Posted in Banka İtiraz – İade Dilekçe Örneği

Kredi Kartı İadesi Basın Açıklaması

25 / 02 /2012 BASIN AÇIKLAMASI BASINA VE KAMUOYUNA • YARGITAY’DAN SEVİNDİREN KARAR… • KREDİ KARTI (K.K.) AİDATLARI 10 YIL GERİYE DÖNÜK OLARAK ALINABİLECEK… • TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ’NDEN (THD) YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE; ESKİDEN GERİYE DÖNÜK 2 YIL OLAN SÜRE 10 YILA ÇIKTI… • THD, HAKLARINI ARAMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA YARDIMCI OLACAK. Yargıtay, tüketicileri sevindiren bir karara imza attı. Tüketici Hakları [...]

Kredi Kartı Aidatı İadesi Yargıtay Kararı

6 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28134 YARGITAY KARARLARI Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No             : 2011/4736 Karar No           : 2011/11579 YARGITAY İLAMI Mahkemesi       : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi Tarihi                : 12/10/2010 Numarası          : 2010/291-2010/548 Davacı               : Ankara T.A.Ş. vekili avukat Zeynep Eren Çengelci Davalı                : Koray Karacan vekili avukat Mehmet Behic Güleç [...]

Kredi Kartı Aidatı İade Başvuru Dilekçesi Örneği

……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………….. Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk. Bankanızın   …………….    numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim. Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “ Ayrıca , bu konuda , [...]

404