Posted in Dava Dilekçe Örneği

Davadan Feragat Dilekçe Örneği

…  MAHKEMESİNE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            : KONU                                               : Davadan Feragat talebi. AÇIKLAMA                                       : Müvekkilim  …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan vazgeçmekteyiz YASAL NEDENLER                    : 1086 S. K. m. 91 ve ilgili hukuki mevzuat. SONUÇ VE [...]

Borçtan Kurtulma Davası Dilekçe Örneği

…… MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : Ayşegül  ARASLI VEKİLİ                                 : İdris TEMİZ DAVALI                               : KONU                                   : Borçtan Kurtulma Davası. AÇIKLAMALAR                       : 1.    Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir. 2.    Müvekkilim tarafından takip dayanağı senet altındaki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile [...]

Borca İtiraz Dilekçe Örneği 2

Borca İtiraz Dilekçe Örneği 2 Icra takibine ve Borca itiraz dilekçesi örneği Önemli not: Haksız ve nedensiz yere borca itiraz etmek asıl alacak üzerinden %40 oranına kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Tarafınıza tebliğ olan ödeme emrinde bu husus yazılıdır. SİVAS 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya No          : 2011- 233 Dilekçe konusu  : Borca itiraz dilekçesi [...]

İflas Davası Dilekçe Örneği

…  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : Sinan YILMAZ VEKİLİ                                            : Mesut  ATMACI DAVALI                                           : KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği. AÇIKLAMALAR                           : 1.    Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir. 2.    Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma [...]

Bedelsizlik Nedeni İle Senet (Bono) İptali Davası Dilekçe Örneği

…….  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun iptali talebi. AÇIKLAMALAR                           : 1.    Dava dosyasına sunmuş olduğumuz satış sözleşmesi gereğince, Müvekkilim …,  davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka dizüstü bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin … TL.’sini peşin ve nakit para olarak ödemiş [...]

Müdahale (Katılma) Talebi Dilekçe Örneği

Müdahale (Katılma) Talebi Dilekçe Örneği Müdahale talebi – Katılma talebi İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ‘NE Dosya No          : Konu                  : Kamu Davasına Katılma talebi Suç                     : Kasten adam öldürmek Açıklamalar        : Mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasına, müvekkilimin dava konusu suçtan zarar görmesi nedeniyle katılmayı talep etmekteyiz. İşbu müdahale talebimizin kabulü ile müvekkile ait şahsi [...]

Dava Dilekçe Örneği

Incoming search terms:dava dilekçesi ornegidava dilekçe örneklerimahkeme dilekçe örnekleriis mahkemesi dava dilekçe örneğiİdari dava dilekçe ornegimahkeme dilekçe örneğimahkeme dilekcemahkeme dilekçesi örneğimahkeme dava dilekçe örneklerimahkemedilekçeörnek

Aile Hukuku – Terk Nedeni İle Boşanma İhtar Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……………. DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir. OLAYLAR : 1-Davalı …….. ile müvekkil …………. tarihinde evlenmişlerdir. Davalı evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapmamak maksadıyla evlenme tarihinden 5 ay sonra müşterek evi terk ederek ve tüm eşyalarını alarak babasının evine gitmiştir. Halbuki,davalının evini terk [...]

Aile Hukuku – Şiddetli Geçimsizlik Nafaka Tazminat Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HAKİMLİĞİNE ……………. -Tedbir Nafakası İstemlidir.- DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : D.KONUSU : 1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına; 2) Müşterek çocuğun velayetinin Müvekkile verilmesine; 3)Müvekkilin yanında olan müşterek çocuğu için 350,00 YTL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline; 4) Müvekkile için, davalı [...]

Aile Hukuku – Küçüğün Evlenmesine İzin

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ……………………… SİVAS TALEPTE BULUNAN : ………. ‘a velayeten babası ………….. DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Yaş küçüklüğü nedeniyle Medeni Kanunun 124. maddesi hükümleri gereğince evlenmeye izin verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Kızım olan Hatice Koç 12.09.1990 tarihinde doğmuş olup 16 yaşını doldurmuş, 17 yaşından gün almıştır. Kızım komşumuz olan ………… [...]

Aile Hukuku – İstirak Nafakasının Artırılması

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ……………. DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : İştirak nafakasının aylık ………………………-(……………………) TL’ye çıkarılması talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilem ……………………… ile davalı …………………………., mahkemesinin vermiş olduğu 15.10.2003 tarih …………/….. esas ve ………./…………. karar sayılı karalı ile boşanmışlar ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir. 2. Söz konusu kararda mahkemeniz müşterek [...]

Aile Hukuku – İddet Süresinin Kaldirilmasi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE ………. DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : Hasımsız KONU : Bekleme süresinin kaldırılması AÇIKLAMALAR : 1. Müvekkile ……… ile eşi …….., ……. Aile Mahkemesinin 2005/1351 Esas ve 2005/2321 Karar sayılı dosyası ile 12.07.2005 tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir. 2. Şimdi ise müvekkile bir başkası ile evlenmek [...]

Aile Hukuku – Evliliğin Temelinden Sarsılmasi Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …………. DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir. OLAYLAR : 1-Müvekkilem ve davalı ……… tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek dört çocukları bulunmaktadır. 2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. [...]

Aile Hukuku – Anlaşmalı Boşanma

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE …………. DAVACI : . VEKİLİ : Av.. . DAVALI : . KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ……., ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir. OLAYLAR : 1-Müvekkilem ve davalı …….. tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek üç çocukları bulunmaktadır. 2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri [...]

Aile Hukuku – Anlaşma Hukuku

ANLAŞMA PROTOKOLÜ VELAYET : Müşterek çocuk …….. “nın velayeti annesinde kalacaktır. Baba …….. çocuk için aylık ……. YTL iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın artırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlar ise mahkemenin takdirine bırakılacaktır. MADDİ KONULAR MAL REJİMİ : 1-Müşterek konut: …………………… tapuya kayıtlı müşterek konut içindeki eşyalar ile birlikte ………. bırakılacaktır. 2- Taraflar şahsi eşyalarını ve [...]

404