Tagged with veli izin belgesi örneği

Gezi İçin Velilerden İzin Dilekçe Örneği

VELİLERDEN İZİN İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ Sayın Veli, ………………………………………..İlköğretim Okulu öğretmeni olarak………………….. tarihinde ……………………saatleri arasında İstanbul Müzelerine gezi düzenlenecektir. Aşağıdaki izin belgesini doldurarak sınıf öğretmenine ………………. Tarihine kadar ulaştırmanızı rica ederim. İmza Adı, soyadı …………………… ……………………………………….İlköğretim Müdürlüğüne, Okulunuzun…………………..tarihinde ………………..saatleri arasında İstanbul  Müzeleri’ne yapılacak geziye …………sınıfı ………..no’lu öğrencisi kızım/oğlum …………………………………………’nın katılmasına izin veriyorum. Saygılarımla, İmza Adı, soyadı [...]

404