T.C.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.
-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.
-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.
-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.      …./…./200….

ADRES :                                                                                                      MÜKELLEFİN :
…………………………………                                      Adı ve Soyadı    : ……………………………..

…………………………………                                     İmzası                : ……………………………..

…………………………………

…………/…………..

GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No    : ………………………………….

Mahallesi                      : ………………………………….

Cadde ve Sokağı          : ………………………………….

Kapı ve Daire No          : ………………………………….

Pafta    No                    : ………………………………….

Ada      No                    : ………………………………….

Parsel   No                   : ………………………………….

EKLER :

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili
birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler.

Incoming search terms:

  • emlak vergisi iade dilekçe örneği
  • emlak vergisi itiraz dilekcesi
  • emlak vergisine itiraz dilekçesi
  • keçiören belediyesi emlak vergisi
  • emlak vergisi dilekçe örneği
  • emlak vergisi örneği
  • emlak vergisi iadesi dilekçe örneği
  • emlak vergisi iadesi dilekçesi
  • emlak vergisine itiraz dilekçesi örneği
  • emlak vergisi dilekçe örnekleri