YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA

DOSYA NO : 2007/ Esas

TEMYİZ EDEN SANIK :

MÜDAFİİ :

DAVACI : K.H

MÜŞTEKİ/MÜDAHİL :

VEKİLİ :

KONU : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte olan ceza davasının …./…../…… tarihli duruşmasında sanık hakkında…………kararı verilmiştir.

2-Mahkemenizin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.Bu nedenle kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyiz. Gerekçeli temyiz dilekçemizi, Mahkemenizin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal süresi içinde vereceğiz.

İSTEM SONUCU :

Gerekçeli Mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımı saklı tutarak, kararı temyiz ettiğimizi saygılarımla ve vekaleten arz ederim. ……/……/200

SANIK MÜDAFİİ
Av.

Incoming search terms:

  • süre tutum dilekçesi örneği
  • icra hukuk mahkemesi süre tutum dilekçesi örneği
  • icra hukuk süre tutum dilekçesi örneği
  • süre tutum dilekçe örneği
  • ceza süre tutum dilekçesi örnek
  • icra hukuk süre tutum dilekçesi
  • icra ceza süre tutum dilekçesi örneği
  • süre tutum dilekçesi hukuk
  • icra hukuk süre tutum dilekçe örneği
  • icra hukuk süre tutum