Posted in İş Başvurusu Dilekçe Örneği

İş Başvurusu Dilekçe Örneği

İŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre Kurumunuzda 2011 yılı içinde sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen Büro Personeli kadrosuna müracaat etmek istiyorum. Gereğini arz ederim. Açık İkametgah Adresiniz: TARİH İMZA Ev Telefonunuz: Ad ve Soyad Cep Telefonunuz: Başvurduğunuz Unvan: [...]

404