Posted in Şikayet Dilekçe Örneği

Tv Program Reklam Şikayet Dilekçe Örneği

REKLAM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ANKARA ŞİKAYET EDEN        : Tüketicinin adı soyadı adresi ŞİKAYET EDİLEN        : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) ŞİKAYET KONUSU        : Reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun olmaması, gerçeğe aykırı,…… gibi sebeplerden birisi veya birden fazla sebep OLAYLAR            : …./…./2012 tarihinde [...]

Şikayet Dilekçe Örneği

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Avcılar ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Avcılar Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. 2. Eylemden [...]

Kapıdan Satış Şikayet Dilekçesi

Kapıdan Satış Şikayet Dilekçe Örneği ………(İl)…… SANAYi ve TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞİKAYET EDEN : (Ad ,Soyad ) – (Adres) ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişiler – kurumların adı soyadı-unvanı- adresi(sorumluluk açısından birden fazla kişi ya da kurum olabilir.) ŞİKAYET KONUSU : Kapıdan satış firması hakkında OLAYLAR : …./…./2009 tarihinde …saatinde kapıma gelen satıcılardan alışveriş yaptım. [...]

Savcılığa Hitaben Şikayet Dilekçesi

SAVCILIĞA HİTABEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık [...]

404