Tagged with Ankara

Kredi Kartı Aidatı İadesi Yargıtay Kararı

6 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28134 YARGITAY KARARLARI Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No             : 2011/4736 Karar No           : 2011/11579 YARGITAY İLAMI Mahkemesi       : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi Tarihi                : 12/10/2010 Numarası          : 2010/291-2010/548 Davacı               : Ankara T.A.Ş. vekili avukat Zeynep Eren Çengelci Davalı                : Koray Karacan vekili avukat Mehmet Behic Güleç [...]

Banka Kredi Masrafı İadesi Dilekçe Örneği

……………………………BANKASI …………………………. SUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ………………nolu müşterinizim ………………….Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL konut kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım. Konut kredi faizlerinde indirim olması sebebiyle ………… yılı …….. ayında kredi yapılandırması için ………….. şubesine başvurdum. Benden Yeniden yapılandırma nedeniyle …………. TL komisyon alındı Benden tahsil edilen [...]

Tv Program Reklam Şikayet Dilekçe Örneği

REKLAM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ANKARA ŞİKAYET EDEN        : Tüketicinin adı soyadı adresi ŞİKAYET EDİLEN        : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) ŞİKAYET KONUSU        : Reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun olmaması, gerçeğe aykırı,…… gibi sebeplerden birisi veya birden fazla sebep OLAYLAR            : …./…./2012 tarihinde [...]

Sabıka Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

ANKARA  ( ) ’ Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE Sabıka Kaydının Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad Adresi                        : …. Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak İnfaza Veriliş Tarihi  : 28.08.2011 Konusu                      : Ankara 8.İcra Ceza Hakimliği’ nin 1996/15.E. 1996/18.K. sayılı kararı ile verilen mahkumiyetimin, Adli Sicilden silinmesi talebidir. Açıklama                 :1-Yukarıda Mahkemesi ve numarasını belirttiğim [...]

Borca İtiraz Dilekçesi

ANKARA İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ’NE (Durdurma Taleplidir) Borca itiraz eden Davacı : Davalı Alacaklı : İcra dairesi ve Dosya n o : Ankara 14. İcra Müdürlüğünün 2007-2345 sayılı dosyası Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz Açıklamalar :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum. 2- Bilindiği üzere bononun (senedin) [...]

Süre Tutum Dilekçe Örneği

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere ….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DOSYA NO : 2007/ Esas TEMYİZ EDEN SANIK : MÜDAFİİ : DAVACI : K.H MÜŞTEKİ/MÜDAHİL : VEKİLİ : KONU : Süre tutum dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : 1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte olan ceza davasının …./…../…… tarihli duruşmasında sanık hakkında…………kararı [...]

İsim Tashihi – Adın Değiştirilmesi Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DAVACILAR : 1- …. 2-… DAVALI : Nüfus Müdürlüğü …….. KONU : Adın değiştirilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve …….Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan ortak çocuğumuz olan Ali……ismini ……. olarak değiştirmek istemekteyiz. 2-Küçük Ali ………nın gerçek ismi ……….. [...]

404