İflas Davası Dilekçe Örneği

…  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          : Sinan YILMAZ
VEKİLİ                                            : Mesut  ATMACI
DAVALI                                           :
KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği.
AÇIKLAMALAR                           :
1.    Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir.
2.    Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma girişiminde bulunmaktadır. Bu nedenle dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER                  : 2011 S. K. m. 177 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : İcra Takip dosyası, borç senedi, idari araştırma, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile müvekkilimin alacağının karşılıksız kalmaması için, borçlunun iflasına karar verilmesini, yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Incoming search terms:

  • iflas davası dilekçe örneği
  • kayıt kabul davası dilekçe örneği
  • iflas dava dilekçesi
  • iflas davası dilekçesi
  • iflas dava dilekçe örneği
  • iflas dilekçesi
  • kayıt kabul dava dilekçe örneği
  • iflas dilekçe örneği
  • iflas dava dilekçesi örneği
  • iflas kayıt kabul davası dilekçe örneği

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

404