…. KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Başvurucu : İsim-Adres
Karşı Taraf : …….….. Bankası AŞ. (Adres)
:
Konu : Banka yıllık işletim ücretinin iadesi hk.
Olay :
1. Karşı taraf …….. Bankası AŞ.’nin xxxxx nolu müştersiyim.
2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm vadesiz mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınabileceğine dair hiçbir hüküm olmadığı halde banka hesaplarımda Ocak ayı içinde hesap işletim ücreti adı altında xxxxxx nolu hesabımdan xx,00 YTL ve xxxxxx nolu vadesiz döviz hesabımdan xxxx döviz tahakkuk ettirilmiştir.
3. Karşı taraf ile aramızda tanzim edilmiş hesap açma dışında hiçbir sözleşme yoktur. Kaldı ki sözleşme olsa bile 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. maddesi gereğince, bu sözleşmenin 6. maddeden belirtilen hükümler çerçevesinde yeniden tanzim edilip imzalatılması gerekmekte iken bugüne kadar bir buda yapılmamıştır.
4. Söz konusu vadesiz mevduat hesaplarından param durduğu müddetçe banka hiç bedel ödemeden yararlanmaktadır.
5. Ayrıca banka çek tahsilatı, havale, EFT ve benzeri her türlü hizmetten zaten banka tarafından belirlenmiş ücretler tarafımdan tahsil edilmektedir. Ayrıca İnternet şubesinden yapılan tüm hizmetlerden de bankaca belirlenen bedeller hesabımdan tahsil edilmektedir.
6. Bankadaki hesaplarımda para bulundurduğum ve bu paramı kullandığı için hiçbir bedel ödemeyen banka birde hiçbir hukuki dayanağı olmayan hesap işletim ücreti tahsil etmektedir.
7. Bu yetmez, bu tahsilatı yapacağına dair hiçbir yazılı bilgi, uyarı ve ihtarda bulunmadan hesabımdan gasp gibi para çekilmektedir. Hiçbir banka hiçbir hesaptan hesap sahibinin imzalı izni olmadan hiçbir koşuldan para çekemez, mahsup yapamaz. Bu suçtur.
Talep : Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin hesabıma iadesini yazılı olarak istemiş ama olumlu yanıt almamıştır.
Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan xxx,00 YTL ve/veya xxxx ’nun, ilgili hesaplarıma karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini talep ederim.

İsiim-İmza

Ekler
1- Örnek karar: Fatih Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin hesap işletim ücreti Kararı
2- Konuyla ilgili Kocaeli Tüketici Mahkemesi sıfatıyla 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden itiraz için açılan mahkeme sonucunu belirten karar
3- Hesabımdan tahsil edilen ücretlerin dekontları

Incoming search terms:

  • banka hesabı kapatma dilekçe örneği
  • banka hesap kapatma dilekçe örneği
  • hesap işletim ücreti iadesi dilekçe örneği
  • banka hesabı kapatma dilekçesi örneği
  • banka hesap kapatma dilekçesi örneği
  • hesap kapatma dilekçesi örneği
  • banka hesap kapama dilekçe örneği
  • hesap kapatma dilekçe örneği
  • hesap kapatma dilekçesi
  • banka hesabı kapatma dilekçesi