Posted in İzin Dilekçe Örneği

Yıllık İzin Dilekçe Örneği 2

……………………………….. ../…/…….. İNSAN KAYNAKLARI  MÜDÜRLÜGÜ’NE …………………………….. adresinde kurulu işyerinizde ………………………… sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ………………yılına ait yıllık ücretli iznimi …../…./……..  ve ……/…./…….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum, Gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, Adı Soyadı İmza-Tarih İzin Çıkış Tarihi     : İzin Dönüş Tarihi  : Yol İzni (Ücretsiz) : …. (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir [...]

Gezi İçin Velilerden İzin Dilekçe Örneği

VELİLERDEN İZİN İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ Sayın Veli, ………………………………………..İlköğretim Okulu öğretmeni olarak………………….. tarihinde ……………………saatleri arasında İstanbul Müzelerine gezi düzenlenecektir. Aşağıdaki izin belgesini doldurarak sınıf öğretmenine ………………. Tarihine kadar ulaştırmanızı rica ederim. İmza Adı, soyadı …………………… ……………………………………….İlköğretim Müdürlüğüne, Okulunuzun…………………..tarihinde ………………..saatleri arasında İstanbul  Müzeleri’ne yapılacak geziye …………sınıfı ………..no’lu öğrencisi kızım/oğlum …………………………………………’nın katılmasına izin veriyorum. Saygılarımla, İmza Adı, soyadı [...]

Gezi İçin Okul Yönetiminden İzin Dilekçesi

OKUL YÖNETİMİNDEN İZİN İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ ………………………………….İlköğretim Okulu Müdürlüğüne, Okulunuz ……………… sınıfı öğretmeni olarak …………….tarihinde…………………saatleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne gezi düzenlemek istiyorum. Gerekli belgeler ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim. İmza Öğretmen Ad, Soyadı Incoming search terms:gezi için okul yönetiminden izin dilekçesiokul gezisi dilekçe örneğiokul izin dilekçe örneğiokul gezisi için dilekçe örneğiokul gezi dilekçe örneğiokul yönetiminden [...]

Yıllık İzin Dilekçesi

Yıllık İzin Talep Dilekçesi ………………… Yılına ait yıllık iznimi ……. Gün olarak ……………………….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum.Ayrıca yolda geçecek süreleri karşılamak amacıyla ……………….. gün ücretsiz izin talep ediyorum. Bilgilerinize arz ederim. İşçi /Adı Soyadı /Tarih/ İmza Incoming search terms:yillik izin dilekçesiyıllık izin dilekçe örneğiyıllık izin dilekçesi örneğiyillik izin dilekçe örneklerisenelik izin dilekçesiyıllık izin için dilekçe [...]

404