Borca İtiraz Dilekçesi

ANKARA İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ’NE

(Durdurma Taleplidir)

Borca itiraz eden

Davacı :

Davalı Alacaklı :

İcra dairesi

ve Dosya n o : Ankara 14. İcra Müdürlüğünün 2007-2345 sayılı dosyası

Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz

Açıklamalar :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2- Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

Davacı :

(İmza)

** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

** 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

** Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

Incoming search terms:

  • borca itiraz dilekçesi
  • borca itiraz dilekçesi örneği
  • borca itiraz dilekçe örneği
  • borca itiraz dilekçesi örnekleri
  • borca itiraz dilekçe örnekleri
  • senet borca itiraz dilekçesi örneği
  • kambiyo senedine kısmi itiraz dilekçe örneği
  • İcra İtiraz Dilekçesi Örneği
  • borca itiraz
  • itirazdilekçeörneğiaslicezalariçin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

404