Tagged with Cumhuriyet

Kredi Kartı Aidatı İadesi Yargıtay Kararı

6 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28134 YARGITAY KARARLARI Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No             : 2011/4736 Karar No           : 2011/11579 YARGITAY İLAMI Mahkemesi       : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi Tarihi                : 12/10/2010 Numarası          : 2010/291-2010/548 Davacı               : Ankara T.A.Ş. vekili avukat Zeynep Eren Çengelci Davalı                : Koray Karacan vekili avukat Mehmet Behic Güleç [...]

Savcılık Dilekçe Örneği

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Bakırköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. 2. Eylemden [...]

Şikayet Dilekçe Örneği

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Avcılar ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Avcılar Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. 2. Eylemden [...]

Sabıka Kaydı Dilekçe Örneği

…………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ………………………………………………verilmek uzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/20… Adı ve Soyadı İmza Acık Kimliği : T.C Kimlik No : Soyadı : Adı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer (ili-ilcesi) : Onemli Not : Dilekce ile birlikte Nufus [...]

Cep Telefonu Numarasının Değiştirilmesi Talebi Dilekçe Örneği

…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA Cep telefonu numarasının değiştirilmesi talebi dilekçe örneği TALEPTE BULUNAN : VEKİLİ :. KONU : Müvekkilem adına kayıtlı telefonun numarasının değiştirilmesi talebine ilişkin dilekçemizin Turkcell iletişim hizmetleri A:Ş. ne havale edilmesidir. . AÇIKLAMA : 1- Müvekkilem ……………………………., …….. grubuna bağlı ………………… pazarlama şirketi Gelişim Dayanıklı Tüketim Malları pazarlama A.Ş. nde muhasebe müdüresi olarak [...]

Tutuklanmaya İtiraz Dilekçe Örneği 2

SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ………….. DOSYA NO : ……/……. HAZIRLIK NO : SANIK ADI SOYADI : Halen ….. cezaevinde tutuklu VEKİLİ : KONU : Mahkemeniz ……gün ve …. Sayılı tutuklama kararına itirazımız hakkındadır. İTİRAZ NEDENLERİ: 1-) Müvekkilim; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de kendisine aittir.Ayrıca kendisine ait ve bizzat kendisinin çalıştırdığı şirketi [...]

Tutuklanmaya İtiraz Dilekçe Örneği

SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ………….. DOSYA NO : ……/……. HAZIRLIK NO : SANIK ADI SOYADI : Halen ….. cezaevinde tutuklu VEKİLİ : KONU : Mahkemeniz ……gün ve …. Sayılı tutuklama kararına itirazımız hakkındadır. İTİRAZ NEDENLERİ: 1-) Müvekkilim; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de kendisine aittir.Ayrıca kendisine ait ve bizzat kendisinin çalıştırdığı şirketi [...]

Sabıka Kaydı Dilekçe Örneği

CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA …………… ADALET BAKANLIĞI’na verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 09.04.2010 ……………. Açık Kimliği : T.C Kimlik No : Soyadı : Adı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İli-İlçesi) : Incoming search terms:arşivli sabıka kaydı dilekçesabıka kaydı dilekçe [...]

Savcılığa Hitaben Şikayet Dilekçesi

SAVCILIĞA HİTABEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık [...]

404