Posted in Belediye Dilekçe Örneği

Belediye Sıhhi İşyeri Açma Dilekçe Örneği

SIHHI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU TC ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE 1- Adı Soyadı        :………………………………. 2- İşyerinin Ünvanı    :………………………………. 3- Faaliyet Konusu    :………………………………. 4- İşyerinin Adresi    :…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Tel No:…………………E-posta:……………………………………….. 5- Pafta ve Parsel No    :…………………………………………………………………………… 6- Mülkiyet Durumu    :        Kira (Kira Sözleşmesi)        Malik (Tapu Sureti) [...]

Belediye Emlak Vergisi (Bina) Dilekçe Örneği

T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum. -Hiçbir gelirim bulunmamaktadır. -Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır. -Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım. Yukarıdaki [...]

Belediye Bina İskanı Talebi Dilekçe Örneği

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE Kartal / İSTANBUL ……………………..Mahallesi …………..……Pafta………..…….Ada……..…..Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen  belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim. Mal Sahibi İsim-Tarih-İmza Mesul Mimar veya Mühendis Adı ve Adresi, Sicil Nosu İmza Yapı Den.Şirketinin İsim-Tarih-İmza İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ …………………………Mahallesi …………………..Cad……………………..Sokağı……Kapı  No MAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT [...]

Belediye Asansör Ruhsatı Dilekçe Örneği

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ’NE PENDİK  / İstanbul ………………….. Mahallesi ……………. Pafta …………… Ada ……… …..Parsel sayılı yerde bulunan binamızdaki ……… adet asansöre ve …….. adet yürüyen merdivene işletme ruhsatı almak istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Mal Sahibi İsim – Tarih – İmza ………………………………… İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ …………………… Mahallesi ………………… Cad. ………………….. [...]

Belediye Arşiv Dosyası Talebi Dilekçe Örneği

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE Sayı : …./…./2011 tarihinde  …………….. numaralı …………… Emlak ve Çevre Temizlik dosyasının zimmetime verilmesini rica ederim. Teslim Eden                                                                              Teslim Alan Incoming search terms:staj başvurusu dilekçe örneğiiş başvurusu dilekçe örneğibelediye iş başvurusu dilekçe örneğibelediyeye iş başvurusu dilekçe örneğistaj dosyası dilekçe örnegibelediye iş başvuru dilekçe örneğibelediyeye staj dilekçesi örneğibelediye istek dilekçesibelediye [...]

Belediye Ağaç Revizyonu Dilekçe Örneği

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ’NE Kadıköy İlçesi ……………………………. Mahallesi …………………………………………………. sokak …………………… pafta …………………. ada ………………. parsel sayılı yere ait ağaç değişimi / Budama / formlama yapılmasını bilgilerinize arz ederim. EK    - Tapu – Çap – Röperli kroki – İmar durumu İsim – Tarih – İmza ADRES: Incoming search terms:ağaç kestirme dilekçesiağaç revizyonu nedirkadıköy [...]

Belediye Adres Dilekçe Örneği

……/……/2011 ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne Zeytinburnu, …………………………..Mah. ……..……. pafta, …..……. ada, ………..parsel sayılı taşınmazın adresinin ilgili makama verilmek üzere  tarafıma verilmesini arz ederim. Adı-Soyadı ADRES: Incoming search terms:adres dilekçesi örneğiadres dilekçe örnekleriadres dilekçe örneğidilekçe örneği adresbelediye istifa dilekçesi örneğibelediye adres dilekçesibelediyeye istifa dilekçesi nasıl yazılırbelediyeden adres kodu dilekçesibelediyede istifa dilekçe örneğibelediyeden adres [...]

Belediye Dilekçe Örneği

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Zeytinburnu, …………………………..Mah. ……..……. pafta, …..……. ada, ………..parsel sayılı taşınmazın adresinin ilgili makama verilmek üzere tarafıma verilmesini arz ederim.web designs Boston Adı-Soyadı ADRES: Incoming search terms:belediyeye dilekçe örnegibelediyeye şikayet dilekçe örneğibelediye dilekçe örnekleribelediye dilekçe örneğibelediye ye dilekçe örneğibelediyeye şikayet dilekçesi örneğibelediyeye dilekçe örnekleridilekçe örnekleri belediyebelediyeye şikayet dilekçesi örnekleribelediyeye sikayet [...]

Düzenleme Sahası Seçimi Dilekçe Örneği

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE İstanbul İli Beşiktaş İlçesi …………………………. Mahallesi …………… pafta ………… ada …………… parsel ve civarında düzenleme sahasının seçilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. … / … / 20…. ADRES: MALİKİ TEL: EK: 1-İmar Durumunun Aslı 2-Tapunun Aslı 3-Vekaletname (gerekirse) Incoming search terms:rektörlüğe dilekçe örneğidilekçe düzenlemeDÜZENLEME SAHASI İPTALİ

Harita Teknik Uygulama Dilekçe Örneği

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE İstanbul İli Kadıköy İlçesi …………………………. Mahallesi …………… pafta, tapunun ………… ada …………… parsel sayılı taşınmaz için hazırlanan Harita Teknik Uygulama Sorumluluğu ile ilgili evraklar ekte sunulmuştur. Kontrol edilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. … / … / 20…. ADRES: Ad Soyad İmza TEL: Incoming search terms:harita uygulama [...]

Nitelik Belgesi Dilekçesi

T.C AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE ……….. ilçesi,………………………………….. Cad/Sok.,………………noda, ve tapunun ………………..pafta, ……………….ada, …………………….. parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin nitelik belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim. ……/……./200…… Mal Sahibi ADI-SOYADI T.C. Kimlik No: (imza) Eki: -Tapu örneği -(Vekil ise Vekaletname örneği) Adres:…………………………… …………………………………….. …………………………………….. Telefon:………………………… Incoming search terms:nitelik belgesi dilekçesinitelik belgesi örneğibelediye [...]

İstinat Duvarı Dilekçesi

T.C EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE Keşan ilçesi,………………………………….. Cad/Sok.,………………noda, ve tapunun ………………..pafta, ……………….ada, …………………….. parselinde kayıtlı taşınmaza istinat duvarı ruhsatı almak için gereğini arz ederim. ……/……./200…… Mal Sahibi ADI-SOYADI T.C. Kimlik No: (imza) Eki: -Tapu örneği -(Vekil ise Vekaletname örneği) -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, firmanın açık ismi belirtilecektir. Adres:…………………………… …………………………………….. …………………………………….. [...]

Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Dilekçesi

T.C GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE Gaziemir ilçesi,………………………………….. mahallesi,………………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı inşaatın kabası tamamlanmış olup, ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesinin yapılması için gereğini arz ederim. ……/……./200…… Mal Sahibi ADI-SOYADI T.C. Kimlik No: (imza) Eki: -Tapu örne?i -(Vekil ise Vekaletname örneği) -(Varis ise Veraset ilamı) -Yapı Ruhsatının aslı -Yapı Denetim [...]

İmar Durum Dilekçesi

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE Kemer ilçesi,………………………………….. mahallesi,………………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım. Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim. ……/……./200…… Mal Sahibi ADI-SOYADI T.C. Kimlik No: (imza) Eki: Tapu örneği (Vekil ise Vekaletname örneği) (Varis ise Veraset ilamı) Adres:…………………………… …………………………………….. …………………………………….. Telefon:………………………… Incoming search [...]

İmar Durum Belgesi Tanzimi Dilekçe Örneği

ADANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’ NE ………………………… Mahallesi ……………….. pafta ………………. ada …………………. parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim. EK: – Tapu (aslı) – Çap (aslı) – Vekaletname İsim – Tarih – İmza ADRES: Incoming search terms:İmar durum belgesi örnegiiamr durumbelgesi dilekçe örneğiimar tadilatı dilekçe örnegi

İmar Affı Dilekçe Örneği

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE İzmir, ………………… Mahallesi ………………. Ada ………………. Parseldeki evimin tapusunu almak istiyorum gereğini arz ederim. Adı : Soyadı : Adres: …………………………………………… …………………………………………… Tlf : …………….. T.C. Kimlik No: Incoming search terms:imar affı başvuru formuimar affı müracaat formu dilekçesiimar affı müracaat formuimar affı dilekçesiimar affı dilekçe örneğiimar ceza affı [...]

Bahçe Duvarı Dilekçe Örneği

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE Gaziemir ilçesi,………………………………….. Cad/Sok.,………………noda, ve tapunun ………………..pafta, ……………….ada, …………………….. parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin bahçe duvarı izninin verilmesi için gereğini arz ederim. ……/……./200…… Mal Sahibi ADI-SOYADI T.C. Kimlik No: (imza) Eki: -Tapu örneği -(Vekil ise Vekaletname örneği) Adres:…………………………… …………………………………….. …………………………………….. Telefon:………………………… Incoming search terms:bahçe duvarı örnekleribahçe duvarı dilekçe örnekleribahçe duvarı [...]

Asansör Ruhsatı İçin Dilekçe Örneği

ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE …………………… Mahallesi, ……. pafta, ………. ada, ……….. parsel nolu yer üzerindeki binamızın …… adet asansörüne ruhsat verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. …/…./200.. Saygılarımızla (Yapı Ruhsatı sahibi) Adres: Tel. No: Asansör Firması: EK: 1- Yapı ruhsatı fotokopisi 2- Asansör bakım sözleşmesi/Garanti belgesi 3- Asansör firmasının CE belgesi 4- [...]

404