Posted in Tüketici Dilekçe Örneği

Kredi Kartı Aidatı İade Başvuru Dilekçesi Örneği

……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………….. Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk. Bankanızın   …………….    numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim. Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “ Ayrıca , bu konuda , [...]

Banka Kredi Masrafı İadesi Dilekçe Örneği

……………………………BANKASI …………………………. SUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ………………nolu müşterinizim ………………….Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL konut kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım. Konut kredi faizlerinde indirim olması sebebiyle ………… yılı …….. ayında kredi yapılandırması için ………….. şubesine başvurdum. Benden Yeniden yapılandırma nedeniyle …………. TL komisyon alındı Benden tahsil edilen [...]

Hesap İşletim Ücreti İadesi ( Bankaya ) Dilekçesi

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne, Konu :Hesap işletim ücreti …………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum. Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan [...]

Hesap İşletim Ücreti İadesi Dilekçesi

…. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA Başvurucu : İsim-Adres Karşı Taraf : …….….. Bankası AŞ. (Adres) : Konu : Banka yıllık işletim ücretinin iadesi hk. Olay : 1. Karşı taraf …….. Bankası AŞ.’nin xxxxx nolu müştersiyim. 2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm vadesiz mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınabileceğine dair hiçbir hüküm [...]

Temyiz Başvuru Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. Temyiz Eden (Davacı): ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Karşı Taraf (Davalı): ………………………………………………………………….. Dava Değeri : Tüketici Mahkemesinin Kararının Tebliğ Tarihi : Temyiz Konusu : …./…./………tarihli ve …….sayılı …………………………. ……..Nolu Tüketici Mahkemesinin kararının kaldırılması istemidir. Temyiz Gerekçesi: [...]

Tedbir Talepli Şikayet Dilekçesi

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. TEDBİR TALEPLİDİR Davacı(Şikayet Eden) : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Davalı(Şikayet edilen): ………………………………………………………………….. Adresi : ……………………………………………………………………………….. Talep(*) : ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Dava(şikayet)Konusu: ………………………………………………………………………………………………. (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY : …………………………………………………………………………………………………………………….. (Şikayetin açıklaması) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması [...]

Tüketici İtiraz Dilekçesi

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. İtiraz (Davacı) Eden : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Karşı Taraf (Davalı): ………………………………………………………………….. Dava Değeri : Hakem Heyeti Kararının Tebliğ Tarihi : İtiraz Konusu : …./…./………tarihli ve …….nolu………………………………………….Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kaldırılması istemidir. İtirazın Gerekçesi: …………………………………………………………………………………………………………………….. (Açıklamalar) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı [...]

670.36 TL Altı Ürünler İçin Dilekçe Örneği

……………………. KAYMAKAMLIĞINA (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) Davacı(Şikayet Eden) : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Davalı(Şikayet edilen): ………………………………………………………………….. Adresi : ……………………………………………………………………………….. Şikayetin ………………………………………………………………………………………….. Parasal Değeri : …………………………..Tl. Dava(Şikayet)konusu : ………………………………………………………………………………………………. (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY : …………………………………………………………………………………………………………………….. (Şikayetin açıklaması) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik [...]

670.36 TL Üzeri Ürünler İçin Dilekçe Örneği

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA …………….. Davacı(Şikayet Eden) : ……………………………………………………………. Adresi : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Tel / Faks (varsa) : ………………………… / ………………………… Davalı(Şikayet edilen): ………………………………………………………………….. Adresi : ……………………………………………………………………………….. Şikayetin ………………………………………………………………………………………….. Parasal Değeri : …………………………..Tl. Dava(şikayet)Konusu: ………………………………………………………………………………………………. (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY : …………………………………………………………………………………………………………………….. (Şikayetin açıklaması) Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması [...]

404