(  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI      : Onur YASA
DAVALI       : Leman GÖRKEM
DAVA          : Veraset ilamı.
AÇIKLAMA  :
1- Müvekkilimin babası  …../…../…… tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak müvekkilin annesi (murisin eşi) …………………….., çocukları olarak kardeşi  ……………..ve  müvekkilim ………………..  kalmışlardır.
2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.
3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris …………………………in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………………nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  ……………..

Davacı Vekili
Av.

NÜFUS BİLGİLERİ   :
İli                     :
İlçesi               :
Mahallesi        :
Cilt :

Incoming search terms:

  • veraset ilamı dilekçe örneği 2012
  • veraset ilamı dilekçesi örneği 2012
  • veraset ilamı dilekçesi 2012
  • VERASET İLAMI 2012
  • veraset ilamı dilekçesi örneği
  • veraset ilamı dilekçe örneği indir
  • veraset ilamı dilekçesi indir
  • veraset ilamı dilekçe örneği
  • veraset ilamı dilekçesi
  • veraset işlemleri 2012