…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

Konu :Hesap işletim ücreti

…………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

Adı, Soyadı

Incoming search terms:

  • bankaya dilekce örnegi
  • bankaya dilekçe
  • hesap işletim üçretlerinin iadesi
  • hesap işletim ücreti iadesi dilekçe
  • hesap işletim ücreti iadesi 2012
  • hesap işletim ücreti dilekçe
  • banka hesap işletim ücreti dilekçe örneği
  • hesap işletim ücreti iadesi dilekçe örneği
  • hesap işletim ücreti iade dilekçesi 2012
  • hesap işletim ücreti dilekçesi