Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Bakırköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. 2. Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin ad ve adresleri yazılmalıdır. 3. Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların ad ve adresleri belirtilmelidir. 4. Suç tarihi yer almalıdır. 5. Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır. 6. Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir. 7. Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir. Örnek şikayet dilekçesi:

………………………………………….. …… CUMHURİYET SAVCILIĞINA Müşteki: (Ad Soyad) (Adres) Sanık: (Ad Soyad) (Adres) Suç Tarihi: (Tarih) Olaylar: 1. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………. 2. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………. 3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur. Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla (Tarih) Şikâyetçi: (Ad Soyad) (İmza) photoshop skills

Incoming search terms:

  • savcılık dilekçe örneği
  • savcılıga dilekçe örnegi
  • savcılığa şikayet dilekçesi örneği
  • savcılık şikayet dilekçesi
  • savcılık şikayet dilekçesi örneği
  • savcılık dilekçe örnekleri
  • savcılıga şikayet dilekçesi
  • savcılık şikayet dilekçe örneği
  • savcılığa dilekçe
  • savcılığa dilekçe örnekleri