ANKARA  ( ) ’ Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE

Sabıka Kaydının
Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad

Adresi                        : ….

Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak

İnfaza Veriliş Tarihi  : 28.08.2011

Konusu                      : Ankara 8.İcra Ceza Hakimliği’ nin 1996/15.E. 1996/18.K. sayılı
kararı ile verilen mahkumiyetimin, Adli Sicilden silinmesi talebidir.

Açıklama                 :1-Yukarıda Mahkemesi ve numarasını belirttiğim karar ile 8 gün hafif hapis cezasına mahkum olmuştum.
2- Bu cezamı İstanbul Bayrampaşa cezaevinde yatarak tamamladım ve cezam dolduktan sonra tahliye edildim. Mahkumiyetimin üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmiştir. Bu sabıka kaydı nedeniyle iş bulmakta zorluk çekiyorum. Diğer taraftan 647 sayılı Kanundaki şartlar da gerçekleşmiştir.

Hukuki Sebepler       :  647. S.K 7 m.’si ve ilgili mevzuat

Sübut Sebepleri         : Mahkumiyet dosyası , İnfaz Kağıdı, ve Kanuni Deliller

Sonuç ve İstem        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adli Sicildeki hükümlülük kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.   /   / 2011.

Hükümlülük Kaydının
Silinmesini İsteyen
Ad soyad
E K  : Adli sicil kaydı fotokopisi

Incoming search terms:

  • adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği
  • sabıka kaydının silinmesi dilekçe örneği
  • adli sicil kaydı silinmesi dilekçe örneği
  • sabıka kaydı sildirme dilekçe örneği
  • adli sicil kaydı silinmesi için dilekçe örneği
  • adli sicil kaydı sildirme dilekçe örneği
  • sabıka kaydı silinmesi dilekçe örneği
  • adli sicil kaydının silinmesi için dilekçe örneği
  • sabıka kaydı silinmesi için dilekçe örneği
  • adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi