Posted in İtiraz Dilekçe Örneği

Borca İtiraz Dilekçe Örneği 2

Borca İtiraz Dilekçe Örneği 2 Icra takibine ve Borca itiraz dilekçesi örneği Önemli not: Haksız ve nedensiz yere borca itiraz etmek asıl alacak üzerinden %40 oranına kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Tarafınıza tebliğ olan ödeme emrinde bu husus yazılıdır. SİVAS 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya No          : 2011- 233 Dilekçe konusu  : Borca itiraz dilekçesi [...]

Kredi Kartı Yıllık Ücret İadesi Dilekçesi

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne, Konu :Kredi kart yıllık ücreti hk. …………….. nolu kredi kart hamiliyim. …../……./20…. son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum. Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki [...]

Ders Notuna İtiraz Dilekçesi

Tarih……01.01.2006 ………..MESLEK OKULU BAŞKANLIĞI’NA OKUL NO: BÖLÜMÜ : A.SOYADI: KONU : İstek veya şikayet dilekçesi verilecek yerlerin sayısının 1 fazlası ile yazılır, olay kapsamlı olarak anlatılır. Varsa deliller fotokopilerinin ekte olduğu belirtilerek yazılır. ve ikinci ölüme geçilir, [B] İSTEM : buraya yukarıda anlatılan olaylar için yaptığınız talep veya şikayet yazılır. Saygılarımla İMZA EKLERİ: Buraya delil [...]

Borca İtiraz Dilekçesi

ANKARA İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ’NE (Durdurma Taleplidir) Borca itiraz eden Davacı : Davalı Alacaklı : İcra dairesi ve Dosya n o : Ankara 14. İcra Müdürlüğünün 2007-2345 sayılı dosyası Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz Açıklamalar :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum. 2- Bilindiği üzere bononun (senedin) [...]

Key Ödemelerine İtiraz Dilekçesi

KEY ÖDEMELERİ İTİRAZ DİLEKÇESİ: GÖREVİ : ÜNVANI : ADI VE SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : SİCİL NO : EMEKLİ SİCİL NO : T.C.KİMLİK NO : ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı ……………………KURUMUNA Kurumunuzda ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı [...]

404