Posted in İstifa Dilekçe Örneği

İstifa Dilekçesi 4

………………OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE (ADANA) Kurumunuzda …………..tarihinden beri………….T.C. no ile ………….öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Özel nedenlerden dolayı görevimden istifa ediyorum.Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Adres: (……..Okulu) (Tarih ) ( il ) (İsim ) (…….Öğretmeni) (İmza) Incoming search terms:istifa dilekçesi örneğiistifa dilekçesi 4

İstifa Dilekçesi 3

İstifa Dilekçesi Örneği: 15.10.2008 …. BAKANLIĞINA .. İL MÜDÜRLÜĞÜNE … MÜDÜRLÜĞÜNE 657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94′üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum. [...]

İstifa Dilekçesi 2

İstifa Dilekçesi Örneği: 15.04.2010 …. Oteli İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine, Sayın Adı Soyadı, 15.04.2007 tarihi itibariyle başlamış olduğum ‘Resepsiyonist’ görevinden 15.10.2008 itibariyle istifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim. Otelinizde çalıştığım sürenin hem kariyerim, hem de kişisel ve profesyonel gelişimim açısından çok faydalı ve verimli olduğunu belirterek, teşekkür etmek isterim. Çalıştığım süre içinde, ben de [...]

İstifa Dilekçe Örneği 1

Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.) Tarih:____/___/_____ ______________________________’ne, ____________________ ____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, [...]

404