşır seriyor. Peşinde dolanan ufaklıktan fırsat buldukça. Bir baba ise oğlu ile vedalaşıyor işe gitmek için. Arkasını döndüğünde çocuk " fazla geç kalma baba " diye sesleniyor. Baba ise bir gülümseme ile onu onaylıyor. Erkenci olan çocuklar ise yolda top peşinden koşuyor. Bazen tartışmalar alsa da oyunun yerini hepsi samimiyetle seviyor birbirlerini. Biri düşünce hepsi onun yanına koşuyor ve herkes onun acısını dindirmek için birşeyler yapmaya çalışıyor. Hepsinde bir huzur mutluluk hakim. 

Metin Örnekleri
Metin örneği, aşk işte bu laf söz dinlemiyor. Söz geçiremiyorsun ki kalbine ne yapsan da dinlemiyor seni. Kendi bildiğini okuyor. Gerçek aşk ise kusura bakmayın ama akıl mantık dinlemiyor. Öylesine delice gidiyor kalbi nereye götürür ise. Gitmek de gerekiyor aslında. Ömür de kaç defa aşık olunur ki. Kıymetini bilmek gerekir. Değer vermek çaba göstermek gerekir. Kaybetmemek için anlamak hoşgörmek gerekir bazen. Bir kelebek misali çok sıkmamak gerekir sıkınca öleceğini bilmek. Aşk işte kalbin ne istiyorsa onu yapmak gerekir.
]]>
Fiil Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/fiil-ornekleri.html Mon, 19 Nov 2018 07:59:01 +0000 Fiil örnekleri, fiil doğada bulunan varlıkların hareketlerini yaptıkları işleri anlatan sözcüklere denir. Fiiller çok geniş kapsamlı bir konudur ve bir çok alt başlığa ayrılır ve her birine bir çok örnek verilebilir. Fiil örnekleri, fiil doğada bulunan varlıkların hareketlerini yaptıkları işleri anlatan sözcüklere denir. Fiiller çok geniş kapsamlı bir konudur ve bir çok alt başlığa ayrılır ve her birine bir çok örnek verilebilir. Bunları ayrı ayrı örneklendirelim. 

Kılış fiili örnekleri, kırdı, yırtmak, çarpmak, eritmek, boyamak, delmek, bozmak, okumak, yazmak, yapmak, silmek, öpmek, gelmek, pişirmek, dövmek...kılış fiillerine örnektir.

Durum fiilleri örnekleri, oturmak, yatmak, kalkmak, durmak, gezmek, alışveriş yapmak, geçmek, koşmak, anlatmak... Durum fiilleri örneklerinden bazılarıdır. 

Oluş fiilleri örnekleri, sararmak, morarmak, kızarmak, küçülmek, büyümek, uzamak, solmak... Oluş fiilleri örnekleridir. 

Çekimli fiil örnekleri, koştum, diyorum, geldi, gittik, taşındık, çalıştın, çağırdı, bekledi, görmedim, suladı, buldum, yapmış, girmiş, düşmüş, sevmiş, oynuyor.. Çekimli fiil örneklerinden bazılarıdır.

Ek fiil örnekleri, yazardım, gibiydi, gezmekti, büyüktü, kusmaydı, yemyeşildi, insanlardı, örtülüydü, uzaktaydınız, insanmış, yakınmış, varmış, yıksa, varsa, doktordur... Ek fiil örnekleridir.

Fiil Örnekleri
Bileşik zamanlı fiil örnekleri, çıkardı, giderdi, ağlıyordu, geliyordu, gelirdi, anlamıştık, kuruluyordu, görüşecektiniz, konuşuyordu, beklemiyorlarmış, alınacakmış... Bileşik zamanlı fiil örnekleridir. 

İsim fiil örnekleri, dinlenmek, gelmemek, gelmesini, bulamaması, okuyuşunu, yağışını, konuşmaktan, gelmeyişini, beklemeni... İsim fiil örnekleridir.

Sıfat fiil örnekleri, koşar, görülecek, çalmadık, kokan, kırılmayası, kaçırılmaz, çalmadık, olmamış, gitmeyeceğini, okumadığını... Sıfat fiil örneklerinden bazılarıdır.

Zarf fiil örnekleri, binip, tutarak, istemeyerek, ısındıkça, gelince, ortaklaşa, çalışırken, görüşeli, öldüresiye, ulaştığında, durmadan, vermeksizin, çalınca... Zarf fiil örneklerinden bazılarıdır.
]]> İstifa Dilekçe Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/istifa-dilekce-ornegi.html Mon, 19 Nov 2018 20:47:47 +0000 İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gere İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan sonra hemen iş yerinden ayrılamaz. Belirli bir süre çalışması gerekir. İstifa eden kişinin yerine yeni birinin alınması için gereklidir bu süre zarfı. İstifa dilekçesi kişinin el yazısı ile yazılmalıdır. İstifanın yazıldığı günün mutlaka tarihi yazılmalıdır. İstifası onaylanmayan kişi işten ayrılamaz. 

İstifa dilekçe örneği:

Tarih: .../.../...

______________________________________________________________________'ne____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde .../..../.... Ve .../.../... Bu tarihler arasında iş yerinizde çalıştım. Bu süre zarfında çalışma sürem boyunca bütün kanuni haklarını aldım. Çalışmış olduğumuz işyerinizde şahsi gerekçelerimle, kendi isteğimle herhangi bir baskıya maruz kalmadan .../..../.... Bu tarihte işyerinizden ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İstifa Dilekçe Örneği

Ssk no:

Adı ve soyadı:

Adresi:

İmzası:


İstifa dilekçesi yazılırken kişinin ihbar süresini göz önünde bulundurarak tarih yazması ve imzalaması gerekir. İstifasını onaylamayan işyerinden ihbar süresi dolsa da kendi isteği ile ayrılamaz.
]]>
Betimleme Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/betimleme-ornekleri.html Tue, 20 Nov 2018 02:39:03 +0000 Betimleme örnekleri, betimleme yazarların gözlemledikleri şeyleri okurun gözü önünde canlandırmayı amaçladığı anlatım biçimidir. Sözcüklerin kullanılarak resim yapma sanatı olarak da ifade edilebilir. Betimlemelerde sıklı Betimleme örnekleri, betimleme yazarların gözlemledikleri şeyleri okurun gözü önünde canlandırmayı amaçladığı anlatım biçimidir. Sözcüklerin kullanılarak resim yapma sanatı olarak da ifade edilebilir. Betimlemelerde sıklıkla benzetmeler nitelemeler kullanılır. Betimleme örneklerine bakalım.

Betimleme örneği, çevresi manolya ve çam ağaçları ile çevrili olan yemyeşil bir bahçe içerisinde bulunan iki katlı bir evde oturuyordu. Evin bahçesi bin bir çeşit çiçek açmış ve baharın geldiğinin habercisidir. İçeri girdiğimizde hemen karşı da salon gözümüze çarpıyor. Ahşap görünümlü mobilyalar dizilmiş. Hemen orta da cam bir sehpa bulunuyor. Salonun girişinde ince bir halı bulunuyor. Orta da ise daha büyük bir halı bir kısmı sehpanın altında kalmış olan kahve krem renklerinde olan bir halıdır. Yemek masası sağ köşeye konulmuş. Üzerinde bir örtü ve içerisi kır çiçekleri ile dolu bir vazo bulunuyor. Hemen yan oda da ise L şeklinde bir oda bulunuyor. Evde beş yatak odası bulunuyor. Marley döşeme ve renkli fayanslar bulunuyor. Ayrıca sık sık gömme dolaplar bulunuyor. Mutfak ise yine krem ve kahve renkleri hakim. İki taraf mutfak dolapları ile kaplı ve orta da dört kişilik küçük bir masa var. Kenarda ise duvarda  bir Terek üzerinde asılı olan renkli kupa bardaklar dikkat çekiyor. Tereğin üst raflarında ise sıra sıra dizilmiş bakliyat kavanozları bulunuyor. 

Betimleme örneği, yirmi yaşlarında bir genç çadırın önüne yan yatırılmış olan bir el arabası üzerinde oturuyor. Elinde eski bir saz var ve genç bu sazı çalıyor. Alnına Fener'in ışığı vuruyor. Alnından ter damlaları birer birer kayıyor. Sazının sapı şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı hareket eden parmakları arasında titriyor. Etrafında küçük bir topluluk hayranlık ile onu izliyordu. Kiminin gözleri dolmuştu ağlamaklı bakıyorlardı. O ise tellere sağ eli ile vuruyor. Küçük beyaz tenli elleri kendinden gayet emin bir şekilde hareket ediyor. Gencin eli saza değdikçe insanın içinden bir şeyler kıpırdıyor. 

Betimleme Örnekleri
Betimleme örneği, içeriye uzun boylu, sarı saçlı orta yaşlarda bir adam girdi. Üzerinde kahve renginin en koyu tonlarından bir palto mont vardı. Ayakkabıları da paltosuna uyumlu bir kahverengiydi. Kırmızı renkler bulunduran kravatı beyaz gömleğin üzerinde çok hoş durmuştu. Adamın yüzünde asık bir ifade vardı. Bir an olsun hiç gülümsemedi. Hiç konuşmadan geçip bir sandalyenin yanına geçti paltosunu çıkardı ve kolunun üzerine alıp oturdu. Hiç konuşmuyor bazen derin nefes alıyordu. Arada bir parmaklarını iç içe geçirerek sallıyordu. Belli ki birine fena halde kızmış ve kızgınlığı hala geçmemişti. Arada bir yüzünde bir kırmızılık beliriyor ve tekrar geçiyordu. Kaşları çatılıyordu. Daha fazla oturamadı. Kalktı paltosunu giydi ve düğmelerini ilikledi. Göz ucuyla etraftakileri selamlayarak kendinden emin adımlar ile salondan çıktı.
]]>
Örnek https://www.dilekceornegi.gen.tr/ornek.html Wed, 21 Nov 2018 02:10:15 +0000 Örnek; Benzeri yapılacak olan ve benzetilmek istenen şey, model; demektir. Başka bir anlamı bir düşünceyi, kuralı, gözlemi ya da savı destelemek ve açıklamak amacı ile öne sürülen söz, yapılan davranış ve misaldir. Örnek; Benzeri yapılacak olan ve benzetilmek istenen şey, model; demektir. Başka bir anlamı bir düşünceyi, kuralı, gözlemi ya da savı destelemek ve açıklamak amacı ile öne sürülen söz, yapılan davranış ve misaldir. Var olan bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılarak verilmiş olan küçük parça, göstermelik, numune, sahip olduğu özelliği durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse yada şey anlamına gelmektedir. Bir başka anlamı ise, bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil; en iyi biçimde olan demektir. Mallarını tanıtmak için firmaların, malın niteliğini belirtmek amacıyla, mallarından bedelsiz verdiği yada gönderdiği parça örnek olarak adlandırılır. Bir karar yada yazının benzeri olarak adlandırılır.

Örnek
Örnek İle İlgili Cümleler;
 • Cemal Paşa ecnebi mütehassıslarının yardımı ile örnek çiftliklerde yaptırmıştır.
 • Vali bey, burada yapılmış olan beyaz peynir ve kaşarlardan bir örnek görmek istedi.
 • Mimar gördüğü hoş bir yapıttan esinlenerek çok değişik bir çizim ortaya çıkardı.
 • Kuzenim yapmış olduğum resimlerden birer örnek istedi.
 • Sergi için yapılan örnek tablolar çok dikkat çekiyordu.
 • Bu nakışlı yazma örneğini komşudan aldım.
 • Ekeceği tohumun örneğine bakarak iyi olduğunu gördü.
 • Problemi örneklerini inceleyerek çözmelisin.
 • Tanıtım amaçlı örnek tabletler dağıtıldı.
 • Öğretmenimiz bol bol alıştırma yapmamız için örnek testler dağıttı.
 • Kardeşimle el işi yapmak için örnek çiçek desenleri çizdik.
 • Annem her zaman dürüst ve çalışkan insanları örnek almamızı söyledi.
 • Dedem ağaç türleri için örnek vermemi istedi.
 • Yapılan örnek park çocuklar tarafından çok ilgi çekti.
 • Baba annem her zaman için topluma iyi örnek olmamı söyledi.
 • Tanıtım amaçlı fabrikalara örnek bot modelleri gönderdik.
 • Annem örnek aldığım en iyi insan modelidir.

]]>
Tutanak Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/tutanak-ornekleri.html Wed, 21 Nov 2018 18:51:13 +0000 Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kağıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tesp Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kağıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya bir kaç kişinin tanıklık etmesi anlamına gelir. Tutanak üzerindeki tanık resmi delil niteliğindedir. Mahkeme salonunda yemin ettirildiğinde sözü doğru kabul edilir. Bu yönü ile rapordan farklıdır. Raporda bir kişinin imzası yeterlidir, çünkü rapor bilgi amaçlıdır. Ayrıca tutanak; mahkemelerde, resmi ve özel kurumlarda, söylenen sözlerin yazıya dökülerek hukuk normu kazanması açısından önemlidir. 

Tutanak çeşitleri

Tutanak çeşitleri örneğin"olay tutanağı", gibi sadece bir olay veya konuya dair olabileceği gibi, sadece "tutanak" başlığı altında da genel bir açıklama için tutanak düzenlenebilir. Olay tutanağından bahsedilen sadece olay iken, tutanak diye başlık attığımızda tespit etmemiz gereken şey ne ise onu anlatırız.
 • Olay tutanağı,
 • Teslim Tesellim tutanağı (tesellim teslim alan)
 • İfade tutanağı, (sanık, tanık, müşteki vs.)
 • Yer tespit tutanağı,
 • Yangın tutanağı,
 • Trafik kazası tutanağı,
 • Disiplin soruşturma tutanağı,
 • Mahkeme zabıt tutanağı,
 • Mahkeme karar tutanağı, 
 • Güvenlik birimlerince kullanılan vb. bir çok tutanak.
Giriş ve gelişme bölümü

Giriş bölümünde olayın kısa özeti gelişme bölümünde olayın tamamı anlatılır. Tutanak kolay anlaşılabilir olmalıdır. Başlangıcı ile sonu tutarlı olmalıdır, başlangıçta veya sonunda mutlaka tarih ve saat yazılmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç açıklaması yapılmalıdır. İmla kurallarına uyulmalıdır. Boş çizgisiz A4 kağıdı veya A4 kağıdının ortadan ikiye bölünmesi teknik yazışma kağıdı elde edilebilir. Yukarıda belirlediğimiz özellikleri aşağıda bir örnek vererek açıklamak gerekir ise örneğimiz bir yaptığımız işin özelliğine göre değişecektir. 
      
Tutanak Örnekleri
Örnek olay: Sade vatandaş olarak karşılaşabileceğimiz aracımız ile trafik kazasına karıştıysak, açıklama bölümüne örnek tutanak ; " xx yy xxx plakalı aracım ile A caddesi üzerinde 60 km hızla yolun sağından ilerlerken, yolun solundan gelen xx yy xxx plakalı aracın sol tali yoldan ana yola girerek aracımın sol ön tarafına çarpması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş, olayda yaralanan olmamıştır. Meydana gelen kazadan dolayı benim bir kusurum yoktur." ifadesi yeterli olacaktır. Trafik kazası tutanakları matbu olduğundan tarih, kroki ve kimlik bilgileri diğer bölümlerinde yer aldığından tutanağın açıklama kısmında yer verilmez. Ayrıca basit kaza krokisi tramer incelemesi sonucu kesin karara bağlanacağından kusurluluk durumu inceleme sonucunda belirlenecektir.

Örnek olay: Bir başka tutanak örneğinde bir olay ile karşılaştığımızda  Polis Memuru isek şöyle olacaktır; Örnek olay hırsızlık şüphelisi aranan kişinin yakalanması ile ilgili ise Tutanak şekli şu olmalıdır; " Yakalama Tutanağı başlığı altında, 01.01.2016 tarihinde idaremize bağlı Atlas Sk. no 19 da faaliyet gösteren kahvehanede yaptığımız rutin kimlik kontrolleri sırasında 02.02.2015 tarihinde Irmak sokak Limon Apt. 23 no'lu evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi AB isimli şahıs yakalanarak kontrol altına alınmıştır. 

Sonuç: Tutanağın sonuç bölümünde ise;" İş bu tutanak aşağıda sicil (veya isim) bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. " ifadesi kullanılır. Tarih, saat, yakalamayı yapan güvenlik görevlilerinin sicilleri ve imzaları yeterli olacaktır.
]]>
Üniversite Dilekçe Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/universite-dilekce-ornegi.html Thu, 22 Nov 2018 00:17:54 +0000 Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını iletmek için yazdıkları yazılı belgeye dilekçe denir. Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını iletmek için yazdıkları yazılı belgeye dilekçe denir.

Üniversite Dilekçe Örnekleri
 • Bütün dersleri başarılı bir şekilde bitiren öğrencilerin diplomalarını almak için verdikleri dilekçeler
 • Ders muafiyeti için verilen dilekçeler
 • Fazladan yatırılmış katkı payı var ise onu geri almak için verilen dilekçeler
 • Kayıt dondurmak için verilen dilekçeler
 • Tek ders için verilebilecek dilekçeler
 • Telafi sınavlarına girebilmek için verilecek dilekçeler
 • Mazeret sınavına girmek için verilen dilekçeler
 • Ders eklemek silmek için verilecek dilekçeler
 • Yatay geçiş yapabilmek için verilecek dilekçeler 
Üniversite Dilekçe Örneği
Gibi dilekçeler üniversite dilekçe örneği olarak verilebilir. Üniversitede yazılabilecek bir dilekçe konusu belirlendikten sonra bilinen dilekçe düzenine göre dilekçe yazma işlemi tamamlanır. Hangi üniversite ise onun dekanlığına diye başlayarak kısa ve öz olarak bir kaç cümle ile açıklanır ve ne istediği belirtilerek son verilir. Sol alt kısma ulaşılabilecek bir telefon numarası ve adres, sağ alt tarafa ise tarih, ad, soyad ve imza atılarak dilekçe yazma işlemi tamamlanır.


]]>
Zamir Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/zamir-ornekleri.html Thu, 22 Nov 2018 22:09:42 +0000 Zamir Örnekleri, isim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan sözcüklere zamir denir. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim bilinmiyorsa, cümle belirsiz kalır. İsim soylu sözcüklerdir. İsimler gibi durum çekim ekle Zamir Örnekleri, isim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan sözcüklere zamir denir. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim bilinmiyorsa, cümle belirsiz kalır. İsim soylu sözcüklerdir. İsimler gibi durum çekim eklerini alırlar. Ayrıca zamirler tek başına veya oluşturdukları tamlamaların içinde cümlenin çeşitli ögelerini oluşturabilir. Zamirlerin diğer bir ismi de adıl olarak bilinir.
 • Bu beni çok etkilemişti.
 • Oradan üç gün önce ayrılmıştı.
Örneğin, yukarıdaki ilk cümlede ''bu'' sözcüğü zamirdir ve özne görevinde kullanılmıştır. İkinci cümlede ise"oradan" sözcüğü zamirdir ve dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır.
Zamirler sözcük durumunda zamirler ve ek durumunda olan zamirler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sözcük durumundaki zamirler
 • Kişi zamirleri
 • İşaret zamirleri
 • Belgisiz zamirler
 • Soru zamirleri
Ek durumunda olan zamirler
 • İlgi zamiri
 • İyelik zamiri
Kişi(Şahıs) zamirleri

Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar dilimizdeki şahıs zamirleridir.
 • Ben de bildim yüce dağların şahısın.
 • Erbabsın sen yüce Tanrı.
Yukarıda ilk cümlede "ben" ve ikinci cümlede "sen" sözcükleri kişi zamirleridir.
Fiiller bazen kişi zamirlerinin karşılığı olan ekleri de alabilir. Bu eklere kişi ekleri denmektedir.
 • Ağlasam sesimi duyar mısınız
Yukarıdaki cümlede "mısınız" sözcüğünde ki ekler kişi ekleridir. Bu ekleri İyelik zamiri ile karıştırmayınız.
Ayrıca "kendi" sözcüğüde kişi ekleri ile çekimlenerek şahıs zamiri olarak kullanılır. Kendi sözcüğü diğer kişi zamirleri ile kullanılırsa cümleye pekiştirme anlamı katar. Kendisinden gelen sözcük ile birlikte tek biri özneyi oluşturması gerekir.
 • Bu işi sen kendin beğendin.
Bu cümlede "sen kendin" söz öbeği özne ve kişi zamiridir.
Kişi zamirleri isimlerle tamlamalar oluşturabilir. Tamlayan kişi zamiri ise bu kişi zamiri düşebilir.
 • Sizin sorununuzla ben ilgilenirim.
 • Sorununuzla ben ilgilenirim.
İkinci cümlede tamlayan olan "sizin" zamiri düşmüştür.

Zamir Örnekleri
İşaret zamirleri

İsimlerin yerini işaret yoluyla belirten zamirlerdir. Dilimizki başlıca işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, orası, şurası...
 • Şu tam bana göre.
 • Arkadaşlar ötekini beğendi.
İlk cümlede "şu" ve ikinci cümlede "öteki" sözcükleri işaret zamiridir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. "O" ve "onlar" sözcükleri kişi zamiri ve işaret zamiri olarak da kullanılabilir. Eğer insan ismi yerine kullanılırsa kişi zamiri, cansız varlıklar için kullanılırsa işaret zamiri olurlar.
 • Bu konuda onlar bize yardımcı olabilirler.
 • Onları çöpe attı.
Birinci cümlede " onlar" sözcüğü kişi zamiri, ikinci cümledeki " onlar" sözcüğü ise işaret zamiridir.
"O" ve "onlar" sözcükleri dışındaki işaret zamirleri insan ismini gösterse dahi işaret zamiri olarak kalırlar. Çünkü dilimizdeki şahıs zamirleri  sadece "ben, sen,o, biz, siz, onlar" sözcükleridir.

Belgisiz zamirler

Varlık adlarının kesin olarak yerini tutmayan göreceli anlam sözcükleridir. Çoğu, kimse, herkes, bazısı, tümü gibi sözcükler bunlardan bazılarıdır.
 • Herkes ayakta bekliyordu.
 • Eşyaların çoğunu ben taşıdım.
Bu cümlelerde "herkes" ve "çoğu" sözcükleri belgisiz zamirlerdir.
Ayrıca dilimizde yakıştırma olarak kullanılan isimlerde belgisiz zamirdir.
Nüfus Kayıt Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/nufus-kayit-ornegi.html Fri, 23 Nov 2018 21:49:40 +0000 Nüfus kayıt örneği, Nüfus kayıt örneği çoğu yerde gerekli bir yazılı belgedir. Nüfus kayıt örneği aynı zamanda resmi bir belgedir. Nüfus kayıt örneğin iş başvurularında, okul başvurularında, sigorta işlemlerinde gib Nüfus kayıt örneği, Nüfus kayıt örneği çoğu yerde gerekli bir yazılı belgedir. Nüfus kayıt örneği aynı zamanda resmi bir belgedir. Nüfus kayıt örneğin iş başvurularında, okul başvurularında, sigorta işlemlerinde gibi birçok farklı durum da kullanılır. Nüfus kayıt belgesinde aile de yaşayan herkesin bütün bilgileri yazar. Adı, soyadı, yaşı, cinsiyet, sağ mı ölü mü olduğu, anne ve babanın birlikteliği, doğum yerleri, doğum tarihleri, TC kimlik numaraları gibi birçok bilgiler yazar. Bu tür kişiye özel bilgiler olduğundan dolayı herkese verilmez. Ancak aile bireylerinde veya babaya verilen bir belgedir. Üzerinde TC kimlik numarası bulunan her belge önemli bir belgedir. Çünkü kişinin sorumlu olduğu TC numarası üzerinde birçok iş yapılabilir. O yüzden güvenilmeyen kişilere TC kimlik numarasını vermeyin. Nüfus kayıt örneği öncede muhtarlıklar da alınan bir belgeydi. Fakat artık nüfusun kayıtlı olduğu ilin vilayet binasında alınır. Nüfus kayıt örneği mühürlenip ve imzalanarak verilen bir yazılı belgedir. Her hangi bir özel durum olduğu zaman birinci dereceden aile yakınları da nüfus kayıt örneğini alabilirler.

Bu belgeyi almak için önceden dilekçe, başvuru yapma veya para yatırma gibi şeyler yapılıyordu. Fakat şimdi sadece TC kimlik ile gidip alınabilinir. Nüfus kaydı yetkililerin gelip evlerde bizzat yaptığı bir çalışmadır. Bir kez doldurulan ve sadece adres kısmında değişiklik yapılan bir belgedir. Her hangi bir taşınma gibi adres değişikliğin de nüfus müdürlüğüne bildirilmelidir. Çünkü nüfus kayıt örneği gerekli olduğunda bulunduğu adresin vilayet binasında alabilsin. Gelişen teknoloji ayak uyduran devlet sayesinde nüfus kayıt örneğini almak için artık vilayet binasına gidilmeye gerek yoktur. E devlet şifresi ile internette alınabilir. Nüfus kayıt örneği aile bireylerinin hepsinin kimlik bilgilerinin bulunduğu bir belgedir. 

Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus kayıt örneğinin kullanıldığı yerler;
 • İş başvuruları
 • Sigorta işlemleri
 • Ehliyet alımı
 • Banka işlemleri
 • Adres değişikliği
 • Mülkiyet alım satışı
 • Gayrimenkul alım satışı
 • Nüfus cüzdanı değişimi
 • Belediye işlemleri gibi hayatın birçok alanında kullanılır.
Nüfus kayır örneği en çok bankalarda kredi işlemlerinde veya kredi kartı çıkarma gibi işlemlerde kullanılır. Evin birey sayısına ve gelirine bakarak kredi veya kredi kartı verdiği için nüfus kayıt örneği banka işlemlerinde çok önemlidir. Gelir durumu iyi değil ve nüfusa kayıtlı olan birey sayısı fazla olduğu zaman banka herhangi bir işlem yapmaz. Nüfus cüzdanı değişiminde yani yıpranan nüfus cüzdanların değişimde veya kaybolan nüfus cüzdanlarının yeniden çıkarılmasında kullanılır. Nüfus cüzdanı resmi bir kart olduğu için kaybolduğu zaman resmi gazeteye ilan verilmelidir. Nüfus kayıt örneği asıl olarak bu işlemlerde kullanılır. 

]]>
Deyim Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/deyim-ornekleri.html Sat, 24 Nov 2018 11:58:04 +0000 Deyim örnekleri, deyimler dilimize yerleşmiş günlük hayatımızda kullandığımız cümle ya da kelime topluluklardır. Artık dilimize yerleşmiş kalıplaşmışlardır. Günlük hayatımızda da sıklıkla kullanırız. Bir ç Deyim örnekleri, deyimler dilimize yerleşmiş günlük hayatımızda kullandığımız cümle ya da kelime topluluklardır. Artık dilimize yerleşmiş kalıplaşmışlardır. Günlük hayatımızda da sıklıkla kullanırız. Bir çok deyim örneği vardır. Bunlardan bazıları, 
Deyim Örnekleri
 • Abuk subuk konuşmak
 • Acısını çekmek
 • Açığa çıkarılmak
 • Açık kapı bırakmak 
 • Açık konuşmak
 • Ağzı açık ayran delisi
 • Ağzında bakla ıslanmamak
 • Ağzından laf almak
 • Ağzından yel alsın
 • Ağzı açık kalmak
 • Burun kıvırmak
 • Baltayı taşa vurmak
 • Ağzından bal akmak
 • Ağır başlı olmak
 • Ağzı kulaklarına varmak
 • Ağzıyla kuş tutmak
 • Pabucu dama atılmak
 • Büyümüşte küçülmüş
 • Bindiği dalı kesmek
 • Burnu sürtülmek 
 • burnunun dikine gitmek
 • Burnunun direği sızlamak
 • Burun buruna gelmek
 • Burnunun ucunu görmemek
 • Burnu büyük
 • Gafil avlanmak
 • Geceyi gündüze katmak
 • Etekleri tutuşmak
 • Ecel teri dökmek
 • Ekmeğine yağ sürmek
 • Ekmeğinden etmek
 • Kabak tadı vermek
 • Kafadan atmak
 • Kabir azabı çekmek
 • Kabuğuna çekilmek
 • Mahalleyi ayağa kaldırmak
 • Makas almak
 • Faka basmak
 • Fenerin çemberinden geçmek
 • Fener alayı
 • Farelerin cirit atması
 • Kabına sığmamak
 • Pabucunu ters giydirmek
 • Paçayı kurtarmak
 • Pabuç bırakmamak
 • Pabuç pahalı 
 • Dal Budak salmak
 • Dağdan gelip bağdakini kovmak
 • Dağlara düşmek
 • Daldan dala konmak
 • İbret almak
 • İcabına bakmak
 • İçi cız etmek
 • İç çekmek
 • İçi dışı bir olmak
 • Yağ yapmak
 • Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin
 • Yağlı ballı olmak
 • Yağ bal olmak
 • Yağcılık yapmak
 • Yabancılık çekmek
 • Yabana atmak
 • Zaman kazanmak
 • Zehir etmek
 • Zaman öldürmek 
 • Zaman kazanmak
 • Zemin hazırlamak
 • Zevkini çıkarmak
 • Zılgıt yemek
 • Zart zurt etmek
 • Zeytinyağı gibi üste çıkmak
]]>
Satış Sözleşme Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/satis-sozlesme-ornekleri.html Sun, 25 Nov 2018 07:45:29 +0000 Satış Sözleşme Örnekleri, Satan kişi yani satıcının mülkiyetinde bulundurduğu yada satıcının üretmiş olduğu malını alıcıya satması alıcının da satıcıdan alması konusunda Noter huzurunda çift taraflı yapılan söz Satış Sözleşme Örnekleri, Satan kişi yani satıcının mülkiyetinde bulundurduğu yada satıcının üretmiş olduğu malını alıcıya satması alıcının da satıcıdan alması konusunda Noter huzurunda çift taraflı yapılan sözleşmeye satış sözleşmesi denilmektedir. Satış sözleşmelerinde satıcı ve alıcının daha sonra herhangi bir sorun yaşamaması için bu tür alım ve satımlarda mutlaka noter huzurunda yapılması da her iki taraf için çok önem taşımaktadır. Satış sözlemesi örneği aşağıdaki gibi düzenlenebilir.

Sözleşmenin tarafları

1.Alıcı
Adı soyadı: Ercan Solak
Adresi: Cumhuriyet mahallesi. Gesi Caddesi. No: 432-96 kayseri/Talas 
Telefon: 05483855467
Eposta adresi: info@solakoğlu.com

2.Satıcı
Unvanı: Uzmanoğlu Turz. Çevr.Tekin.San.A.Ş
Adresi: Mithatpaşa mah.Bağcılar. Cad. No:5/2 Şişli / İSTANBUL
Telefon:0212 212 45 26
Faks:0212 212 28 27
Eposta adresi: info@profuzmanoglu.com

Satış Sözleşme Örnekleri3. Sözleşmenin Konusu
Alıcının Satıcıya ait htpp://www.profuzmanoğlu.com olan İnternet sitesinden bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.Siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri satış fiyatı belirtilen ürünün satın alınması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 05.03.2012 Tarihinde 27866 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmede karşılıklı hak ve hükümlülüklerin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 

4.Sözleşme Konusu Ürün / Ürünler
Ürünün cinsi,miktarı,modeli,rengi,türü,teslimatı,satış bedeli bilgileri yazıldığı gibidir.
Ödeme şekli: Peşin para. Ürün Bilgisi Şahin marka otomobil.Ürün Satış Fiyatı  8,500 tl dir.
]]>
Mesnevi Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/mesnevi-ornekleri.html Mon, 26 Nov 2018 03:40:24 +0000 Mesnevi Örnekleri: Temeli Arap ve İran edebiyatlarına dayanan mesnevi, Divan edebiyatının nazım şekillerindendir. Mesnevinin sözlük anlamına bakıldığında ikişer, ikişerli anlamına geldiği görülmektedir. Mesnev Mesnevi Örnekleri: Temeli Arap ve İran edebiyatlarına dayanan mesnevi, Divan edebiyatının nazım şekillerindendir. Mesnevinin sözlük anlamına bakıldığında ikişer, ikişerli anlamına geldiği görülmektedir. Mesnevi ismine de uygun olarak her beyti kendi arasında kafiyeli olmak üzere ikişerli beyitler halinde yazılmış bir nazım biçimidir. Bunun yanı sıra, mesnevide her beyitin anlamı kendi içinde bir bütün oluşturmaktadır ve beyitler arasında da bir konu bütünlüğü bulunmaktadır. Şairlerimiz tarafından özellikle 17. Yüzyıldan sonra yazılmaya başlamıştır. 

Mesnevi Örnekleri

Başlıca mesnevi örnekleri ve şairleri şunlardır;

 • Fuzulî-Leyla vü-Mecnun: Genellikle aşkı konu eden şiirler yazmıştır. Leyla vü Mecnun 10. Yüzyılda daha da yaygınlaşmış, daha sonraları Mecnunun olduğu dile getirilen şiirlerin arasına nesirler konulmuş ve hikâye halini almıştır. Sonraları Fars ve Türk edebiyatında da işlenen Mecnun mesnevilerinin içinde en ünlü olanı 1535 yılında Fuzuli tarafından yazılan Leyla vü Mecnun mesnevisi olmuştur. Bu eser bilim ve saat insanlarının isteği üzerine yazılmış bir eserdir ve 1535 yılında Fuzuli bu eserini Bağdat Valisi Üveys Paşa’ya takdim etmiştir.
 • Şeyh Galip-Hüsnü Aşk: Dini ve Tasavvufi mesnevi örneği olan Hüsnü aşk, Hüsn isimli bir genç kız ile Aşk isminde bir delikanlının aşkını konu almaktadır. Toplamda 2041 beyitten oluşan bu mesnevi örneği son dönem divan edebiyatının en önemli örneklerindendir. Bunun yanı sıra, edebiyat ve spiritualizm açısından da önemli eserlerdendir.
 • Mihailoğlu Ali Beğ -Gazavât-nâme (Gazavatname: Tarihi ve destanî mesnevi örneklerinden biri olan Gazavatname’nin Türk edebiyatındaki örnekleri ilk olarak 15. Yüzyılda yazılmıştır. Gazavatname mesnevisinde ordunun kahramanlıkları, savaş ve zaferleri konu edilmiştir.
 • Şeyhi-Harname: Bir şehri ve o şehrin güzelliklerini konu alan mesnevi örneklerinden biri olan Harname, Şeyhi tarafından yazılmıştır. Şeyhi eserinde mizahi bir üslup kullanarak toplumun kötü yönlerini hicvetmiştir.

]]>
Şikayet Dilekçesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/sikayet-dilekcesi-ornegi.html Mon, 26 Nov 2018 10:22:39 +0000 Şikayet dilekçesi örneği, Bir işletmeden çalışan veya çalışmayan kişilerin o işletmede ki sorunları ilgili kişilere bildirmesine şikayet denir. Resmi ve özel şirketlerde şikayet dilekçesi yazılmadan sorun veya şikayet di Şikayet dilekçesi örneği, Bir işletmeden çalışan veya çalışmayan kişilerin o işletmede ki sorunları ilgili kişilere bildirmesine şikayet denir. Resmi ve özel şirketlerde şikayet dilekçesi yazılmadan sorun veya şikayet dikkate alınmaz. Şikayet dilekçesi birçok farklı konu da yazılabilir. Örneğin belediye ye şikayet dilekçesi birçok farklı şekilde yapılır. Yol çalışmalarında uzun süre yolların kapalı olduğu zaman, kamu yerlerinde çalışanların yanlış davranışları, yolların temizlenmemesi gibi birçok farklı durumda belediye şikayet dilekçesi vererek bildirilir. Şikayet dilekçesi için iş yerlerinde şikayet kutusu bulunur. Yazılan dilekçeler o kutuya atılır ve yetkili kişiler tarafında belli bir süre aralığında o kutu açılır ve dilekçeler okunularak dikkate alınır. Şikayet dilekçesi kişinin en doğal hakkıdır. Ve bu hakkı yasal bir şekilde araması için yazılan bir tür dilekçedir. Kişinin şahsına hakaret ve küfür etme gibi durumlarda savcılığı şikayet dilekçesi verilir. Ve şikayetçi olunan kişi hakkında mahkeme açılarak mağdur tarafın hakkı savunulur. 

Okulda öğretmenler arasında yaşanan herhangi bir gerginlik veya ağız tartışması yüzünden öğrencilerin öğretmenlerini haksız olduğu zaman şikayet dilekçesi ile idareye şikayet etme hakkı vardır. Şikayet dilekçelerinin sonucu bazen ağır olabilir. Kişinin şahsına hakaret veya küfür edildiği zaman şikayet durumunda bir miktar para cezası uygulanır. Herhangi bir darp sonucunda ise hapis cezasına kadar uygulanır. 
Hırsızlık gibi suçlarda da şikayet dilekçesi yazılarak kişi hakkını arayabilir. Bu gibi dilekçeler savcılığa verilir. Savcılık şikayeti değerlendirir ve uygun olan cezayı verir. Savcılık kanun ve yasalara göre suçlu kişiye ceza verdiği gibi karşı tarafın haksız olduğu zaman şikayet etme gibi bir hak yoktur dur.
Yazılan şikayet dilekçeler yazılan bölümlere göre yazılan bölümlerin yetkilileri tarafından okunur ve gerekeni yapar. 
Şikayet Dilekçesi Örneği 
Şikayet dilekçesi örneği;

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Malatya/Merkez

Okulunuzun 204 sınıfında 24 numaralı öğrencisiyim. Okulunuz öğretmenlerinden Bilal Aksoy Proje ödevimi yapmama durumundan dolayı okul içerisinde beni arkadaşlarımın yanında şahsıma küfür etmesinde ve rencide etmesinden dolayı şikayetçiyim. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

29/03/2016

Ad-Soyad
Tuba Asena ARI

İmza/Adres
Milli Egemenlik Caddesi Antep Sokak/Nil Apartmanı Kat:3 No:21 MALATYA/MERKEZ


]]>
Senaryo Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/senaryo-ornekleri.html Mon, 26 Nov 2018 16:42:31 +0000 Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. Görüntülü ve sesli olarak ifade edilen cümlelerin kağıda aktarılmış halid Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. Görüntülü ve sesli olarak ifade edilen cümlelerin kağıda aktarılmış halidir. Senaryo yazmak için ilk olarak bir konu belirlemek gerekir. Önem sırasına göre yazıları düzenlenmeli ve sonuca bağlanmalıdır. Örnek senaryo ile konuyu daha iyi anlayalım:

Biten Hayatlar

(Müzik başlar, bir hastane odası Ayşe sandalyede oturuyor, doktor ayakta yüzü öğrencilere dönük, elinde bir uyuşturucu hapı tutmaktadır.)

Hekim: İşte her şey bununla başlar. Sahip olduğunuz veya sahip olacağınız bütün umutlar, bu uyuşturucu ile bir anda kapkaranlık bir boşluğa dönüşebilir. İşte karanlığa düşmüş yeni bir insan. Gelin Ayşe’nin bu karanlığa nasıl düştüğünü hep birlikte anlamaya çalışalım.

Ayşe:  20 yaşındayım. Hanginiz söyleyebilir benim 20 yaşımda olduğu mu Haydi bir tahmin edin bakalım yaşım yirmi mi, yoksa elli mi İşte bu uyuşturucu beni bu yaşlı duruma getirdi. Bu uyuşturucuya nasıl başladığımı anlatmadan önce, içerisinde bulunduğum ruhsal halimden biraz bahsedeyim. Annem öldüğünde 13 yaşındaydım. Annemin ölümü beni yalnızlığa, sebebini bilmediğim bir korkuya sürükledi. Sonra babam kendisinden çok küçük birisini Fatma Ablayı eve üvey anne olarak getirdi. Bu andan itibaren evin içerisinde annemle geçirdiğim bütün hatıralarım canlandı. Kendimi bir boşlukta hissettim.

Fatma Hanım: Mehmet Bey Ayşe’nin halini hiç beğenmiyorum. Ben kendisi ile konuşmak istedim, benimle konuşmayı istemedi. Dersleri de pek başarılı değil, Ayşe ile bir konuşsan belki sana açılır.,

Mehmet Bey: Fatma Hanım kızımın dersleri her zaman iyi olmuştur. O akıllı bir kızdır. Belki hasta olabilir. Kızım okulun ve okumanın önemini anlayacak kadar da zekidir.

Ayşe:  Nereye sürükleniyordum. Fatma abla doğru söylüyor, okula da gitmiyordum.

(Okuldan, öğretmenlerimden arkadaşlarımdan hatta bütün insanlardan nefret ediyordum. Yalnızdım ve kaybettiğim annemi çok özlüyordum. Babam sanki beni eskisi kadar sevmiyordu gün geçtikçe benden uzaklaşıyordu. Babam sorumluluğu tamamen üvey annem Fatma ablaya bırakmış, kendisi benimle ilgilenmek yerine işiyle ilgilenmeyi tercih etmişti. Artık her yerde Fatma abla vardı.)

Senaryo Örnekleri

Ayşe: Annemin yatak odasında, mutfağında, oturma odasında her yerde. Önce annemin resimlerini duvardan indirdiler daha sonra kullandığı eşyalarını örtülerini, göz nuru ile işlenmiş çeyizlerini bir bir ortadan kaldırdılar. Sanki annem bu evde hiç yaşamamış gibi adeta onu bu evden sürmeye çalışıyorlardı. Aslında üvey annem Fatma abla iyi bir insandı kendisine abla dememi istiyordu ve benimle öz annem gibi ilgileniyordu.  Keşke kötü olsaydı hiç olmazsa ondan nefret eder rahatlardım. Sık sık babamla benimle ilgilenmediği için tartışırdı. Bu arada derslerim de gittikçe kötüleşiyor devamsızlıklarım artıyordu. Evden çıkınca geziyor, sinemaya gidiyor, annemle dolaştığımız parkta saatlerce dolaşıyor okula gitmiyordum. İşte tam bu sırada okuldan uyuşturucu kullanmaktan dolayı uzaklaştırma cezası alan Selimle karşılaştım. Selim bir gün okul kantininde otururken gülerek yanıma geldi bir sandalye çekerek ters bir biçimde üzerinde oturdu

Selim: Selam Ayşe. Bu ne surat, ninem gibi yaşlanmışsın ve çirkinleşmişsin.

Ayşe: Sen kendi suratına bak. Maymun suratlı.

Selim: Hemen kızma canım, seni merak ettim.

Ayşe: Affedersin Selim canım çok sıkkın.

Selim: Bana anlatmak ister misin Anlatırsan belki sorununa çözüm yolu buluruz.

Ayşe: İçimdekilerin hepsini Selim'e anlatmaya başladım. Anlatımım bittiğinde içimdeki bütün sıkıntıların aktığını ve ilk defa rahat bir nefes aldığımı hissettim. Artık sorunlarımı rahatlıkla paylaşacağım bir arkadaşım vardı. Selim ile ertesi]]> Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/ogrenci-ozgecmis-ornekleri.html Tue, 27 Nov 2018 08:15:23 +0000 Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu sınavına girer ve öyle hak kazanır. Fakat özel sektörde çalı Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu sınavına girer ve öyle hak kazanır. Fakat özel sektörde çalışmak istiyorsa eğer çalışmak istediği işletmelere cv örneğini bırakmalıdır. İlk deneyimi olan kişiler ilk başta zorlanırlar. Fakat bir kaç iş deneyimi olduktan iş bulma durumu daha kolaylaşır. Öğrenci özgeçmişi başvuru yapan işletmeler tarafından kişi hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Her insanın hazırda özgeçmiş cv formu olmalıdır. Herhangi bir iş başvuru durumunda hazır halde olsun ve başvuruyu daha hızlı bir şekilde yapabilsin diye. Öğrenci özgeçmişin de öğrenci hakkında bilgiler yer alır. Bitirdiği okulla, referanslar, iş deneyimleri, doğum tarihi, adı soyadı gibi bilgiler yer alır. Başvuru yapılan işletmelere göre özgeçmiş cv si farklılık gösterebilir. 


Sigortacılık ve Finans danışmanlığına öğrenci özgeçmiş örneği;

Adı Soyadı: Mustafa Aksoy

Adres: İnönü Caddesi İpek Mahallesi Gül Apartmanı Kat:1 No:2 MALATYA

GSM: 05553332211

Mail: Mustafa_aksoy@gmail.com

Kişisel bilgiler;

Doğum tarihi: 18/02/1993

Doğum yeri: Malatya/Merkez

Medeni Durumu: Bekar

Askerlik Durumu: Muaf

Mezun olduğu okullar;

Ortaokulu: Sümer İlköğretim Okulu

Lise: Sümer Lisesi

Üniversite: İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

Eğitim Durumu: Üniversite

Mezun olduğu bölüm: İşletme bölümü

Yabancı dil: İngilizce (orta)

Bilgisayar bilgisi: Office programları iyi düzeyde, Windows programları iyi düzeyde, Yazılım ve Donanım iyi düzeyde

Sertifikalar veya eğitim programları;

Bilgisayar sertifikası=Halk eğitim kurs merkezi

İngilizce sertifikası=Halk eğitim kurs merkezi

İş deneyimleri; 

Esenlik imar inşaat ve limited şirketi

Umutcan call center çağrı merkezi

Referanslar;

Turgut Özal Tıp Hastanesi Prof. Dr. Ömer Şahin 05447778855

Orhan Barman Belediye Su işleri Müdürü 05336669988


]]>
Hikaye Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/hikaye-ornekleri.html Tue, 27 Nov 2018 23:12:04 +0000 Hikaye örnekleri, hikaye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kul Hikaye örnekleri, hikaye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hikaye örneklerinden bazı kesitler verelim.

Hikaye örnekleri, sabahleyin erkenden evden çıktık. Yolun karşı tarafına geçtik ve karşı taraftaki otobüs durağında bir süre bekledikten sonra otobüs geldi ve tıklım tıklım olan otobüse zor bela bindik. Yarım saatte gidilebilecek olan yolu iki saatte aldık. Otobüsten indikten sonra karşıya geçip toplantının yapılacağı binada ikinci kata çıktık. Hemen yerlerimize oturarak başkanın konuşmasını bekledik. Konuşma bitti ve herkes dağıldı. Artık öğlen olmuştu ve acıktık. Bir şeyler yemek için dışarı çıktık ve lezzeti ile baş döndüren bir kebap salonuna gittik. Acılı bir kebap yanına bol salata ve ayran söyledik. Yirmi dakika kadar bir süre bekledik. Zor olsa da beklemek bu süre sonunda beklemeye değdiğini anladık. Yemekleri yeyip hesabı ödedikten sonra çıktık ve tekrar iş yerine döndük. Evraklar, incelemeler, toplantılar derken gün bitti ve artık evdeydik. Günün yorgunluğu üzerine mutfağa girip yemek hazırlığına başladık. Hafif bir şeyler hazırlayarak yedik ve ardından mis gibi bir çay demleyerek günün yorgunluğunu attık. Artık daha dinlenmiş bir haldeydik. Ben mutfağı toparlarken o televizyon izliyordu. Ardından biraz televizyon keyfi yapıp uyuduk. Dinlenmeyi hak etmiştik. 

Sabah olunca çok şükür ki bir pazar sabahına uyandık. Saat ona kadar uyuduk. Ardından kalktık ve birer duş aldıktan sonra şehrin kalabalığından kurtulmak için biraz uzaklaşıp güzel bir kahvaltı yapmak için uygun mekanlar aramaya başladık. En uygun mekanı bulunca hemen hazırlanıp çıktık. Kalabalık trafiğe rağmen sonunda vardık. Huzur dolu temiz bir ortam. Hemen güzel bir kahvaltı maması kurulmasını istedik. Meyve suları ve çay da... 10-15 dakika gibi bir süre sonunda masa donatılmıştı. Her şey gayet  güzeldi. Hemen kızarmış taze ekmek kokusu çalındı burnuma. Bir baktım ekmekler yeni çıkmış. Garson bizim masaya doğru getiriyor. Ekmeğin gelmesi ile artık her şey hazırdı ve güzel bir kahvaltıya başladık. Her şey birbirinden güzel görünüyordu ve bir o kadar da lezzetliydi. Kahvaltının sonuna masa da bir şey kalmamıştı artık. Birer bardak daha çay içip hesabı ödedikten sonra oradan ayrıldık. Şehrin kalabalığına yaklaşmıştık artık.Hikaye Örnekleri Trafiğin kalabalık olması vitrinleri uzaktan incelememe yardımcı olmuştu. Bu da bazı eksiklerim olduğunu fark etmemi sağladı ve bir kaç parça kıyafet almak için arabaya uygun bir park yeri bulduk. Arabayı park ettikten sonra çok daha hızlı hareket ettiğimizi fark ettik. Çünkü çok kalabalık bir trafik var. Bir kaç mağaza gezdikten sonra istediğim tarz ürünleri bulduk ve aldık. Giyinmek için sabırsızlanıyordum. Elbiseleri de aldık ve eve geldik. Mağazalarda denemeye fırsat olmadığı için hepsini evde denedim. Çok da beğendim. Akşam saatlerine geliyordu zaman. Akşam yemeği için mantar sote yapmaya karar verdim ve kalkıp hazırlamaya başladım. Eşim de salatayı hazırladı. Yemeği yedikten sonra yarın yine bir pazartesi ve yorucu olacak bir haftanın başlangıcı olduğu için sofrayı toparlayıp hemen uyumaya gittik.

Hayat bu tüm yorgunluklara, koşuşturmaya rağmen devam ediyor. Hele de sevdikleriniz yanında iken çok daha güzel yaşanılası bir yer oluyor. 
  


]]>
İzin Dilekçesi Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/izin-dilekcesi-ornegi.html Wed, 28 Nov 2018 06:21:25 +0000 İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesi İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün boyunca yok yazılmaması ve o gün olan herhangi bir sınava başka gün yeniden girme hakkının olması için alınır. İzin dilekçesi raporlar aynı değildir. Rapor kişinin uzun süre ve doktor sayesinden alınan bir izindir. İzin dilekçesi ise müdürde alınan ve sadece bir gün geçerli olan bir belgedir.  İzin dilekçesi boş bir sebepten dolayı verilmez. Her okulun izin dilekçe örneği aynıdır. İzin dilekçesini öğrenci derse geç kaldığı zaman alabilir veya rahatsızlığı durumunda velisi gelip okulda alabilir.

Velinin doğrultusunda olan izinler dilekçe yazılarak okul müdürüne verir. Ve okul müdürü de o gün öğrenciyi izinli olarak kayda geçirir. İzin dilekçesini öğretmenler yazamaz. Sadece imza yetkisi olan kişiler yazabilir. Okul müdürü olmadığı zaman müdür yardımcıları okul müdürünün yerine izin belgesi verebilirler.

İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği;

Zübeyde Hanım Kız Meslek Ve Teknik Lisesi Müdürlüğüne
Velisi bulunduğum 406 numaralı Bilal Kaan isimli 8/A sınıfında öğrenim gören öğrencinin 31/03/2016 tarihinde yaptığı devamsızlık bilgim dahilindedir. Dişçiye gittiğinden dolayı okula gelememiştir. 
İzinli sayılmasını ve gereğinin yapılmasını arz ederim.
 
Adres: Atatürk Caddesi Kiraz Sokak Çözüm Apartmanı Kat:2 No:7 MALATYA 

Velinin Adı Soyadı
Hasan Arı

İmza]]>
Fatura Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/fatura-ornegi.html Wed, 28 Nov 2018 17:36:21 +0000 Fatura örneği, satılan mal, verilen hizmet ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek için müşteriye verilen resmi evraktır. Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmek veya anlaşmalı matb Fatura örneği, satılan mal, verilen hizmet ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek için müşteriye verilen resmi evraktır. Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmek veya anlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Faturanın üzerinde fatura ibaresi ve Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührünün şekli olmalıdır. Bu bilgiler olmadan fatura olarak kullanılamaz. Fatura formatının A4 boyutunda olması uygulama açısından kolaylık sağlar. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar geçersiz sayılır. Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. Mürekkepli kalem, daktilo veya bilgisayar ortamında yazılır. Fatura en az 3 nüsha baskılı ve baskıların renkleri de birbirinden farklı olmalıdır. İlk nüsha müşteriye verilir, ikinci nüsha muhasebe fişine takılır. Üçüncü nüsha ise faturayı hazırlayanın dosyasında arşivlenir. Fatura aynı zamanda elektronik ortamda da hazırlanabilir. 

Faturanın sol üst köşesinde faturayı düzenleyenin adı, varsa ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası olmalıdır. Bu bilgilerin hemen altında müşteriye ait bilgilerin yazılacağı alan vardır. Bu alana müşterinin adı, varsa ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası olmalıdır. Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlendiği için faturanın sağ üst köşesinde faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası olmalıdır. İrsaliye tipi ve irsaliye numarası yine aynı alanda yazılı olmalıdır. Faturanın orta kısmında mal veya hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı yazılmalıdır. Bu bilgiler  yan yana gelecek şekilde ayrı sütunlar halinde yazılmalıdır. Farklı bir mal yada hizmet türü için fatura düzenlenecekse bir alt satıra geçerek aynı işlem tekrarlanmalıdır. Faturanın sağ alt köşesinde toplam, rakam ile KDV tutarı ve genel toplam tutarı yazılı olmalıdır. Sol alt köşede ise, sağ alt köşeye rakam ile belirtilen genel toplam tutar yazı ile yazılmalıdır. Son olarak faturanın baş tarafında faturayı düzenleyenin kaşe ve imzası olmalıdır.  Faturayı düzenleyenin namına,  imzaya yetkili olanların imzaları da kullanılabilinir. 

Fatura Örneği
Fatura aynı zamanda elektronik ortamda da hazırlanabilir. Bu fatura tipine e-fatura adı verilmektedir. E-fatura, kağıt fatura ile aynı özelliklere sahiptir. Kağıt faturadan farklı olarak taraflara zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Faturalar dijital ortamda arşivlendiği için faturaların kaybolma riski ortadan kalkar. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı son açıklama, ilerleyen zamanlarda tüm firmaların e-faturaya geçiş yapacağı yönündedir. ]]>
Afiş Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/afis-ornekleri.html Thu, 29 Nov 2018 07:49:29 +0000 Afiş Örnekleri, amacı bir mesajı iletmek veya bir ürünü tanıtmak için hazırlanan sanat kaygısının da eşit olduğu bir grafik ürünüdür. Bir çok sanat ve tasarım akımlarının afişe etkisi olmuştur. Bunlar dışa vuru Afiş Örnekleri, amacı bir mesajı iletmek veya bir ürünü tanıtmak için hazırlanan sanat kaygısının da eşit olduğu bir grafik ürünüdür. Bir çok sanat ve tasarım akımlarının afişe etkisi olmuştur. Bunlar dışa vurumculuk, uluslar arası tipografik stil, kübizm gibi. Afiş reklam niteliğindedir. Afişin diğer amacı ise doğru hedef kitleye doğru şekilde seslenmektir. Afişte bulunan ürün veya hizmetin en dikkat çeken noktası sponsorlardır. 

Afiş Nasıl Yapılır:
 • Afişteki reklam okunabilir olmalıdır. 
 • Afişin reklamı herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır.
 • Afiş düzenli olmalıdır. 
 • Afiş kısa sürede hedef kitleye seslenmelidir.
Çok süslü ve değişik yazı karakterleri kullanmaktansa sade yazı karakterleri kullanılmalıdır.  Afişinin boyutuna göre değişir ama afiş bir buçuk iki metre uzaktan okunmalı veya dikkat çekmelidir. Sade anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Ancak kurulan cümlelerin dikkat çekmesi de gerekir. Tek yazı önemli değildir. Afişte yazı kadar görsellik de önemlidir. Kısa ve net bir şekilde hedef kitleye seslenilmelidir. Hazırlanan afişteki görsel sayısı en fazla üç adet olmalıdır. Çünkü fazla olduğunda hem okuyucunun gözünü yoruyor hem de afiş kargacık burgacık oluyor. Görsellerin yani fotoğrafların büyük ölçüde olması önerilir dikkat çekmek için. Yani güzel bir görüntü oluşturmuyor. Afişteki en önemli nokta slogandır. Okuyucu direkt sloganla etkileyebilirsiniz. 

Afiş Örnekleri
Afişler üç ana grupta incelenir. Bunlar reklam afişleri, kültürel afiş ve sosyal afiştir. Reklam afişleri genelde ürünleri veya bir hizmeti tanıtmak için kullanılır. Yaygın olarak beş sektörde kullanılır. Bu sektörler moda, endüstri, kurumsal reklamcılık, gıda ve turizmdir. Kültürel afişler tiyatro, sinema, konser, festival, seminer, sergi spor gibi etkinlikleri tanıtmak için kullanılır. Son olarak sosyal afişler ise trafik ulaşım sağlık sivil savunma kızılay, yeşilay gibi toplumu uyarıcı afişlerdir. Bu afiş grubuna siyasi bir parti tanıtmak amacı ile hazırlanan afişlerde girer

Afiş Tasarımındaki Kriterler:
 • Mesaj
 • Mesaj imge büyüklüğü
 • Sözel hiyerarşi
 • Farkedilirlik
Bu maddeler tam anlamıyla yapılmadığı sürece afiş doğru hedefe doğru bir şekilde ulaşamaz.


]]> Paragraf Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/paragraf-ornekleri.html Thu, 29 Nov 2018 09:06:32 +0000 Paragraf örnekleri, paragraf okumayı ve anlamayı kolaylaştıran düşünceleri daha belirgin kılmaya yardımcı olur. Düz yazıların kendi içlerinde satır başları ile ayrılmasına verilen addır. Bir çok paragraf örneği verilebi Paragraf örnekleri, paragraf okumayı ve anlamayı kolaylaştıran düşünceleri daha belirgin kılmaya yardımcı olur. Düz yazıların kendi içlerinde satır başları ile ayrılmasına verilen addır. Bir çok paragraf örneği verilebilir. Bunlardan bazıları, 

Paragraf örneği, insanın içini ısıtan bir renk karnavalının ortasında usulca akıyor nehir. Dağların karşı zirvelerinden püsküren bulutlar top top bir araya gelerek gökyüzünün bir pamuk tarlasına dönmesini sağlıyor. Sabahın ilk ışıkları ile beraber köylerden hayvan sürüleri ayrılıyor. Çobanlar koca hayvanları önüne katmış giderken tozu dumana katıyor. Hayvanlar dağların tepesinde bulunan taze otlara doğru koşturarak ilerliyordu. Sanki haylaz birer çocuk gibi oradan oraya koşturma içerisindeler. Çobanlar nehrin kenarına inip heybelerinde bulunanları çıkarırken hayvanlar yemyeşil otların tadını çıkarıyor. Hava ne sıcak ne soğuk ılık bir hava hakim ve hafif bir esinti hakim. Huzur dolu bir baharı müjdeliyor herşey.  

Paragraf örneği, resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok çalışmalar yapmışlardır. Ortaçağdan bu yana ressamların yaptığı portreleri incelediğimizde gözlerden yüzden çok daha eller üzerinde çalışıldığı görülür. Gergef üzerinde dolaşan çeneyi avuç içerisine alan vücut boyunca görülen eller. Mutluluğu, heyecanı, kaygıyı, sevinci hep anlatır eller. Bundan yıllar önce insan elleri ile neler düşüneceğini öğrenmiş. Geometri bilgisi olmadan ellerini kullanarak bentler yapmışlardır. Matematiği bilmeden parmaklarını kullanarak sayı saymayı öğrenmişler. Sanat üzerine hiç bir bilgiye sahip olmadıkları halde yine ellerini kullanarak mağaralara yüzlerce resimler çizmişler. Bugün en usta ressamların bile yapamayacağı ustalıkta eserler ortaya çıkarmışlar ve hepsi eller sayesinde. Bilimsel veya sanatsal olarak yapılan her ne var ise hepsini ellerimize borçluyuz. Yaşamayı da yaşatmayı da ellerimize borçluyuz. Düşünsenize ellerinizin olmadığını ne yapardınız. Nasıl yer nasıl içerdik. İhtiyaçlarınızı gidermek için sürekli olarak kimden yardım alabilirsiniz ki. Bize verilen ne büyük bir nimet ellerimiz.

Paragraf Örnekleri
Paragraf örneği, kitap fuarını görünce kendimce gezmeyi biraz kafamı dağıtmayı düşündüm. Arkadaşlarımı da alıp beraber fuar alanına gittik. Gittiğimizde daha standlar açılmamıştı. Bizde hemen az ilerde olan çay ocağına gidip birer çay içelim dedik. Çaylar geldi bir kaç yudum aldık. Standlar daha yeni kurulmaya başlıyordu. Bir de ne görelim yedi ile on beş yaşlarında olan binlerce çocuk fuar alanına koşuyor. Bir anda alanı doldu adım atacak yer kalmadı artık. Çocukların arasında kaybolacaktık. Her biri bir yana koşuşturuyor. Birbirlerine kitaplar gösteriyor. Bir süre onların gözlerindeki bu heyecanı izledik. Kimi hemen bir tabure çekip okuyor, kimi satın alıyor, kimi inceliyor, kimi ise haylazlık yapıp standları dağıtıyor. Her birinde tatlı bir haylazlık tatlı bir heyecan. Ne kadar güzel ama bu çocukların böyle küçük yaşta kitapla tanıştırılıyor olması, fuarlara getiriliyor olması. Kitap insanın gelişiminin en büyük parçası okumayı alışkanlık edinmeye bu kadar erkenden başlayabilmek ne kadar da güzel.

Paragraf örneği, en huzur bulduğum yerlerdendir çocuk parkları. Onların heyecanı sevincini görebilmek uzaktanda olsa onların sevincine ortak olabilmek alır götürür beni. Her birinin bir tarafa koşuşturması, bazılarının salıncak sırası beklemesin, kaydıraktan kayarken " anne tut tamam mı " diyenler. Annelerin hemen orda diğer çocukların anneleri ile kaynaşması arkadaş olması. Tüm parktaki insanların bir aile gibi olması. Hep bir huzur verir bana bu parklar. Alır özlem duyduğum kendi çocukluğuma götürür. 
]]>
Savunma Örneği https://www.dilekceornegi.gen.tr/savunma-ornegi.html Fri, 30 Nov 2018 03:31:11 +0000 Savunma Örneği, Savunma, geçerli (meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç yada olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranı Savunma Örneği, Savunma, geçerli (meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç yada olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi için istenen yazılı yada sözlü ifadelerdir. Savunma evrensel hukuk tarafından kabul edilmiş bir haktır. İhlali yapan kişi bu haktan mahrum edilemez. Nerede olursa olsun savunması alınmadan yapılan her türlü yargılama kanunsuz bir yargılamadır, bu yargılama mahkeme de olabileceği gibi iş yerinde yada benzer her hangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında olabilir. 

Savunma da amaç nedir 

Savunma ihlal edilen mevzuat hükmünün neden ihlal edildiği, geçerli mazereti olup olmadığının araştırılması mantığı aranır. İhlali gerçekleştiren kişi yüzde yüz haksız olsa bile hukuki kararların yasalara uygunluğu için savunma yapılmadan nihai karar verilmez. Savunma alınmadan verilen kararlar hukuk bakımından yok hükmündedir.

Savunma nasıl olmalıdır

Savunma sözlü ve yazılı olarak verilebilir, Sözlü savunma yapmadan önce mevzuat hükümleri gözden geçirilir, hangi kanun, yönetmelik, genelge veya prensip emir savunma yapan kişiye daha fazla haklı görüyor, mevzuat maddesi üzerinden sık sık vurgu yapılır. Eğer kendinizi gerçekten suçlu kabul ediyorsanız ve ille bir ceza verilecek ise pişmanlık belirtmeniz gerekmektedir. Savunma yaptığınız yetkili makama karşı hal ve hareketleriniz saygılı ve ölçülü olmalısınız, aksi halde verilecek cezanın en yüksek sınırı olan ceza verileceğini unutmayın. Yazılı savunma ise açık anlaşılır ve yasal dayanağı olan bir savunma olmalıdır. Mevzuatın ilgili maddeleri özetlenerek savunmada belirtilmelidir. Unutulmaması gereken yetkili makam da yaptığı işi hukuka aykırı yaparak kendini riske atmayacaktır.

Savunma Örneği
Savunma Örneği-1

"Fabrika işçisi AB akşam iş çıkışından hemen sonra sırada telefonu çalar ve fabrika içeride arkadaşı AC içeride mahsur kaldığını kapıların kilitlendiğini yetkililere haber vererek kapıların açılmasını ve kendisinin dışarı çıkartılmasını istemektedir. Yetkililerin telefonuna ulaşamayan AB kendi yöntemlerini kullanmak ister ve fabrikanın kapısını zorlar, kapıyı açamaz fakat kapı kiliti hasar görür. Bunun üzerine fabrikanın çatısına çıkarak havalandırma penceresinden aşağı iner, AC tuvalette kapalı kalmıştır, tuvalet kapısını dışarıdan açar,  ve arkadaşını alarak dışarı çıkarlar, bu sırada güvenlik görevlileri tarafından fark edilirler. Fabrika yönetim konuyla ilgili soruşturma başlatır. Yönetim iki işçiden savunma ister." Fabrikanın çalışma sözleşme veya tabi olduğu kanunda savunma ile ilgili özel bir madde yok ise genel hukuktan yararlanılır. Genel hukukta savunma süresi bir haftadan az onbeş günden çok olamaz.

AB'nin savunması (özetle), gg.aa.yyyy günü saat :17.00'da işten ayrıldım. Fabrikanın otoparkında bulunan aracıma yöneldiğim anda telefonum çaldı ve arayanın iş arkadaşım AC olduğunu gördüm, cevap verdim, fabrikada kapalı kaldığını, kendisinin dışarı çıkartılmasını istedi, bende hemen yetkilileri aradım, fakat ulaşamadım. Kendi yöntemimi denemeye karar verdim, önce fabrika kapısını zorladım olmadı, çatıya çıktım ve aydınlatma penceresinden içeri indim, arkadaşım AC'nin tuvalette kapalı kalmıştı. AC'yi aldım. Fabrika kapısını arkasından açtım, güvenliğe kapıyı kapatmasını söyledim fakat güvenlik bizim bu saatte fabrikada olmamız gerektiğini neden burada olduğumuzu söyledi. Durum bundan ibarettir."

Savunma Örneği-2

İş yerine gelmeyen mazeretsiz olduğu düşünülerek hakkında soruşturma açılan AB savunmasında (özetle) "gg aa yyyy günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldım. Genel kontrol ve muayene sonucunda büyük bir sorun olmadığı anlaşıldı. Dr. rapor]]> Profesyonel Cv Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/profesyonel-cv-ornekleri.html Fri, 30 Nov 2018 16:06:59 +0000 Profesyonel cv örnekleri, Cv işe girmeden önce doldurulan belgedir. Bu belgede kişinin eğitim durumu, yaptığı işler, hobileri, yetenekleri falan yer alır. Büyük şirketlerde istenilen cv oldukça detaylı olmalıdır. Ancak iş ye Profesyonel cv örnekleri, Cv işe girmeden önce doldurulan belgedir. Bu belgede kişinin eğitim durumu, yaptığı işler, hobileri, yetenekleri falan yer alır. Büyük şirketlerde istenilen cv oldukça detaylı olmalıdır. Ancak iş yerlerine sunulan cv kişiyi yansıttığı için çok dikkatli doldurulmalıdır. Cv formu kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır. Bir cv formu ne kadar dolu olursa kişinin dikkat çekmesi o kadar çabuk olur. Ancak cv formunun dolu olması demek uzun uzun sıkıcı bir cv formu doldurmak demek değildir. Cv formunu ilk defa dolduracak biri mutlaka daha öncesinden deneyimli birinden yardım alması gerekir. Kişinin bilgileri, iş deneyimleri cv formunda doğru bir şekilde yansıtılmalıdır.

Profesyonel cv örnekleri:

Tarih:

Adı soyadı:

Adresi:

Telefonu:

E-posta:

Eğitim durumu:

Okulu-bölümü-derecesi:

İş deneyimleri:

Çalıştığı iş yerinin adı-pozisyonu:

Profesyonel Cv Örnekleri
Referanslar:

İmza:

Kişi cv formunu doldururken kendini iyi yansıtmalıdır. Ne kadar güzel bir cv formu doldurursanız o işi almanız ve dikkat çekmeniz daha çabuk ve kesin olur. Bazı şirketler cv formunu alıp kişiyi görüşmeye çağırmadan bu formu değerlendirir. Bu yüzden siz orada yokken bu cv formu sizi yansıtacağı için kesin  ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Bazı şirketlerde cv formu ile birlikte kişide görüşmeye çağırır. Bu şekilde kişi kendini daha net ifade edebilir.
]]>
Slogan Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/slogan-ornekleri.html Sat, 01 Dec 2018 00:51:11 +0000 Slogan örnekleri, slogan bir reklam amacı ile ürünleri tanıtmak için kullanılan söz gruplarıdır. Ürünü tanıtmak beğendirmek amacı ile yapılan dikkat çekici olacak sözlerin bir araya getirilerek ürünün tanıtılmasıdır. Slogan örnekleri, slogan bir reklam amacı ile ürünleri tanıtmak için kullanılan söz gruplarıdır. Ürünü tanıtmak beğendirmek amacı ile yapılan dikkat çekici olacak sözlerin bir araya getirilerek ürünün tanıtılmasıdır. Bir çok markaya ait bir çok slogan bulunur. Bunlar
 • Ace içeri mikroplar dışarı
 • Lekelere düşman çamaşıra dost
 • Farkı fiyatı
 • Beyaz ötesi
 • Öyle hızlı temizliyor ki sanki bu dünyadan değil 
 • Meyveler gaza geldi
 • Bir dilim asla yetmez
 • Bahanesi çok
 • Güzel demek yetmez
 • Sofraya en son o gelir akıl da bir tek o kalır
 • Dolu dolu bankacılık
 • Faizsiz kazanç 
 • Bir farkınız olsun
 • Gelecekte bir gün gelecek
 • Evdeki huzur zenginlik budur 
 • Arçelik demek yenilik demek
 • Zirveye uzanan çizgi
 • Önem taşır
 • İletişim sanattır
 • En değerli giysiniz cildiniz
 • Her eve lazım
 • Yeni başlangıçlar
 • Tek benzeri öteki teki
 • Aromadan başkasını arama
 • Teknoloji ile bir adım önde
 • Size düşen keyfini sürmek
 • Kıymetli yün halı
 • Sıcak eşya uzmanı
 • Şimdi konuşma Zamanı
 • Farklı beklentilere farklı çözümler
 • Güç kontrol altında
 • Ne yediğimiz önemlidir
 • Bilinçli alışveriş burada
 • Her pakette aynı lezzet
 • Bal gibi biliyorsunuz
 • Kalbinizle dost
 • Hayat çağırıyor, anahtarı sende
 • Güzel yaşamak sanattır
 • Eğlence nerede ben orada
 • Var mı bizim gibi lezzetlisi
 • Giyim bir yaşam tarzıdır
 • Toptan fiyatına perakende satış
 • Baş döndüren ışıltılı saçlar
 • Sıcacık ayaklar yumuşacık hayatlar
 • Ağzı olan konuşuyor
 • Fark yaratan tasarım
 • Hayata hazır olunca
 • Önce hisset sonra yaşa
 • Makinanız uzun yaşar calgonla
 • Çocuğun olduğu her yerde
 • Teknoloji cana geldi
 • Cildiniz kontrol altında
 • Hayatın tadı 
 • İlk bilen siz olun 
 • Bir ısırıkla bambaşka bir dünya
 • Sütün en tatlı hali
 • Kek dünyasında tek
 • Bana göre süt onlara göre çikolata
 • Yalnız düşüncelere baskı yapmıyoruz
 • Türkiye'nin iş gücü
 • Dört mevsim dostunuz
 • Slogan Örnekleri
 • Yalnızca en iyiler bu kuruya girebilir
 • İnsan için her yerde
 • İçinizdeki baştan çıkarıcılığı harekete geçirin
 • En güzel çay doğuş çay
 • On kata kadar daha uzun ömürlü
 • Saçlarınızın güzelliği gözlerinize yansır
 • Suya yön veren öncü kuruluş
 • Damla hep bir damla önde
 • Form ye form da kal
 • Finalle kazanacaksınız
 • Her işin başı para
 • Hayat sizin kontrolü kimin
 • Bana göre eğlence babama göre güvence
 • Kendini tazele güne yeniden başla
 • Çünkü tüm lastikler aynı değildir
 • Seçim senin
 • Su hayattır
 • Kayalinizdeki her şey için tek bir kart
 • Bembeyaz dişler kendinden emin gülüşler
 • Eskimiş çoraplarınızı atın atamazsanız paspas yapın
 • Dünyanın en iyilerinden
 • Eğlenceye ayarlı tatlı şeker
 • Sihirli sakızlı oyuncak kutusu
 • Gözünüz bizde olsun
 • Rahat bir emeklilik için güvenceniz iyi olmalı
 • Çamaşır suyundan çok daha öte 
 • Devam sütünde annelerin bir numaralı tercihi
 • Ateşte açan çiçekler
]]>
Özgeçmiş Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/ozgecmis-ornekleri.html Sat, 01 Dec 2018 23:38:32 +0000 Özgeçmiş Örnekleri, Özgeçmiş günümüzde latince karşılığı olan CV (Curriculim Vitae) hayat koşusu olarak adlandırılmaktadır. Özgeçmiş mektubu genellikle iş başvurusunda istenilen, sizin kendi potansiyelinizi, özel Özgeçmiş Örnekleri, Özgeçmiş günümüzde latince karşılığı olan CV (Curriculim Vitae) hayat koşusu olarak adlandırılmaktadır. Özgeçmiş mektubu genellikle iş başvurusunda istenilen, sizin kendi potansiyelinizi, özel hayatınızı, hobilerinizi, yeteneklerinizi, tecrübelerinizi ve iş verene sunacağınız katkıların neler olabileceğini anlatan bir mektuptur. Özgeçmiş mektubunda vesikalık fotoğraf, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, adres bilgileri, hobileriniz, ne kadar süredir bu işle uğraştığınız, yabancıl dil durumunuz, bitirmiş olduğunuz okula ait diploma, referanslara ait açıklamalar bulunmalıdır. Özgeçmiş hazırlarken dikkat çekmeniz gereken en önemli nokta müracaat ettiğiniz sektörü iyi tanıdığınız ve nasıl başarıları olabileceğinizi ispat etmelisiniz, 

Özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler;

Öncelikle hangi meslek grubunda iseniz o kapsamda bir özgeçmiş hazırlamalısınız. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olmasına özen gösteriniz. Giriş bölümünde kısaca doğum yeri ve adres, gelişme bölümünde ön plana çıkartmak istediğiniz düşünce müracaatınız anlamı, sonuç kısmında ise amacınız ile ilgili bilgiler vermelisiniz. Özgeçmiş mektubu genel bir metin şeklinde yazılabileceği gibi matbu şekilde hazırlanmış boşluk doldurma şeklinde de yazılabilir. Aşağıda metin şekilde de hazırlanmış özgeçmiş örneği mevcuttur.

Örnek genel metin şeklinde hazırlanan özgeçmiş (bankaya iş başvurusunda özetle)

01.01.1990 yılında Ankara'ya bağlı Çubuk ilçesinde doğdum. Ankara Çubuk merkez nüfusa kayıtlıyım. Halen Yeni mah. Çıkmaz sk. No 43 Çubuk Ankara adresinde annem ve babam ile birlikte ikamet etmekteyim. Evli ve bir kız çocuğum var.

 İlköğretim ve liseyi Çubuk ilçesine okuduktan sonra Üniversiteyi Başkent Üniversitesi Hukuk bölümünde okudum. 2011 yılında mezun oldum. Kanada Oktova üniversitesinde 2011-2014 Bankacılık ve Sigortacılık üzerine master yaptım. Daha önce herhangi bir iş deneyimim bulunmamaktadır. İyi derece de İngilizce bilmekteyim. Bankacılık ve Sigortacılık alanında kullanılan bilgisayar proğramlarının çoğunu kullanabilirim. Esnek mesai şartlarına uygun çalışabilirim. Borsacılar derneğinin üyesiyim. E sınıfı belgeye sahibim, seyahat engelim yoktur.

Özgeçmiş Örnekleri
Bankanızda çalışma talebim kabul edildiği takdirde şube 2016 hedefi olan xxxxxxxxx tl. miktarın üzerine çıkabileceğime olan inancım tamdır.  Tarih:ggaayyyy 
Telefon: xxxxxxxxxx
Adres: x..x...xxx                
Referanslarım AB, AC                                             
İsim soyisim
imza.

Özgeçmiş hazırlarken gözden kaçanlar;

Özgeçmiş gerçekten başarı var ise uzatılarak yazılmalı değil ise çok uzun olmamalı, eksik bilgi vermekten kaçınmalı, içeriği sizi merak ettirmeli ve mutlaka mülakata çağırtacak nitelikte olmalıdır. Okuldan yeni mezun biri için bir sayfa özgeçmiş yeterlidir. Özgeçmiş formunun sağ üst köşesinde vesikalık güzel çekilmiş bir fotoğraf olmalı, adres okunaklı ve anlaşılır, e-posta adresinizin içinde ağırlık isminiz ve soy isminizden oluşmalı. Cep telefonunuza günün her saati iki defa çalındığında ulaşılmalı. Yeni işe başlayanların iş ile ilgili tecrübeleri eksik kaldığından bu durumu, üniversite de katılmış olduğu etkinlik ve üyelikleri yazarak doldurabilir. Tabii marjinal etkinlikler olumsuz not edinmenize neden olacaktır, bu nedenle yararlı projeleriniz var ise bunlar ön plana çıkartılmalıdır. İşverenler özgeçmiş  formunu okurken imla kurallarına dikkat ediyorlar bu nedenle yazarken imla hatası yapmamaya dikkat edin. Ayrıca mezun olmadan özgeçmiş hazırlayıp başvuruda bulunursanız hem iş aramak için vakit kaybetmezsiniz, hemde işveren tarafından taze bilgili bir insan profil]]> Eleştiri Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/elestiri-ornekleri.html Sun, 02 Dec 2018 00:59:31 +0000 Eleştiri örnekleri, eleştiri bir durumun eserin ya da olayın iyi ya da kötü yanlarının belirtilmesidir. Onunla ilgili uzman bir kişi tarafından yorumlanarak bilgiler verilmesidir. Eleştiri sadece olumsuz olacak diye bir şey yoktur. Eleştiri örnekleri, eleştiri bir durumun eserin ya da olayın iyi ya da kötü yanlarının belirtilmesidir. Onunla ilgili uzman bir kişi tarafından yorumlanarak bilgiler verilmesidir. Eleştiri sadece olumsuz olacak diye bir şey yoktur. Olumlu eleştirilerde yapılmasına mümkündür. Bazı eleştiri örneklerine bakalım.

Eleştiri örneği, Gülün adı romanı bir masa başı romanı. Eco da söylüyor bunu. Romanı bitirdiğimiz zaman hiç bir kişi kalmıyor. Romanı asıl okutan polisiye öykü yanı. Polisiye öykü de bir defa okunup düğümleri çözüldü mü tamam. İkinci bir kez okumak zevk vermiyor. Fakat Gülün adı talihli bir roman. Çok satacak, çok okunacak çok sözü edilecek bir roman ama sadece bu kadar. Tekrar tekrar okuma isteği uyandırmayacak. 

Eleştiri örneği, yazar bu eserinde toplumun bir gerçeğini belirtmek istiyor. Bir çevreyi görmüş bu çevrenin kişilerini biliyor ve tanıyor. Ama romanı okuyup bitirdikten sonra zihnimizde sadece bazı olaylara ait izler kalıyor. Bir de yazarın bunlara karşı tutumu yergici. Yazarın tutumunu ve öfkesini doğru buluyor ve okuyucu olarak katılıyoruz. Ama bu kitabı deneme ile röportaj arasında kalmaktan kurtaramıyoruz. Daha da doğrusu bir roman tadı alamıyor ve bu ikilem arasında kalıyoruz. 

Eleştiri Örnekleri
Eleştiri örneği, bu televizyon dizileri yok mu Hiç ama hiç onaylamıyorum. Toplum ahlakını yerle bir ediyor. İnsanların aklına hiç olmayacak şeyleri yerleştiriyor. İnsanın hiç aklında olmayacak olan şeylerin aslında olabileceği sinyalini veriyor. Bizim gelenek ve göreneklerimize tamamen aykırı olan ilişkilerden yaşam tarzlarından bahsediyor. Gençler ve özellikle çocuklar bundan çok kötü etkileniyor. " İzletme o Zaman " diyenleri duyabiliyor gibiyim. İzletme de saat sekiz de hatta beşte koyuyorsunuz bu programları. Ben bu saatte nasıl çocuk uyutayım. Nasıl engel olayım. Bir yerde artık söz geçiremiyorsun. Hangi kanalı açsan aynı saçmalıklar. Eğitici hiç bir program yayınlanmıyor maalesef. Okullar, öğrenciler ile ilgili olan dizilerde öğrenciler öğretmene bağırıyor ve bu gayet normal gibi karşılanıyor. Çocukta okula gidince bunu rahatlıkla yapıyor. Bunlardan yüz buluyor. Bu programların yapılmaması gerektiğini, yapıldığında ya da yapılmak zorunda ise geç saatlere konulması gerektiğini düşünüyorum.

Eleştiri örneği, yeni şarkıcıların şarkılarında ne demek istediklerini anlayamıyorum. Eskiden şarkı da türküde sevgi anlatılırdı. Özlem ya da ayrılık, kırgınlık anlatılırdı. Şimdi kim ne diyor anlamıyorum. Üç beş kelimeyi bir araya getiren şarkı yaptı sanıyor. Anlamsız kelime topluluklarından başka bir şey değil şimdi ki şarkılar. Anlamı ne diye yazana sorsan o bile açıklayamaz. Evet bunu gayet rahat söylüyorum. Çünkü hiç bir anlamı olmayan harf topluluklarından başka bir şey değil yeni oluşturulan şarkılar. Biraz daha anlaşılır bir amaç içeren bir duygu içeren şarkılara yönelim artsa her şey çok daha güzel olacak. Tabi benim asıl anlamadığım. Bu şarkıları delice son ses dinleyenler ve söyleyenler. Demek onlarda kalabalığa uymaya şarkı sözlerinden çok söyleyenin namına bakıyorlar.
]]>
Cv Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/cv-ornekleri.html Sun, 02 Dec 2018 21:54:24 +0000 Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hang Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgileri gibi bilgiler yer alır. Bazı iş yerleri görüşmeyi kabul etmeden önce kişinin cvsini inceler, sonra kişiyi görüşmeye çağırır. Bu yüzden cv formu kişiyi yansıtır. Kesin ve net bilgiler yazılmalıdır. Bazı iş yerleri ise hem cv formunu hemde kişiyi anda görüşmeye alır. Cv formu bir iş yerine girmeden önce düzenli, kısa, öz ve anlaşılır biçimde doldurulmalıdır. Çünkü iş yeri için bu bilgiler çok önemlidir. İş yerinde çalıştıracakları kişiyi bu form sayesinde tanırlar. 

Cv örnekleri:

Standart cv örneği:

Adı soyadı:

Adres:

Telefon:

Eğitim:          
                                                           
Bilgisayar bilgisi:

Yetenekler:                                  
                         
İş deneyimleri:

Referanslar:                                                             
                                                                                                                                                                                                             
Tarih-İmza:

Ayrıntılı cv örneği:

Adı soyadı:

İletişim:

Telefon:

E-posta:

Adres:

Bilgisayar bilgisi:                    
                                                     
Yabancı dil bilgisi:

Yetenekler:                                    
                                                  
Hobiler:

İş deneyimleri:                                               
                                   
Çalıştığı pozisyonlar:

Eğitim durumu:                                                
                               
Alınan sertifikalar:

Cv Örnekleri
Sürücü belgesi:

Referanslar:

Tarih-İmza:

Bir cv formu ne kadar dolu olursa o kişinin o iş yerinde dikkat çekme oranı o kadar yüksektir. Ancak dolu ve anlaşılır olması gerekir. Cv formunun dolu olması uzun olması anlamına gelmez. Cv formu kişiyi yansıttığı için kısa, anlaşılır ve net olmalıdır. Cv formu çok dikkatli ve düzenli doldurulmalıdır. İlk iş deneyimin de ve ilk cv formu doldurmada birinden yardım alınmalıdır. Çünkü kişinin ne kadar çok iş deneyimi olsa da, eğitim durumu ne kadar iyi olsa da bunu iyi sergileyemediği zaman hiç bir işe yaramaz. Yani ne kadar çok iş ve yetenek olsa da yanlış sunumda bunların hiç bir önemi yoktur. Bu yüzden cv formunu ilk kez dolduran biri mutlaka yardım almalı. Cv formunu anlaşılır, düzenli ve net bir şekilde doldurmalıdır. Öyle bir cv formu doldurmalı ki iş yerinde mutlaka dikkat çeksin ve işi alma oranı o kadar çok yükselsin. Cv kişinin geçmişini, deneyimlerini ve kendini yansıtır.]]>
Gazel Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/gazel-ornekleri.html Mon, 03 Dec 2018 20:59:37 +0000 Gazel Örnekleri, beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden biridir.  Divan edebiyatının en önemlidir. Gazel çok sevilip ve çok kullanılan nazım biçimidir. Divan edebiyatının en çok kullanılan Arap kökenli bir nazım biçimidir. Gazel Örnekleri, beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden biridir.  Divan edebiyatının en önemlidir. Gazel çok sevilip ve çok kullanılan nazım biçimidir. Divan edebiyatının en çok kullanılan Arap kökenli bir nazım biçimidir. 

Gazelin Özellikleri:
 • Gazel aruzun her kalıbıyla yazılır.
 • Gazelin nazım birimi beyittir.
 • Gazeller en az beş en çok ise on beş beyitten oluşur. Fakat en sık kullanılan en az beş en fazla yedi beyitli olanıdır. 
 • Gazelin uyak düzeni aa/ba/ca ... biçiminde oluşur.
 • Gazelde işlenilen konular aşk, şarap, zamandan yakınma, felsefi düşünce, didaktik düşünce, din ve tasavvuf konuları ele alınır.
 • Gazel konu yönünden halk şiirindeki koşmaya benzer.
Gazelin ilk beytine matla denir. Son beytine ise makta yani taç beyit ya da şairin adının geçtiği beyit denir. Matlanın altındaki beyte ise hüsn-i matla, matlanın üstündeki beyte de hüsn-i makta denir.  Gazelin en güzel beytine ise beyt ül gazel denir. 

Gazel Örnekleri
Gazellerin beyitleri arasında genellikle konu bütünlüğü yoktur. Fakat bazı gazellerde beyitler arasında konu bütünlüğü görülmektedir. Bu gazellere ise yek ahenk gazel denir. Aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan gazele ise yek avaz gazel denir. Bazı gazeller ise dize sonlarındaki uyaklardan başka bir de dizenin ortasında bir iç uyak meydana getirilerek yazılabilir. Bu gazelleri ortadan bölüp alt alta yazıldığında abab/cccb /dddb ... uyak düzeni bu biçimde oluşur. Bu şekilde beyit değil dörtlük oluşturulmuş olur. Bu tür gazellere ise musammat gazel denir. Divan şiirinin en ünlü gazel şairleri Fuzuli, Nedim; Baki, Naili'dir. 
]]>
Zarf Örnekleri https://www.dilekceornegi.gen.tr/zarf-ornekleri.html Tue, 04 Dec 2018 05:57:30 +0000 Zarf Örnekleri, fiillerden, sıfatlardan, sıfat fiillerden ve zarf niteliğindeki sözlerden önce gelen zaman yönü, yer, yön, nitelik yönü, durum yönü, azlık çokluk, bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileye Zarf Örnekleri, fiillerden, sıfatlardan, sıfat fiillerden ve zarf niteliğindeki sözlerden önce gelen zaman yönü, yer, yön, nitelik yönü, durum yönü, azlık çokluk, bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyerek ve değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözlerdir. Zarflar, sıfatlardan ve zarflardan önce gelir. Fakat cümledeki asıl yeri fiilin önüdür. 

Soyut isimler ve özel isimler genellikle zarf olarak kullanılamaz. Bu kelimeler edat grubu ya da zarf yapan ek aldıklarında zarf görevini üstlenirler. Örneğin; 'Olayları aklınca yorumladı'

Zarflar isim soylu kelimelerdir. Zarf olarak isim çekimi eki, iyelik eki ve çoğul ekleri alamazlar. İsim çekimine girmezler. Önüne geldikleri kelimelere yalın olarak eklenirler. İsim çekim eki aldıklarında ise isimleşirler.

Zarfların isim çekim eki almamalarından dolayı fiile kalma, yönelme ve çıkma durum eklerini alarak bağlanmış olan isimler zarf değildir, dolaylı tümleçtir. Bazı isim çekim ekleri isim soylu kelimelere eklenerek onları zarf yaparlar. Bu ekler birleştiği isimle kaynaşıp kalıplaşarak kelimeyi zarfa dönüştüren eklerdir. Benzer durumlar bugünkü hal eklerinde de söz konusudur.  

Zarf Örnekleri
Zarfların Sınıflandırılması:
 • Yapıları bakımından zarflar
 • İşlevleri bakımından zarflar
 • Kökenleri bakımından zarflar
Yapıları bakımından zarflar kendi aralarında altı gruba ayrılır. Bunlar basit zarflar, türemiş zarflar, bileşik zarflar, pekiştirilmiş zarflar ve kelime grubu yapısındaki zarflardır. işlevleri bakımından zarflar kendi aralarında beşe ayrılır. Bunlar ise zaman zarfı, yer yön zarfı, azlık çokluk zarfı, tarz zarfları ve soru zarflarıdır. Son olarak kökenleri bakımından zarflar ise iki gruba ayrılır. Bu  gruplar ise yabancı kökenli zarflar ve Türkçe kökenli zarflardır.

Zarf Örnekleri:
 • Yaz boyu hiç bir işini yapmadı.
 • Gece gerekenleri düşünmeli; sabah ona anlatmalıyız.
 • Çok sevimli bir kızları vardı.
 • Kardeşin de senin gibi yorulmuştu.
 • Kuşlar gibi özgür yaşadık.
 • Buralara arada bir uğruyor.
]]>