Tagged with Spor

İş Başvurusu Dilekçe Örneği

İŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre Kurumunuzda 2011 yılı içinde sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen Büro Personeli kadrosuna müracaat etmek istiyorum. Gereğini arz ederim. Açık İkametgah Adresiniz: TARİH İMZA Ev Telefonunuz: Ad ve Soyad Cep Telefonunuz: Başvurduğunuz Unvan: [...]

Kira İhtar Dilekçesi

KEŞİDECİ : VEKİLLERİ : MUHATAP : KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkında son ihtardır A Ç I K L A M A : 1- Sayın muhatap, müvekkilimiz Tesislerinizin bitişiğinde bulunan iki dönüm arazi içindeki konutunda yaklaşık otuz yılı aşkın süreden beri ikamet etmektedir [...]

404