Tagged with Bir

Dilekçe Nasıl Yazılmalı ?

Dilekçe, herhangi bir türde isteği yada şikayetlerinizi bildirmek, resmi veya resmi olmayan özel kuruluşlara tüzel olarak yazılan imzası bulunan temel başvuru yazılarıdır. Türk anayasalarına göre isteyen bütün türk vatandaşları resmi olan kurum ve kuruluşlara dilekçe yazma hakkına sahiptir. Bir insanın dilekçe yazması ya da internetten dilekçe örneği araması çok olası bir durumdur ki bizlerde bunun [...]

Dilekçe Gönder

Daha Önce Resmi Bir Dairede Kullandığınız Dilekçe Örneğini info@dilekceornegi.gen.tr adresine Gönderebilirsiniz… Gönderdiğiniz Dilekçe Örneği 24 Saat İçinde Sitemiz de Yayınlanacaktır. Incoming search terms:hesap kapatma dilekçesibanka hesap kapatma dilekçe örneğibanka hesap kapatma dilekcesibanka hesabı kapatma dilekçesihesap kapatma dilekçe örneğibanka hesabı kapatma dilekçe örneğibanka hesabı kapatma dilekçesi örneğibanka hesap kapatma dilekçesi örneğihesap kapatma dilekçesi örneğiiş bankası hesap [...]

Hesap İşletim Ücreti İadesi ( Bankaya ) Dilekçesi

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne, Konu :Hesap işletim ücreti …………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum. Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan [...]

Hesap İşletim Ücreti İadesi Dilekçesi

…. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA Başvurucu : İsim-Adres Karşı Taraf : …….….. Bankası AŞ. (Adres) : Konu : Banka yıllık işletim ücretinin iadesi hk. Olay : 1. Karşı taraf …….. Bankası AŞ.’nin xxxxx nolu müştersiyim. 2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm vadesiz mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınabileceğine dair hiçbir hüküm [...]

İstifa Dilekçe Örneği 1

Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.) Tarih:____/___/_____ ______________________________’ne, ____________________ ____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, [...]

Kira Sözleşme Dilekçesi

NOTERLİĞİNE KEŞİDECİ : VEKİLLERİ : MUHATAP : KONU : …/… /… tarihinde başlayacak yeni kira döneminde aylık kiranın …… YTL olarak ödenmesi talebi AÇIKLAMA : 1- Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki mecuru …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Aylık kira …… YTL’dır 2- Mezkur kira [...]

Kira İhtar Dilekçesi

KEŞİDECİ : VEKİLLERİ : MUHATAP : KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkında son ihtardır A Ç I K L A M A : 1- Sayın muhatap, müvekkilimiz Tesislerinizin bitişiğinde bulunan iki dönüm arazi içindeki konutunda yaklaşık otuz yılı aşkın süreden beri ikamet etmektedir [...]

Sigortalıların Çocuklarının Eşi Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanma Talep Dilekçe Örneği

ESI, 657 SAYILI KANUNA TABI OLARAK ÇALISAN SIGORTALILARIN ÇOCUKLARININ ESI ÜZERINDEN SAGLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA TALEP DILEKÇESI ÖRNEGI SOSYAL SIGORTALAR KURUMU —-SIGORTA/ SIGORTA IL MÜDÜRLÜGÜNE —-sigorta sicil numarasi ile —– isyerinde çalismaktayim Esim T C Emekli Sandigina tabi olarak — —- isyerinde memur olarak çalismaktadir Çocuklarim —–’in saglik hizmetleri esim tarafindan karsilanacagindan çocuklarimin Sosyal Sigortalar Kurumu [...]

Aile Hukuku – Küçüğün Evlenmesine İzin

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ……………………… SİVAS TALEPTE BULUNAN : ………. ‘a velayeten babası ………….. DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Yaş küçüklüğü nedeniyle Medeni Kanunun 124. maddesi hükümleri gereğince evlenmeye izin verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Kızım olan Hatice Koç 12.09.1990 tarihinde doğmuş olup 16 yaşını doldurmuş, 17 yaşından gün almıştır. Kızım komşumuz olan ………… [...]

Aile Hukuku – Evliliğin Temelinden Sarsılmasi Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …………. DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir. OLAYLAR : 1-Müvekkilem ve davalı ……… tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek dört çocukları bulunmaktadır. 2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. [...]

Aile Hukuku – Anlaşma Hukuku

ANLAŞMA PROTOKOLÜ VELAYET : Müşterek çocuk …….. “nın velayeti annesinde kalacaktır. Baba …….. çocuk için aylık ……. YTL iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın artırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlar ise mahkemenin takdirine bırakılacaktır. MADDİ KONULAR MAL REJİMİ : 1-Müşterek konut: …………………… tapuya kayıtlı müşterek konut içindeki eşyalar ile birlikte ………. bırakılacaktır. 2- Taraflar şahsi eşyalarını ve [...]

404